Україна, 01133, м. Київ, вул. Щорса, 32-Б, офіс 61

тел.: Kyivstar (098) 479-55-18 viber, Vodafone (099) 329-78-05 факс: (044)2852755УКРАИНСКАЯ БИРЖА ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

УВАГА! ФОРУМ!

УВАГА! ФОРУМ!

  
 
Звіт Всеукраїнської Асоціації ломбардів про діяльність у 2009 році

Звіт

Всеукраїнської Асоціації ломбардів про діяльність у 2009 році.

 

Всеукраїнська Асоціація ломбардів (далі - Асоціація) заснована у червні 2002 року.

Станом на кінець 2009 року Асоціація об’єднує 132 ломбарди - учасника ринку фінансових послуг.  

Всеукраїнська асоціація ломбардів є добровільною недержавною неурядовою некомерційною організацією, заснованою на засадах рівноправності й спільності інтересів своїх членів.

Головні цілі ВАЛ:

 • Сприяння створенню і розвитку інфраструктури ринку фінансових послуг, ефективної діяльності ломбардів, ломбардної галузі в цілому.
 • Участь в розробці нормативно – правової бази, що стосується діяльності ломбардів. Сприяння вирішенню питань, що стосуються діяльності ломбардів у правовому полі.
 • Сприяння підвищенню кваліфікації і професіоналізму персоналу, що здійснює ломбардну діяльність на ринку фінансових послуг.
 • Захист прав та професійних інтересів компаній – учасників асоціації. Формування позитивного іміджу ломбардів на ринку фінансових послуг, в органах  влади, а також серед клієнтів - споживачів.

Мета та напрямки діяльності Асоціації:

 • Об’єднання учасників ломбардного бізнесу, узагальнення думки операторів ринку і донесення  її у конструктивному діалозі до регуляторів.
 • Сприяння розвитку ломбардного бізнесу, створення позитивного іміджу ломбардної діяльності. Узагальнення найкращої професійної практики цього сегмента ринку.
 • Забезпечення максимальної правової поінформованості своїх учасників.
 • Відстоювання професійних інтересів своїх учасників у стосунках з державними органами, допомога у вирішенні спірних питань впровадження діяльності на ринку фінансових послуг.

 

 

 

Протягом  2009 року  статусу членства Асоціації  набули  32 компанії. 

 

 

Січень 2009 року

      Всеукраїнська Асоціація ломбардів, спільно з професійними та громадськими об'єднаннями учасників ринків небанківських фінансових послуг, склали звернення до органів державної влади та управління, зокрема до Верховної Ради України, Кабінету міністрів України, Секретаріату Президента України, Ради національної безпеки і оборони України, Національного банку України, Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, відносно стурбованості ситуацією, що складається в економіці та соціальній сфері країни.

Представники  Асоціації беруть участь у тринадцятому засіданні Робочої групи Державного комітету фінансового моніторингу України по розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських фінансових установ та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму. У засіданні Робочої групи взяли участь представники Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг, Міністерства внутрішніх справ, Державної податкової адміністрації, Всеукраїнської асоціації ломбардів, Національної асоціації недержавних пенсійних фондів України та адміністраторів недержавних пенсійних фондів, представники суб’єктів первинного фінансового моніторингу, фахівці Держфінмоніторингу України. Державним комітетом фінансового моніторингу України було проінформовано учасників групи про завершальний етап підготовки Плану заходів на 2009 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, який проходить процедуру затвердження Кабінетом Міністрів України та Національним банком України. На засіданні Робочої групи розглядалися питання щодо стану проведення фондовими біржами ідентифікації осіб, від імені або за дорученням яких здійснюється фінансова операція, при проведенні біржових торгів за технологією ринку заявок, щодо якості подання страховими установами до Держфінмоніторингу України інформації про фінансові операції. За підсумками засідання прийняті відповідні рішення та визначені перспективні напрямки діяльності державних органів, задіяних в системі протидії відмиванню злочинних доходів та фінансуванню тероризму.

Асоціацією проінформовано  учасників про внесення змін до вимог здійснення ломбардної діяльності та порядку внесення інформації про ломбарди (відокремлені підрозділи) до Державного реєстру фінансових установ, зокрема про викладення в новій редакції Положення про порядок унесення інформації про ломбарди до Державного реєстру фінансових установ (Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 2 жовтня 2008 року N 1140).

Представники Асоціації взяли участь у семінарі «Нові підходи Держфінпослуг України  до державного нагляду за ломбардами». Семінар вели представники Держфінпослуг: директор департаменту нагляду за фінансовими компаніями Отченаш Є.Г., заступник директора департаменту Соколова, І. В., начальник відділу аналізу та звітності Драган Т. М., провідний спеціаліст відділу ліцензування фінансових компаній Бадічко Ю. В., також у семінарі взяв участь керівник підрозділу ДПА України.  Програма семінару включала питання кризи на фінансовому ринку та її влив на діяльність ломбардів, зміни у державному підході нагляду за ломбардами, помилки у наданні звітності ломбардами, проблемні питання в оподаткуванні діяльності ломбардів, інші.

Асоціацією доведено до відома своїх учасників інформацію про викладення в новій редакції проекту Закону України „Про ломбарди та ломбардну діяльність”.

 

 

Лютий 2009 року

Асоціація інформує учасників про зміну переліку документів, які подаються до Міністерства фінансів України з метою отримання  копії ліцензії на право здійснення діяльності з торгівлі прийнятими під заставу ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння при створенні нових відокремлених підрозділів.

Асоціацію розроблено методичні матеріали -  примірний пакет документів (із взірцями типових довідок, відомостей та інших документів)  необхідний для отримання копій ліцензії Міністерства фінансів України, при створенні нових відокремлених підрозділів.

