Україна, 01133, м. Київ, вул. Щорса, 32-Б, офіс 61

тел.: Kyivstar (098) 479-55-18 viber, Vodafone (099) 329-78-05 факс: (044)2852755УКРАИНСКАЯ БИРЖА ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

УВАГА! ФОРУМ!

УВАГА! ФОРУМ!

  
 
Державні органи, що здійснюють контроль за діяльністю ломбардів

Згідно законодавства України різноманітні міністерства та відомства тим чи іншим шляхом мають право здійснювати контроль за діяльністю ломбардів.

Зокрема, контролюючими органами, які мають право здійснювати контроль за діяльністю ломбардів, є:
- Державна податкова служба;
- Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України;
- Міністерство внутрішніх справ;
- Міністерство фінансів України;
- Державний комітет з питань технічного регулювання та споживчої політики;
- Державний департамент пожежної безпеки МНС України;
- Державна санітарно-епідеміологічна служба;
- інші державні органи, які в межах своєї компетенції мають право здійснювати контроль за діяльністю ломбардів.

Правові основи здійснення контролю за діяльністю ломбардів, повноваження, функції, обов'язки та права органів контролю закріплені у багатьох загальних та спеціальних законодавчих і нормативно-правових актів.


Порядок здійснення контролю державними органами за діяльністю ломбардів

Органами, які контролюють та частіше всього здійснюють перевірки діяльності ломбардів, зокрема є:


1. Органи державної податкової служби.

Основними завданнями органів податкової служби є контроль за дотриманням податкового законодавства, правильністю обчислення, повною і своєчасною сплатою до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов'язкових платежів) тощо. До компетенції податкової служби належить контроль за операціями з готівкою, зокрема, за дотриманням лімітів каси, розрахунків з клієнтами ломбардів через електронні контрольно-касові апарати, наявністю державної реєстрації та відповідної ліцензії.

Органи державної податкової служби при здійсненні контролю за діяльністю ломбардів керуються, зокрема:
- Законом України "Про державну податкову службу в Україні" від 04.12.1990р. №509-XII
- Законом України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 21.12.2000р. №2181-III
- Законом України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" від 06.07.1995р. №265/96-ВР
- Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 28.12.1994р. №334/94-ВР
- Законом України "Про систему оподаткування" від 25.06.1991р. №1251-XII
- Законом України "Про податок на додану вартість" від 03.04.1997р. №168/97-ВР
- Указом Президента України "Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності" від 23.07.1998 р. №817/98
- іншими законодавчими та нормативно-правовими актами.

В основному органами податкової служби контроль за діяльністю ломбардів здійснюється шляхом проведення планових та позапланових перевірок.


2. Державний комітет з питань технічного регулювання та споживчої політики.

Основними завданнями Комітету є здійснення державного метрологічного контролю і нагляду, здійснення державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів.

Комітет при здійсненні контролю за діяльністю ломбардів керується, зокрема:
- Законом України "Про захист прав споживачів" в редакції Закону від 15.12.1993р. №3682-XII
- Законом України "Про метрологію та метрологічну діяльність" в редакції Закону від 15.06.2004р. № 1765-IV
- Указом Президента України "Питання Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики" від 18.03.2003р. № 225/2003
- наказом Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 17.05.2000р. №315 "Про затвердження Інструкції про порядок здійснення державного метрологічного нагляду за забезпеченням єдності вимірювань"
- наказом Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 24.12.2001р. №633 "Про затвердження Правил користування засобами вимірювальної техніки у сфері торгівлі, громадського харчування та надання послуг"
- іншими законодавчими та нормативно-правовими актами.

В основному Комітетом контроль за діяльністю ломбардів здійснюється шляхом проведення планових та позапланових перевірок.


3. Державна санітарно-епідеміологічна служба.

Основними завданнями СЕС є здійснення санітарно-епідеміологічного контролю у сфері підприємництва, контроль за дотриманням санітарних норм, видача дозвілів.

СЕС при здійсненні контролю за діяльністю ломбардів керується, зокрема:
- Законом України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" від 24.02.1994р. №4004-XII
- Законом України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" від 19.11.1992р. № 2801-XII
- постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні" від 22.06.1999р. №1109
- постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про державну санітарно-епідеміологічну службу України" від 19.08.2002р. №1218
- іншими законодавчими та нормативно-правовими актами.

Контроль за діяльністю ломбардів здійснюється СЕС шляхом проведення планових та позапланових перевірок.


4. Державний департамент пожежної безпеки МНС України.

Основними завданнями Департаменту є здійснення державного нагляду за виконанням підприємствами, установами і організаціями, у т.ч. ломбардами, а також посадовими особами і громадянами законодавства з питань пожежної безпеки, протипожежних вимог стандартів, норм і правил.

