Україна, 01133, м. Київ, вул. Щорса, 32-Б, офіс 61

тел.: Kyivstar (098) 479-55-18 viber, Vodafone (099) 329-78-05 факс: (044)2852755УКРАИНСКАЯ БИРЖА ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

УВАГА! ФОРУМ!

УВАГА! ФОРУМ!

  
 
Правовий статус ломбардів. Специфічні риси порядку створення та реєстрації ломбардів

Згідно Закону України від 12.07.2001 N2664-III “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” ломбарди належать до фінансових установ, видом діяльності яких є надання фінансових послуг, а саме надання коштів у позику на умовах фінансового кредиту.
Фінансовий кредит ломбарду забезпечується заставою майна.
По закінченню строку дії договору фінансового кредиту (позики), в разі невиконання позичальником зобов’язань, ломбард, згідно Цивільного кодексу України та Закону України “Про заставу” має право звернути стягнення на предмет закладу та за рахунок предмета застави задовольнити свої вимоги по кредиту. Для забезпечення зобов’язань щодо повернення кредиту та сплати відсотків за користування кредитом ломбарди приймають в заклад рухоме майно.
Найбільш поширеним видом майна, що приймається ломбардами у заклад є - ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, брухт цих виробів.
Операції з виробами з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння (прийом виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння в якості предметів застави, їх відчуження в разі звернення стягнення) відповідно до вимог статті 14 Закону України „Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними”, статті 9 Закону України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності” потребують одержання окремих ліцензій, що видаються Міністерством фінансів України згідно Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з торгівлі виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, затверджених наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства фінансів України від 26.12.2000 N82/350.
Таким чином, діяльність щодо надання ломбардами фінансових послуг (кредитів, позик) контролюється Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України (Держфінпослуг); діяльність, пов’язана з реалізацією, обігом предметів закладу належить до компетенції Міністерства фінансів України.

Далі, Засновниками учасниками повних товариств можуть бути як юридичні так і фізичні особи. До особливостей повних товариств (на відміну від інших видів господарських товариств) відноситься те, що:
· найменування, окрім інших даних повинно містити прізвища або найменування учасників товариства;
· повне товариство здійснює свою діяльність виключно на підставі установчого договору.

Всі учасники займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність по зобов`язанням товариства всім своїм майном. Учасники повного товариства не вправі від свого імені та в своїх інтересах здійснювати операції, однорідні з цілями діяльності повного товариства, а також брати участь у будь-яких інших товариствах (крім акціонерних), що мають однорідний з повним товариству предмет діяльності.

З набранням у 2001 році чинності Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” (N 2664) ломбард віднесено до фінансових установ: Ст.1, п.1 „фінансова установа - юридична особа, яка відповідно до закону надає одну чи декілька фінансових послуг та яка внесена до відповідного реєстру у порядку, встановленому законом. До фінансових установ належать банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії та інші юридичні особи, виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг;”
Основні моменти, що звертають на себе певну увагу:
· ломбард надає фінансові послуги - операції з фінансовими активами, що здійснюються в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, - і за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів, з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів (п.п.5 п.1 ст.1 Закону № 2664);
· конкретний вид фінансових послуг, що здійснюється ломбардом, - надання грошових коштів в позику, в тому чиcлі на умовах фінансового кредиту (п.п.6 п.1 ст.4 Закону № 2664);
· ломбард здобуває статус установи після внесення запису про нього у відповідний державний реєстр фінансових установ(п.1 ст.7 Закону № 2664);
· при створенні ломбарду або у разі збільшення розміру зареєстрованого статутного (пайового) капіталу, статутний (пайовий) капітал повинен бути сплачений у грошовій формі та розміщений на банківських рахунках комерційних банків, які є юридичними особами за законодавством України, якщо інше не передбачено законами України з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг(п.2 ст.9 Закону № 2664);
· спеціальний державний уповноважений орган Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг здійснює державне регулювання, нагляд за діяльністю фінансових ломбардів), проводить їхні перевірки й інспектування (розділ V Закону № 2664).

Відповідно до вимог Положення про надання фінансових послуг ломбардами (Розпорядження Держфінпослуг від 26 квітня 2005 р. N 3981):
Розділ 1 п.1.2. „ломбард - фінансова установа, виключним видом діяльності якої є надання на власний ризик фінансових кредитів фізичним особам за рахунок власних або залучених коштів, під заставу майна на визначений строк і під процент та надання супутніх послуг ломбарду;
залучені кошти ломбарду - банківські кредити та будь-які залучені кошти від юридичних осіб відповідно до законодавства України;
супутні послуги ломбарду - послуги, які є передумовою надання фінансового кредиту або випливають з його надання;
страхування предмета застави - укладення договору між ломбардом та страховою компанією або між позичальником та страховою компанією про страхування предмета застави, наданого як забезпечення фінансового кредиту ломбарду, за рахунок та в інтересах власника предмета застави на строк дії договору фінансового кредиту;
відокремлені підрозділи ломбарду - філії та відділення, через які здійснюється діяльність ломбардів з надання фінансових та супутніх послуг ломбарду;
фінансовий кредит ломбарду - надання ломбардом коштів у позику, забезпечених заставою, на визначений строк та під процент;
облікова система ломбарду - автоматизований реєстр даних про споживачів послуг ломбарду;
реєструюча система ломбарду - автоматизований реєстр даних про операції споживачів послуг ломбарду.
До фінансових послуг ломбарду належать (п.3.1. Подоження):
- надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів;
- надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів.
До супутніх послуг ломбарду, якщо інше не встановлено законом, належать (п.3.2. Положення):
- оцінка заставленого майна відповідно до чинного законодавства та/або умов договору;
- надання посередницьких послуг зі страхування предмета застави на підставі агентського договору зі страховою компанією;
- реалізація заставленого майна відповідно до чинного законодавства та/або умов договору.

Одразу зауважимо, що Всеукраїнська Асоціація ломбардів надала Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг свої пропозиції щодо розширення видів діяльності, пов’язаних з безпосереднім впровадженням ломбардної діяльності та урахуванням специфіки діяльності ломбардів.


 
Email:

Пароль:

Нагадати?

Огляд преси

2014-01-17
Ювелиры Украины заявляют о полном уходе отрасли "в тень" в случае перевода на единую систему налогообложения2013-11-25
Дорогие наши участники - ломбарды. Знайте, Вы самый позитивный и нужный сегмент небанковского финансового рынка. Видео.2013-11-08
Власти будут штрафовать финучреждения за введение в заблуждение потребителей2013-10-23
Где проще и лучше получить кредит для бизнеса - в автоломбарде или в банке


Оценка драгоценных металлов