Асоціацією доведено до  відома своїх учасників вимогу Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України про необхідність присвоєння кожному діючому відокремленому підрозділу внутрішнього реєстраційного номера (коду). Означена вимога пов’язана з викладенням в новій редакції Положення про порядок внесення інформації про ломбарди до Державного реєстру фінансових установ.

Асоціацією розроблено  примірний пакет документів, які подаються ломбардом до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг з метою присвоєння відокремленим підрозділам ломбарду  внутрішнього реєстраційного номера (коду).

Асоціацією надано роз’яснення учасникам щодо вимог до спеціального місця зберігання заставленого майна в ломбарді .

Асоціація інформує учасників про оприлюднений Держфінпослуг проект розпорядження „Про внесення змін до Положення про порядок навчання працівників та керівників підрозділів фінансових установ, відповідальних за проведення внутрішнього фінансового моніторингу”. Зазначеним проектом, запропоновано внести зміни до підпункту 9.2 пункту 9 Положення про порядок навчання працівників та керівників підрозділів фінансових установ, відповідальних за проведення внутрішнього фінансового моніторингу, затвердженого  розпорядженням Держфінпослуг від 16.09.2003 № 55, у відповідності до яких буде  встановлено, що Навчально-методичний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму, утворений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2004 року N 899-р (далі – Центр), має право на навчання працівників фінансових установ, відповідальних за проведення внутрішнього фінансового моніторингу, відповідно до порядку, визначеному спільним актом Держфінпослуг та Держфінмоніторингу України.

З 16  по 20 лютого 2009 року, в рамках курсу підвищення кваліфікації керівників та головних бухгалтерів ломбардів, за участю  представників Асоціації та представників  ломбардів України обговорено питання професійної діяльності ломбардів, зміст деяких нормативно - правові актів, що стосуються ломбардних установ, а також діяльність Асоціації ломбардів на ринку ломбардних послуг.

 

Березень 2009 року

Асоціація нагадує учасникам про подання ломбардами Звіту про операції з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням до Міністерства фінансів України та доводить до відома учасників вимогу Департаменту державного регулювання операцій з дорогоцінними металами i дорогоцінного камінням та пробірного нагляду Міністерства фінансів України щодо необхідності надання такого звіту як в письмовій так і електронній формах за допомогою спеціально розробленого програмного забезпечення, розміщеного на веб-сайті Мінфіну.

Асоціація інформує учасників щодо необхідності приведення ломбардами діяльності у відповідність до вимог Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 2 жовтня 2008 року N 1140 (яке набрало чинності 08 грудня 2009 року). Строк приведення ломбардами діяльності у відповідність до вимог Положення - 6 місяців з дня набрання ним чинності. Основні  вимоги: приміщення ломбарду – повинно мати статус нежитлового приміщення, мінімальний розмір якого 5 кв. м.; ломбард повинен забезпечити наявність  спеціального  місця для зберігання заставленого майна, яким є окреме приміщення, окрема територія, інше місце з обмеженим доступом, які мають відповідати вимогам, установленим законодавством, бути розташованими за місцезнаходженням ломбарду чи його відокремленого підрозділу або за іншою адресою та бути обладнаними необхідними засобами, які мають забезпечити збереження предмета застави та утримування предмета застави в належному стані; ломбард повинен            забезпечити наявність власного капіталу у розмірі не нижчому ніж 200 тис. грн.; ломбард повинен присвоїти всім своїм відокремленим підрозділам внутрішній реєстраційний код.

27 березня 2009 року в Державному комітеті фінансового моніторингу України за участю  представників Асоціації відбулося чергове чотирнадцяте засідання Робочої групи по розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму (далі – Робоча група). У засіданні Робочої групи взяли участь фахівці Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Державної податкової адміністрації, Всеукраїнської асоціації ломбардів, Всеукраїнської асоціації кредитних спілок, Національної асоціації кредитних спілок, Федерації страхових посередників, Асоціації «Страховий бізнес», представники суб’єктів первинного фінансового моніторингу, фахівці Держфінмоніторингу України. Відповідно до порядку денного заступник директора Департаменту з питань контрольно-правової роботи-начальник Відділу фінансового моніторингу Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку   Мисюра О.П. проінформував щодо здійсненого опрацювання питання проведення фондовими біржами ідентифікації осіб, від імені або за дорученням яких здійснюється фінансова операція, при проведенні біржових торгів за технологією ринку заявок, яке розглядалося на 13 засіданні Робочої групи. Він зазначив, що з цього питання підготовлено проект Змін до Положення про здійснення фінансового моніторингу учасниками ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.10.2005 № 538, який погоджено із зацікавленими органами. У теперішній час планується винести проект Змін на засідання Комісії для вирішення питання про направлення його до Мін’юсту для державної реєстрації. Також розглядалися ініційовані Асоціацією «Страховий бізнес» питання щодо можливості внесення змін до нормативно-правових актів: Положення про порядок навчання працівників та керівників підрозділів фінансових установ, відповідальних за проведення внутрішнього фінансового моніторингу, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 16.09.2003 № 55, Вимог до організації фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, затверджених наказом Держфінмоніторингу України від 24.04.2003 № 40, та  Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 05.08.2003 № 25, які стосуються навчання відповідальних працівників та терміну подання інформації про призначення відповідального працівника до Держфінмоніторингу України.

Асоціацією оновлено пакет документів, необхідних для отримання ліцензії на право здійснення діяльності із надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів.

