Щодо складання договорів про надання фінансового кредиту ломбарду…

На запити членів Асоціації у якості рекомендацій Всеукраїнська Асоціація ломбардів пропонує примірні форми договорів „Про надання ломбардом фінансового кредиту” та „Закладу майна до ломбардної установи”. Договори не є обов’язковими для використання і носять рекомендований характер.
Примірники складені відповідно пункту 3.3. Положення про надання фінансових послуг ломбардами (Затвердженого Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України 26.04.2005 N 3981) у якому наведено: „3.3. Відповідно до статті 6 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ) договір про надання фінансового кредиту ломбарду має містити:
– найменування, місцезнаходження та реквізити – для ломбарду, прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, дані паспорта (номер, серія, дата видачі, орган, що видав) або інший документ, що посвідчує особу, та дані про місце проживання – для фізичних осіб;
– предмет договору;
– права та обов’язки сторін;
– суму фінансового кредиту;
– дату надання фінансового кредиту;
– строк користування фінансовим кредитом;
– дату повернення фінансового кредиту;
– відповідальність сторін;
– підстави для пролонгації, припинення дії та розірвання договору;
– підписи сторін.
3.3.1. Крім цього, у договорі повинно бути зазначено:
– процент за користування фінансовим кредитом;
– посилання на договір застави, що забезпечує зобов’язання за договором фінансового кредиту;
– посилання на договір страхування предмета застави в разі наявності;
– відмітка про ознайомлення позичальника з внутрішніми правилами чи положенням про надання фінансових послуг ломбардом.
3.3.2. Договори про надання фінансових кредитів ломбарду можуть містити й інші умови, за згодою сторін”.

За потреби члени ВАЛ можуть звернутися до офісу Асоціації та отримати примірники договорів.