Департамент при здійсненні контролю за діяльністю ломбардів керується, зокрема:
- Законом України "Про пожежну безпеку" від 17.12.1993р. №3745-XII
- постановою Кабінету Міністрів України "Про заходи щодо виконання Закону України "Про пожежну безпеку"" від 26.07.1994р. №508
- постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про Державний департамент пожежної безпеки" від 11.04.2002р. №500
- наказом МНС України "Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні" від 19.10.2004р. №126
- іншими законодавчими та нормативно-правовими актами.

Контроль за діяльністю ломбардів здійснюється Департаментом шляхом проведення планових та позапланових перевірок.


5. Міністерство фінансів України.

Міністерство фінансів України як орган ліцензування здійснює контроль за додержанням ломбардами ліцензійних умов провадження господарської діяльності з торгівлі виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.

Мінфін при здійсненні контролю за діяльністю ломбардів керується, зокрема:
- Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" від 01.06.2000р. №1775-III
- Законом України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" від 18.11.1997р. № 637/97-ВР
- наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства фінансів України від 26 грудня 2000 року № 82/350 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, з виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, торгівлі виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, зі збирання, первинної обробки відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння"
- наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства фінансів України від 01.08.2001р. № 102/362 "Про затвердження Порядку контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння; з виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, торгівлі виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння; зі збирання, первинної обробки відходів і брухту дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння"
- іншими законодавчими та нормативно-правовими актами.

Контроль за діяльністю ломбардів здійснюється Мінфіном шляхом проведення планових та позапланових перевірок.


6. Державна пробірна служба Міністерства фінансів України.

Основними завданнями пробірної служби є участь у межах своєї компетенції в реалізації державної політики у сфері здійснення державного пробірного контролю за якістю дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, виробів з них та матеріалів, що містять дорогоцінні метали, і за здійсненням операцій із зазначеними цінностями; виконує контрольно-наглядові функції у сфері державного пробірного контролю, а також регулятивні та дозвільно-реєстраційні функції щодо фізичних та юридичних осіб, у т.ч. ломбардів.

Пробірна служба при здійсненні контролю за діяльністю ломбардів керується, зокрема:
- Законом України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" від 18.11.1997р. №637/97-ВР
- постановою Кабінету Міністрів України "Про утворення Державної пробірної служби та казенних підприємств пробірного контролю" від 28.04.2000р. №732
- наказом Міністерства фінансів України від 18 травня 2001 року № 240 "Про затвердження Інструкції про порядок проведення перевірок щодо додержання чинного законодавства при виконанні операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням; Положення про здійснення державного пробірного контролю за якістю ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, призначених для реалізації суб'єктами господарювання; Порядку відбирання проб сировини, матеріалів, брухту і відходів дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння і вилучення зразків ювелірних та побутових виробів в організаціях, що перевіряються"
- іншими законодавчими та нормативно-правовими актами.

В основному контроль за діяльністю ломбардів здійснюється пробірною службою шляхом проведення планових та позапланових перевірок.

Крім того, пробірна служба проводить обстеження ломбардів з метою встановлення їх спроможності щодо провадження господарської діяльності відповідно до вимог ліцензійних умов.


7. Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України.

Основними завданнями Держфінпослуг є здійснення державного регулювання та нагляду за наданням фінансових послуг і додержанням законодавства в цій сфері, а також законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансовими установами, у т.ч. ломбардами.

Держфінпослуг при здійсненні контролю за діяльністю ломбардів керується, зокрема:
- Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" від 28.11.2002р. № 249-IV
- Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" від 12.07.2001р. №2664-III
- Указом Президента України від 04.04.2003р. №292/2003 "Про Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України"
- Указом Президента України від 22.07.2003 № 740/2003 "Про заходи щодо розвитку системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму"
- Указом Президента України від 19.07.2001 № 532 "Про додаткові заходи щодо боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом"
- Указом Президента України від 10.12.2001 № 1199 "Про заходи щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом"
- постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003р. №1800 "Про затвердження Порядку проведення внутрішнього фінансового моніторингу суб'єктами господарювання, що провадять господарську діяльність з організації та утримання казино, інших гральних закладів, і ломбардами"
- розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28.10.2003 р. № 96 "Про затвердження Правил проведення перевірок Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України"
- іншими законодавчими та нормативно-правовими актами.


 
Email:

Пароль:

Нагадати?

Огляд преси

2014-01-17
Ювелиры Украины заявляют о полном уходе отрасли "в тень" в случае перевода на единую систему налогообложения2013-11-25
Дорогие наши участники - ломбарды. Знайте, Вы самый позитивный и нужный сегмент небанковского финансового рынка. Видео.2013-11-08
Власти будут штрафовать финучреждения за введение в заблуждение потребителей2013-10-23
Где проще и лучше получить кредит для бизнеса - в автоломбарде или в банке


Оценка драгоценных металлов