Асоціація повідомляє учасників про зміни у порядку проведення перевірок щодо додержання законодавства при здійсненні операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням. Міністерством фінансів України розроблено та затверджено Інструкцію про порядок проведення перевірок щодо додержання законодавства України при здійсненні операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням (Наказ Міністерства фінансів України від 22 грудня 2008 р. N 1519). Інструкцією визначено основні вимоги та порядок проведення перевірок та обстежень, які здійснюються Державною пробірною службою з метою перевірки виконання законодавства щодо одержання, використання, обліку, зберігання та експонування дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, виробів з них, матеріалів із їх вмістом, а також відходів та брухту із вмістом дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння суб'єктами господарювання незалежно від форм власності.

 

Квітень 2009 року

 

3 квітня 2009 року Асоціація звертається до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України з листом щодо сприяння в  перегляді Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 02.10.2008 року, № 1140, в частині вимог щодо написання найменування відокремленого підрозділу ломбарду та внесенні відповідних зміни в „Положення про порядок унесення інформації про ломбарди до Державного реєстру фінансових установ” від 18.12.2003 року за № 170 (у редакції розпорядження Держфінпослуг від 02.10.2008 року за № 1140).

Асоціація нагадує учасникам про вимоги законодавства щодо оприлюднення ломбардами річної фінансової звітності (Розпорядження  Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 4 листопада 2004 року N 2740).  

Асоціацією досягнуто домовленості із представниками  засобів масової інформації щодо надання знижки учасникам Асоціації при здійсненні опублікування річної фінансової звітності, а саме: тижневик "Україна Бізнес"  - вартість публікації : для членів Всеукраїнської асоціації ломбардів – 1100 грн., для інших осіб – 1300 грн.; редакція "Фінансовий маркетинг"  - вартість публікації: для членів Всеукраїнської асоціації ломбардів – 450 грн., для інших осіб – 770 грн.

9 квітня 2009 року  відбулося чергове засідання Правління Всеукраїнської асоціації ломбардів. Членами Правління, за результатами розгляду питань порядку денного були прийняті рішення про прийняти нових членів Асоціації, затверджено звіт про виконання бюджету ВАЛ за 2008 рік та звіт про виконання бюджету ВАЛ за 1квартал 2009 року. На порядку денному також були розглянуті питання та прийняті рішення про звільнення Пономарьова Сергія Вікторовича з посади виконавчого директора Асоціації згідно поданої заяви та призначення виконавчим директором Асоціації Рожкової Юлії Леонідівни з подальшим затвердженням  кандидатури виконавчого директора на загальних зборах членів асоціації.

Асоціація доводить до відома учасників  План антикризових заходів у сфері діяльності небанківських фінансових установ, піднаглядних Держфінпослуг та пропонує надати свої пропозиції та зауваження  стосовно нього. Зокрема, до            Розділу 7 Плану «Заходи стосовно окремих видів фінансових установ», яким передбачена підготовка проекту змін до Положення про надання фінансових послуг ломбардами, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 26.04.2005 N 3981, в частині усунення можливості включення до договору про надання фінансового кредиту ломбардом умов, які є несправедливими по відношенню до споживача послуги.

Асоціація надає своїм учасниками практичні рекомендації щодо складання та подання до Держфінпослуг документів з метою внесення інформації про відокремлені підрозділи ломбарду до Державного реєстру фінансових установ.  Зокрема, акцентує увагу на найбільш розповсюджених  помилках  при складанні документів та доводить до відома учасників про підстави для відмови у реєстрації відокремлених підрозділів у випадку відсутності  у ломбарду власного  капіталу у розмірі не менше ніж 200000 гривень та(або) наявності у ломбарду  невиконаних  рішень Держфінпослуг щодо застосування до нього заходів впливу на дату подання до Держфінпослуг заяви про внесення до Реєстру інформації про відокремлені підрозділи.

Асоціацією розроблено зразки необхідних додатків, довідок та  інших документів, необхідних  для створення відокремлених підрозділів ломбарду.

Всеукраїнська асоціація ломбардів та повноважні представники інших професійних громадських об'єднань учасників ринків небанківських фінансових послуг, склали звернення до органів державної влади та управління, зокрема до Верховної Ради України, Кабінету міністрів України, Секретаріату Президента України, Ради національної безпеки і оборони України, Національного банку України, Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, з приводу загрозливої ситуації, яка склалася на фондовому та фінансовому ринках України, внаслідок  кризових явищ у банківській системі та дій щодо їхнього подолання. В своєму зверненні представники об'єднань небанківських фінансових установ повідомили про  готовність  представити на розгляд моделі та шляхи виходу з кризи, в т.ч. пропозиції щодо вирішення проблем, пов'язаних із функціонуванням банківського сектора, які заважають стабілізувати ситуацію на ринках небанківських фінансових послуг.

 

Травень  2009 року

Асоціація звернулась із листом до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України з пропозицією про включення представника Асоціації до складу Громадської ради при Держфінпослуг.

12 травня 2009 року представники Асоціації взяли участь в організованому  Державним комітетом фінансового моніторингу України (надалі – ДКФМУ) семінарі на тему «Організація та здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу – ломбардами». На семінарі було розглянуто питання  постійно триваючого процесу гармонізації з провідними міжнародними стандартами законодавства України з питань протидії та запобіганню легалізації (відмиванню) коштів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. В зв’язку з цим, увагу присутніх було звернено на положення проекту Закону України від 19.08.2008 р. N 3062 «Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", яким пропонується розширити коло суб’єктів первинного фінансового моніторингу та внести інші суттєві зміни до системи фінансового моніторингу.  Також, розглядалося питання  запровадження суб’єктами первинного фінансового моніторингу системи управління ризиками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму. Зокрема,  фахівцями ДКФМУ було рекомендовано класифікувати ознаки ризиків за такими категоріями, як загроза країни, тип клієнта та вид продукту (фінансових операцій та фінансових інструментів). В ході семінару було акцентовано увагу на вимогах до заповнення та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, а також про найбільш поширені помилки, які зустрічаються при поданні фінансовими установами до ДКФМУ відповідних форм. До вказаних помилок відносяться підготовка форми 1-ФМ в одному екземплярі, замість двох, як це передбачено законодавством з питань протидії та запобіганню легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, відсутність відбитка печатки фінансової установи на останній сторінці форми 1-ФМ, розбіжність в інформації, яка подається в формі 4-ФМ з інформацією, що міститься в формах 1-ФМ та 2-ФМ, тощо. Особливу увагу на семінарі було присвячено питанням  відповідальності за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії. Зокрема, на встановлену чинним законодавством України кримінальну, адміністративну та цивільно-правову відповідальність за порушення у сфері запобігання протидії легалізації (відмиванню) коштів, одержаних злочинним шляхом.

