"О внесении изменений в Профессиональные требования к руководителям и главным бухгалтерам финансовых учреждений".

Госкомиссия по регулированию рынков финансовых услуг. Распоряжение от 20.07.05г. №4346 "О внесении изменений в Профессиональные требования к руководителям и главным бухгалтерам финансовых учреждений". Зарегистрировано в Минюсте 29.07.05г. под №834/11114.
Руководителям и главным бухгалтерам финучреждений поручено:
до 1.01.06г. пройти повышение квалификации по форме "специализация" в соответствии с программами, согласованными с Госфинуслуг;каждые три года проходить повышение квалификации.
При смене руководителя, главного бухгалтера финучреждения новоназначенные, которые не проходили курсы повышения квалификации, должны это сделать в трехмесячный срок.

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
20.07.2005 N 4346 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 липня 2005 р. за N 834/11114

Про внесення змін до Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ

Відповідно до вимог пунктів 7, 19 статті 28 Закону України
"Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг" ( 2664-14 ) та підпункту 17 пункту 4 Положення про
Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України,
затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року
N 292 ( 292/2003 ), а також з метою державного регулювання
діяльності з надання фінансових послуг Державна комісія з
регулювання ринків фінансових послуг України
П О С Т А Н О В И Л А:

1. Затвердити Зміни до Професійних вимог до керівників та
головних бухгалтерів фінансових установ, затверджених
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України від 13 липня 2004 року N 1590,зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 2 серпня 2004 року
за N 955/9554, що додаються.

2. Департаменту державного регулювання та розвитку ринків
фінансових послуг та юридичному департаменту забезпечити подання
цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної
реєстрації.

3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи
керівника (Шевченко Т.М.) забезпечити опублікування цього
розпорядження в засобах масової інформації після його державної
реєстрації.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на
заступника Голови Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України Левченко В.П.

Голова Комісії В.Суслов

Протокол засідання Комісії
від 20.07.2005 N 151

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України
20.07.2005 N 4346

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 липня 2005 р.
за N 834/11114

ЗМІНИ
до Професійних вимог до керівників та головних
бухгалтерів фінансових установ

1. Розділ 2 доповнити пунктом 2.3 такого змісту:
"2.3. При зміні керівника фінансової установи новопризначений
керівник, у разі відсутності в нього підвищення кваліфікації
згідно з підпунктом "б" пункту 2.1 цього розділу, повинен у
тримісячний строк пройти підвищення кваліфікації за формою
"спеціалізація" відповідно до програм, погоджених із
Держфінпослуг".

2. Розділ 3 доповнити пунктом 3.2 такого змісту:
"3.2. При зміні головного бухгалтера фінансової установи
новопризначений головний бухгалтер, у разі відсутності в нього
підвищення кваліфікації згідно з підпунктом "б" пункту 3.1 цього
розділу, повинен у тримісячний строк пройти підвищення
кваліфікації за формою "спеціалізація" відповідно до програм,
погоджених із Держфінпослуг".

3. У розділі 4:
пункт 4.4 викласти в такій редакції:
"4.4. Керівникам та головним бухгалтерам фінансових установ
до 1 січня 2006 року пройти підвищення кваліфікації відповідно до
підпункту "б" пунктів 2.1 розділу 2, 3.1 розділу 3 цих Професійних
вимог";
додати пункт 4.5 такого змісту:
"4.5. Керівникам та головним бухгалтерам фінансових установ
проходити підвищення кваліфікації за формою "спеціалізація"
відповідно до програм, погоджених із Держфінпослуг, кожних
3 роки".

Заступник Голови В.Левченко