Асоціація доводить до відома своїх учасників про прийняття у першому читанні проекту Закону України "Про ломбарди і ломбардну діяльність". 19 травня 2009 року Верховною Радою України було прийнято у першому читанні проект Закону України "Про ломбарди і ломбардну діяльність" (реєстраційний номер 3433). Під час розгляду законопроекту у Верховній Раді України з доповіддю виступив Голова Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України Віктор Іванович Суслов. В своїй доповіді Віктор Іванович зазначив, що необхідність розробки законопроекту обумовлена відсутністю врегулювання на рівні спеціального закону засад створення ломбардів та їх  діяльності, а його схвалення дозволить визначити поняття ломбарду та ломбардної  діяльності, встановити виключність діяльності для ломбардів, врегулювати порядок  впровадження  ломбардами діяльності з надання фінансових кредитів та діяльності зберігання майна. Результатом реалізації закону буде чітке  визначення місця такого виду   фінансових установ як ломбарди в економіці та умов провадження ними діяльності, підвищення рівня  законодавчого захисту прав споживачів, послуг ломбардів. За для прийняття за основу проекту Закону України "Про ломбарди і ломбардну діяльність" проголосувало 395 народних депутатів.

22 травня 2009 року, Асоціація письмово звернулась до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України  з проханням розтлумачити  поняття «несправедливі умови договору про надання фінансового кредиту»  та надати для ознайомлення  Асоціації проект відповідних змін до Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами.

Асоціація нагадує учасникам про вимогу законодавства щодо подання ломбардами оприлюдненої річної фінансової звітності до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг.

Асоціація доводить до відома учасників інформацію про зміни в переліку документів, які подаються до Міністерства фінансів України з метою отримання ліцензії та/або копії ліцензії на право здійснення діяльності з торгівлі прийнятими під заставу ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння. 21 травня 2009 року, Постановою  Кабінету Міністрів України від  N 501 внесено зміни до «Переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності», затвердженого Постановою КМУ від 4 липня 2001 р. N 756.

29 травня 2009 року Асоціація надала  лист  до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України щодо застосування положень Ліцензійних умов провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами, затверджених Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 4802 від 18 жовтня 2005 року, в якому  попросила надати роз’яснювальну інформацію щодо порядку засвідчення копій ліцензії на право провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів відокремленими підрозділами фінансових установ та повідомити, чи є належним і достатнім у розумінні Ліцензійних умов засвідчення копій ліцензії для відокремленого підрозділу кредитної установи безпосередньо такою кредитною установою.

 

Червень  2009 року

 

Асоціація нагадує своїм учасникам про  вимогу Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України  про необхідність приведення ломбардами діяльності у відповідність до вимог Положення про порядок унесення інформації про ломбарди до Державного реєстру фінансових установ, викладеного в новій редакції (Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 2 жовтня 2008 року N 1140), зокрема: забезпечити наявність власного капіталу у розмірі не нижчому ніж 200 тис. грн., присвоїти відокремленим підрозділам ломбарду внутрішній реєстраційний код,  забезпечити наявність  облікової та реєструючої системи, яка відповідає  вимогам, установленим Положенням про порядок надання фінансових послуг ломбардами, затвердженим розпорядженням Держфінпослуг від 26.04.2005 N 3981, спеціального технічного обладнання (у тому числі комп'ютерної техніки), комунікаційних засобів (телефон, факс, вихід до мережі Інтернет, електронна пошта); забезпечити наявність спеціального місця зберігання заставленого майна, привести у відповідність найменування відокремлених підрозділів (відділень) ломбарду та інші.

4 червня 2009 року, Асоціація звертається до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України з пропозицією організувати спільний семінар з питань здійснення ломбардної діяльності та просить залучити до участі у семінарі провідних фахівців та представників керівного складу Держфінпослуг.

Асоціація інформує своїх членів про оприлюднений 05 червня 2009 року на офіційному сайті Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг проект розпорядження „Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами ”, який  передбачає збільшення вимог до власного капіталу кредитних установ з 1 млн. грн. до 5 млн. грн. та здійснює роботу над підготовкою відповідного листу до Уповноваженого органу.

 

 

23 червня 2009 року, спеціалісти Асоціації взяли участь у 15-тому засідання тимчасової робочої групи з розгляду проблемних питань суб’єктів первинного фінансового моніторингу – небанківських установ та аналізу ефективності заходів, що вживаються ними для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів і фінансуванню тероризму. На розгляд учасників Групи було надано проект змін та доповнень до наказу Держфінмоніторингу від 12.05.2003 року № 46, яким встановлено вимоги до кваліфікації працівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу. Представники об’єднань учасників ринку небанківських фінансових послуг висловили свої зауваження та пропозиції до вказаного проекту, в зв’язку з чим було прийнято рішення про його подальше доопрацювання та вдосконалення.

Асоціацією  доведено до відома своїх учасників про лист Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України до ломбардів «Щодо зберігання речей у ломбарді», яким підтверджується думка щодо можливості провадження ломбардами на платній основі діяльності зі зберігання речей фізичних осіб, яка не пов’язана з видачею фінансових кредитів.

 

Липень  2009 року

 

1 липня 2009 року,  Всеукраїнською асоціацією ломбардів при підтримці Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України та Міністерства фінансів України було проведено семінар на тему «Актуальні питання здійснення ломбардами діяльності на ринку фінансових послуг». Участь у семінарі взяли близько 50 представників ломбардів. З доповідями на семінарі виступали представники Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України: Заступник Голови Держфінпослуг Левченко В.П., Член Комісії – директор департаменту нагляду за фінансовими компаніями Жила Н. М., нач. відділу аналізу звітності фінансових компаній Драган Т.М., гол. спеціаліст відділу ліцензування фінансових компаній Бадічко  Ю. В. Від імені Міністерства фінансів України на семінарі з доповіддю виступила начальник відділу звітності департаменту державного регулювання операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінного каміння та пробірного нагляду   Кузнєцова О. В.            Програма семінару включала питання державного регулювання ломбардної діяльності, обговорення  проекту Закону України «Про ломбарди і ломбардну діяльність», обговорення  вимог до здійснення ломбардної діяльності, питання процедури реєстрації змін в інформації про ломбард, що міститься в Державному реєстрі фінансових установ, внесення інформації про відокремлені підрозділи  ломбарду до Державного  реєстру фінансових установ. Також, на семінарі обговорювалися питання складання та подання звітності до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України та до Міністерства фінансів України. Проводився аналіз та обговорення найбільш розповсюджених помилок. За результатами семінару були надані методичні матеріали.

2 липня 2009 року Асоціація, з метою захисту прав учасників ринку ломбардних послуг, звернулась до Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва з проханням відмовити у погодженні оприлюдненого 05 червня 2009 року на офіційному сайті Держфінпослуг проекту розпорядження „Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами ”, яким  передбачалось збільшення вимог до власного капіталу кредитних установ з 1 млн. грн. до 5 млн. грн.

Асоціація звернулась до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України з пропозицією щодо внесення змін до розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг від 18 жовтня 2005 року N 4802 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами». Пропозиції Асоціації стосувалися вимог до власного капіталу фінансових  установ, які мають намір отримувати зазначену ліцензію, а саме:  власний капітал фінансової установи – заявника повинен бути не меншим, ніж необхідний для внесення такої фінансової установи до Державного реєстру фінансових установ, отже для ломбардів повинен бути  не менше ніж 200 тис. гривень.

Серпень  2009 року

Асоціація доводить до відома своїх учасників про зміни в порядку прийому Міністерством фінансів України документів, що подаються з метою отримання ліцензії (копій ліцензії) для здійснення операцій з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням.

28 серпня 2009 року, Асоціація звертається до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України з листом про  надання пропозицій та зауважень до проекту розпорядження «Про внесення змін до Положення про надання фінансових послуг ломбардами». В  листі Асоціація просить не допустити обмеження прав учасників ринку фінансових послуг – ломбардів та врахувати пропозиції Асоціації, зокрема: не замінювати в тексті Положення термін «застава» на термін «заклад», що фактично заборонить приймати в заставу нерухоме майно та не включати інформацію до договору фінансового кредиту ломбарду інформацію про річну відсоткову ставку за кредитом.

Асоціація інформує учасників про внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість", що стосуються оподаткування операцій з реалізації не викупленого з-під застави майна, а саме: 5 серпня 2009 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей проведення заходів з фінансового оздоровлення банків» №1617-VI від 24.07.2009 року, у відповідності до якого Верховна Рада України постановила внести зміни до Закону України "Про податок на додану вартість" -  статтю 5 Закону України "Про податок на додану вартість"  доповнити пунктами 5.19 та 5.20 такого змісту: "5.19. Звільняються від оподаткування операції банків та інших фінансових установ з поставки (продажу, відчуження іншим способом) майна, що передане фізичними особами, а також суб'єктами підприємницької діяльності - приватними підприємцями та іншими особами, які не є платниками податку, у заставу (в тому числі іпотеку) та на яке було звернено стягнення».

 

Вересень 2009 року

З 3 по 6 вересня 2009 року у м. Алупка (південний берег Криму) за участю Всеукраїнської асоціації ломбардів при підтримці Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України було проведено семінар  на тему Актуальні питання державного регулювання ломбардної діяльності».

Участь у семінарі взяли близько 25  представників ломбардів. З доповідями на семінарі виступали представники Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України: Член комісії – директор департаменту реєстрації, ліцензування та дозвільних процедур Михайленко Сергій Михайлович,.            Заступник директора департаменту реєстрації, ліцензування та дозвільних процедур, керівник відділу ведення Державного реєстру Клименко Наталія Сергіївна.        Програма семінару включала питання: новітні підходи Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України до державного нагляду за ломбардами,  взаємодія ломбардів з Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, аналіз проекту Закону України «Про ломбарди і ломбардну діяльність», аналіз проекту внесення змін до «Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами» (Розпорядження Держфінпослуг від 26 квітня 2005 року N 3981)

За результатами семінару були надані методичні матеріали.

Асоціація Звернулась до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України та висловила щиру подяку представникам комісії за активну участь у семінарі  та за сприяння у формуванні ефективної системи правового регулювання ломбардної діяльності.

15 вересня 2009 року, за наслідками проведеного в Алупці семінару, Асоціацією  підготовлено та надано до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України уточнення пропозицій щодо проекту розпорядження «Про внесення змін до Положення про надання фінансових послуг ломбардами», в якому, враховуючи побажання учасників семінару – ломбардів та наслідків їх обговорень з регулятором в ході проведення семінару, більш детально було сформульовано  пропозиції до проекту регуляторного акту.

17 вересня  2009 року відбулось чергове засідання Правління ВАЛ. Відповідно питань, винесених на розгляд, Членами Правління прийняті рішення: щодо прийняття та виключення з членів ВАЛ, щодо виконання бюджету ВАЛ за 1 півріччя 2009 року, про внесення змін та доповнень до що регулюють діяльність ломбардів, щодо проведення Асоціацією семінару по питанням внесених змін та доповнень до нормативно – правових актів, що регулюють діяльність ломбардів.

30 вересня 2009 року представники Асоціації взяли участь в нараді Міністерства фінансів України, яку було проведено стосовно звітності суб’єктів  господарювання про операції з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням. Головував на  нараді  заступник Міністра фінансів України Альошин В. Б., також в нараді приймали участь директор Департаменту державного регулювання операцій з  дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням Міністерства фінансів  Мельник В. П. , начальник відділу з питань державного регулювання та обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння Кузнєцова О. В., заступник начальника  відділу перегляду регуляторних актів Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва,  України, представник Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України Видолок Д. В., заступник директора Департаменту взаємодії та методичного забезпечення системи фінансового моніторингу  Державного комітету фінансового моніторингу Підгородецька Л. М., генеральний директор Асоціації ювелірів України Мажаровський Г. І.         Під час обговорення запровадженої звітності про операції з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням між учасниками наради в основному було досягнуто згоди щодо доцільності її існування. Учасниками наради були внесені пропозиції щодо необхідності перегляду Інструкції про порядок одержання, використання, обліку та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та внесення необхідних змін для запровадження обліку дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 06.04.1998 року,  № 84.

За результатами наради було вирішено Міністерству фінансів України закінчити роботу із внесенням змін до форми Звіту про операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та порядку його складання, затверджених Наказом Міністерства фінансів України від 07.06.2008 року № 894 , та подати в установленому порядку на погодження Держкомпідприємництву. Також, запропоновано усім учасникам наради  подати пропозиції щодо внесення змін до наказу Міністерства фінансів України  від 06.04.1998 № 84.

Асоціацією було надано пропозиції до Міністерства фінансів щодо зміни у Звіті назви розділу 5 а саме: зміни назву розділу «Закупівля дорогоцінних металів» на «Надходження дорогоцінних металів». Уповноважені співробітники Міністерства фінансів погодились з такими пропозиціями Асоціації та проект змін до наказу Міністерства фінансів України  № 894 від 07.07.2008 року вже врахував зазначені пропозиції.

 

Жовтень 2009 року

З 6 по 9 жовтня  2009 року, в рамках курсу підвищення кваліфікації керівників та головних бухгалтерів ломбардів, за участю  представників Асоціації та представників  ломбардів України обговорено питання професійної діяльності ломбардів, зміст деяких нормативно - правові актів, що стосуються ломбардних установ, а також діяльність Асоціації ломбардів на ринку ломбардних послуг.

10 жовтня 2009 року Асоціація звернулась з листами до Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва та до Міністерства юстиції України з пропозицією щодо внесення змін до Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2004 №20/5. Пропозиції стосувалися запровадження норм, які б встановлювали, що  вимога законодавства щодо викладення правочинів на нотаріальних бланках не застосовувалася до засновницьких договорів ломбардів. Отже, у своєму листі Асоціація  пропонує виключити установчі документи (засновницький договір) з переліку документів, що маються бути викладеними на нотаріальних бланках.

20-23 жовтня 2009 року представники Асоціації беруть участь в організації та проведенні лекційних занять  на курсах  підвищення кваліфікації керівників та головних бухгалтерів ломбардів, що організовуються Міжнародною академією фінансів та інвестицій Торгово-промислової палати України.

28 жовтня  2009 року представники Асоціації взяли участь в роботі Громадської Ради при Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, яка є її дорадчим органом.  В ході засідання розглядалися питання затвердження Регламенту роботи Громадської ради, затвердження її організаційної  структури, формування  комітетів та комісій Громадської ради.

 

Листопад  2009 року

4 листопада 2009 року, Асоціація доводить до відома учасників інформацію про те, що Міністерством фінансів України змінено форми заяв на отримання, переоформлення, анулювання ліцензій, отримання копій ліцензій Міністерства фінансів України. Крім того, встановлено "типову" форму довідки  про стан охорони приміщення, в якому здійснюватиметься ліцензуємий вид діяльності. Зі свого боку Асоціацією, якості методичної підримки своїх учасників розроблено примірну довідку про матеріально-технічну базу ломбардів, яка надається учасникам Асоціації на їх вимогу.

Асоціація розміщує на своєму офіційному сайті роз’яснення Державної податкової адміністрації України «Про обкладення ПДВ операцій із продажу заставного майна» (Лист від 16.10.2009 р. N 22748/7/16-1517-26) . В листі передбачено наступне: у разі якщо за згодою сторін (за рішенням суду або третейського суду, на підставі виконавчого напису нотаріуса) заставне майно в рахунок погашення кредиту переходить до заставодержателя, то таке відчуження прирівнюється до поставки і на дату такої передачі у заставодавця (якщо він є зареєстрованим платником податку на додану вартість) виникають податкові зобов'язання. Якщо заставлене майно переходить у власність заставодержателя (кредитора) (незалежно від його діяльності (фінансово-кредитна установа чи інший кредитор)) для подальшого використання такого об'єкта застави у своїй діяльності, яка звільнена чи не є об'єктом оподаткування відповідно до статті 5 та 3 Закону, то сума податку на додану вартість, нарахована у ціні об'єкта застави, до податкового кредиту не включається. У разі якщо такий об'єкт оприбутковано на балансі заставодержателя (кредитора) з метою його наступного продажу на дату оприбуткування такого об'єкта за наявності податкової накладної заставодержатель (кредитор) має право на податковий кредит.

Асоціація інформує учасників про Проект розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України «Про затвердження Змін до Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами», що було повторно оприлюднене на сайті Держфінпослуг.

28 листопада 2009 року, представники Асоціації беруть участь у черговому засіданні Громадської Ради при Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, на якому обговорювалися питання  розробки проекту Плану заходів з реалізації Концепції захисту прав споживачів небанківських фінансових послуг в Україні та організаційних заходів Ради, спрямованих на доведення його змісту до громадськості та узагальнення пропозицій громадськості з цього питання, розробки проекту Стратегії розвитку фінансового сектору України на період до 2015 року та визначення завдань Ради щодо супроводження цього проекту в громадських організаціях та доведення до Держфінпослуг громадської думки з цього питання.

 

Грудень  2009 року

14  грудня 2009 року, Асоціація направила  листи  до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України та Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва, в яких виклала  пропозиції  щодо проекту розпорядження «Про внесення змін до Положення про надання фінансових послуг ломбардами» (повторне оприлюднення). Асоціація продовжує відстоювати позиції щодо недопущення обмеження прав ломбардів (порівняно з іншими учасниками фінансового ринку: банками, фінансовими компаніями, тощо)  та врахувати пропозиції Асоціації, зокрема: не замінювати в тексті Положення термін «застава» на термін «заклад», що фактично заборонить приймати в заставу нерухоме майно та не включати до договору фінансового кредиту ломбарду інформацію про річну відсоткову ставку за кредитом.

З урахуванням норм чинного законодавства, Асоціацією розроблено примірні документи, необхідні для запровадження та ведення фінансового моніторингу у ломбарді, зокрема: Правила проведення фінансового моніторингу,  програма  здійснення фінансового моніторингу, посадова інструкція працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу, порядок та режим доступу до правил та програми здійснення фінансового моніторингу, програма навчання працівників ломбарду (відокремленого підрозділу) з фінансового моніторингу, щомісячна довідка керівнику про виконання норм законодавства з питань фінансового моніторингу та інше.

 

У 2009 році фахівцями Асоціації були напрацьовані:

1. Пакет документів, необхідних для отримання ліцензії на право провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів з урахуванням останніх змін у нормативно-правових документах.

2. Пакет документів, необхідних для запровадження та ведення фінансового моніторингу у ломбарді.

3. Примірні  документи:

 • посадова інструкція контролера ломбарду,
 • договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність,
 • викладено в нових редакціях (в залежності від виду забезпечення зобов’язань) примірний договір про надання ломбардом фінансового кредиту та договір  закладу (застави) майна до ломбарду),
 • викладено в новій редакції примірні Положення про відокремлений підрозділ  (відділення) ломбарду,
 • викладено в новій редакції (з урахування зміни норм чинного законодавства) примірні  Правила надання ломбардом фінансових та супутніх послуг,
 • інші примірні  внутрішні правила та положення.

Методичні рекомендації щодо подання ломбардами до Міністерства фінансів України  Звіту про операції з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням .

Юридичною службою ВАЛ, відповідно до письмових та усних запитів членів асоціації опрацьовувалися питання провадження діяльності ломбардами на ринку фінансових послуг.

За результатами роботи Асоціації з питання надання юридичних консультацій та роз`яснень членам Асоціації:  

1. Надано письмові відповіді на запити членів Асоціації, зокрема: ПТ „Ломбард Мисюк  і К» - з питання надання примірного пакету документів (зразків договорів, правил, тощо), необхідних для роботи автоломбарду, ПТ “Ломбард “Златобанк” ТОВ “Віпекс” і компанія” – щодо звернення до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України та іншим учасникам Асоціації, у тому числі на звернення учасників за допомогою електронної пошти.

2. Протягом року надано більш ніж 2500 усних консультацій та роз`яснень у тому числі засобами електронної пошти. Найбільш поширеними є консультації з питань:

-  оформлення документів при здійсненні реєстрації змін в Державній комісії з врегулювання ринків фінансових послуг;

- порядок заповнення реєстраційних карток в режимі „он лайн” на сайті Держфінпослуг,

- відкриття нових відокремлених підрозділів

- питання з фінансового моніторингу,

-  порядок та строки подання звітності до Держфінпослуг, Мінфіну,

- консультації з питань проведення перевірок контролюючими органами,

- питання оподаткування (ломбард, як податковий агент),

- питання нарахування та сплати ломбардом податку з доходів фізичних осіб;

- питання бухгалтерського обліку , каси;

- поповнення статутного капіталу;

- порядок реєстрації змін в установчих документах ломбарду;

 - вимог до розміру  власного капіталу порядку та строків його формування;

- переліку документів та порядку їх оформлення для отримання копій ліцензій Міністерства фінансів України при створенні нових відокремлених підрозділів;

 - інші.

 

З метою врегулювання проблемних питань впровадження ломбардної діяльності на фінансовому ринку Асоціацією були підготовлені та направлені листи – запити:

 

До Верховної ради України:

 • Пропозиції щодо Проекту закону України «Про ломбарди і ломбардну діяльність»

До Міністерства фінансів України:

 • Запрошення до участі у семінарі «Актуальні питання здійснення ломбардами діяльності на ринку фінансових послуг»,
 • Пропозиції Асоціації щодо наказу Міністерства фінансів України № 894 «Про затвердження форми Звіту про операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та порядку його складання».

До Міністерства юстиції  України:

 • Лист з пропозицією щодо внесення зміни до Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2004 №20/5.

До Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України:

 • Щодо Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 114 від 02.10.2008 року (в частині вимог до написання найменування відокремлених підрозділів ломбардів),
 • Щодо включення представника асоціації до складу Громадської ради при Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України,
 • Щодо звернення небанківських фінансових установ,
 • Щодо розпорядження від 24.04.2009 р. N 276 «Про затвердження Плану антикризових заходів у сфері діяльності небанківських фінансових установ, піднаглядних Держфінпослуг»,
 • Щодо застосування положень Ліцензійних умов провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами, затверджених Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 4802 від 18 жовтня 2005 року,
 • Запрошення до участі у семінарі «Актуальні питання здійснення ломбардами діяльності на ринку фінансових послуг»,
 • Щодо проекту розпорядження «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами»,
 • Щодо проекту розпорядження «Про внесення змін до Положення про надання фінансових послуг ломбардами»,
 • Запрошення до участі у семінарі у м. Алупка,
 • Уточнення пропозицій щодо проекту розпорядження «Про внесення змін до Положення про надання фінансових послуг ломбардами»,
 • Пропозиції  щодо проекту розпорядження «Про внесення змін до Положення про надання фінансових послуг ломбардами» (повторне оприлюднення).

До Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва:

 • Щодо непогодження проекту розпорядження «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами»,
 • Лист з пропозицією щодо внесення зміни до Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2004 №20/5,
 • Пропозиції щодо проекту розпорядження «Про внесення змін до Положення про надання фінансових послуг ломбардами» (повторне оприлюднення).

 

З метою підтримки професійних інтересів учасників Асоціації -  були напрацьовані  пропозиції щодо змін та доповнень до:

 • Положення про надання фінансових послуг ломбардами;
 • Положення про порядок внесення інформації про ломбарди до Державного реєстру фінансових установ;
 • Ліцензійних умов надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами;
 • Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів ломбардів;
 • Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами.

Протягом року щомісячно напрацьовувався, видавався та надсилався учасникам Асоціації інформаційно – консультаційний «Вісник Асоціації ломбардів».

 У 2009 році Асоціацією було ініційовано та проведено близько 25 робочих зустрічей - нарад з представниками Міністерства фінансів України, Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг, Державного комітету з питань фінансового моніторингу, тощо.  

Асоціація відповіла на близько 150 звернень своїх учасників щодо надання допомоги при складанні пакетів документів на реєстрацію та перереєстрацію (у тому числі відокремлених підрозділів).

Близько 50 компаній щоквартально користуються допомогою фахівців ВАЛ при складанні квартальної фінансової звітності до Держфінпослуг.  

Близько 30 компаній членів ВАЛ скористалися консультаційно – методичною допомогою Асоціації при проходженні перевірок.

Підсумовуючи, можемо сказати: протягом поточного року нам вдалося відстояти інтереси своїх учасників у наступних питаннях:

 • за ініціативою Асоціації внесено зміни до Ліцензійних умов надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами, згідно з якими за для отримання ліцензії на право здійснення діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, ломбарду достатньо власного капіталу у розмірі 200 тис. грн., (попередня вимога – наявність власного капіталу заявника у розмірі не менше ніж 1 млн. грн.), також спрощено порядок засвідчення копій ліцензії для провадження зазначеного виду діяльності,
 • протягом 2009 року, Асоціація, відстоюючи інтереси учасників фінансового ринку ломбардів – не допустила обмеження, що стосуються видів майна, яке може виступати в якості забезпечення зобов’язань за договорами фінансового кредиту, 
 • Асоціацією досягнуто домовленості із представниками  засобів масової інформації щодо надання знижки учасникам Асоціації при здійсненні опублікування річної фінансової звітності, а саме: тижневик "Україна Бізнес"  - вартість публікації для членів Всеукраїнської асоціації ломбардів – 900 грн., для інших осіб – 1300 грн.; редакція "Фінансовий маркетинг"  - вартість публікації для членів Всеукраїнської асоціації ломбардів – 450 грн., для інших осіб – 770 грн.

У 2009 році нам вдалося встановити конструктивний діалог із представниками Держфінпослуг і  домогтися перегляду деяких  нормативних актів, що стосуються діяльності ломбардів. Покращилися наші стосунки і з представниками Міністерства фінансів України, Державної пробірної служби, Гемологічного центру Міністерства фінансів України.       

Протягом року, діяльність Асоціації та  питання функціонування ринку ломбардних послуг висвітлювали наступні засоби масової інформації: тижневик «Зеркало недели», тижневик «Україна Бізнес», газета «Нова», журнал «Експерт», журнал «Кореспондент», газета «Экономические известия», «Инвестгазета», також надано інтерв’ю «Першому діловому каналу» та інше. Ми   намагалися підтримувати імідж ломбардів, і приємно усвідомлювати, що ломбардне кредитування значно збільшило свої  обсяги.

Ми вдячні своїм учасникам за своєчасну сплату членських внесків, що надає нам можливість працювати ефективно.

Сподіваємося на подальші взаємини та плідну співпрацю для вдосконалення та успішного розвитку ломбардної справи у непростих умовах ведення бізнесу на фінансовому ринку України.


 
Email:

Пароль:

Нагадати?

Огляд преси

2014-01-17
Ювелиры Украины заявляют о полном уходе отрасли "в тень" в случае перевода на единую систему налогообложения2013-11-25
Дорогие наши участники - ломбарды. Знайте, Вы самый позитивный и нужный сегмент небанковского финансового рынка. Видео.2013-11-08
Власти будут штрафовать финучреждения за введение в заблуждение потребителей2013-10-23
Где проще и лучше получить кредит для бизнеса - в автоломбарде или в банке


Оценка драгоценных металлов