Про внесення змін та доповнень до наказу Державного департаменту фінансового моніторингу від 13 травня 2003 року № 48 (форми, пов’язані із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкція щодо їх заповнення набирають чинності з 01.11.2005 року).

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

Наказ Держфінмоніторингу України від 17.08.2005р. №161 „Про внесення змін та доповнень до наказу Державного департаменту фінансового моніторингу від 13 травня 2003 року № 48”,

зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.09.2005р. за № 991/11271

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2005 № 572 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” та з метою вдосконалення форм обліку та надання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, керуючись статтями 5 та 13 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом”, пунктами 5, 8 – 10, 12 Порядку реєстрації фінансових операцій суб’єктами первинного фінансового моніторингу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 644, пунктом 7 Порядку взяття на облік Державним комітетом фінансового моніторингу фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 646,

НАКАЗУЮ:

1. Унести до наказу Державного департаменту фінансового моніторингу від 13.05.2003 № 48 “Про затвердження деяких форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.05.2003 за № 394/7715, такі зміни і доповнення:

1.1. Пункт 1 викласти в новій редакції:

“1. Затвердити такі форми http://www.sdfm.gov.ua/content/File/pdf/forms161.pdf обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, які надаються суб’єктами первинного фінансового моніторингу та їх відокремленими підрозділами (крім представництв) (додаються):

№ 1-ФМ “Картка реєстрації суб’єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) та відповідальних осіб”;

№ 2-ФМ “Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу”;

№ 3-ФМ “Повідомлення про результати обробки картки реєстрації суб’єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) та відповідальних осіб”;

№ 4-ФМ “Повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу”;

№ 5-ФМ “Повідомлення про взяття фінансової операції на облік або про відмову від взяття на облік Держфінмоніторингом”;

№ 6-ФМ “Запит про надання додаткової інформації з питань фінансового моніторингу”.

1.2. Абзац третій пункту 4 викласти в такій редакції:

“Для цілей цього наказу повідомлення вважаються пов’язаними між собою, якщо вони стосуються однієї фінансової операції (у тому числі додаткові) або одне з цих повідомлень містить відповідне посилання у полях 650 “Порядковий номер реєстрації пов’язаної фінансової операції в реєстрі”, 660 “Дата реєстрації пов’язаної фінансової операції в реєстрі”, 670 “Коментар до пов’язаної фінансової операції” форми № 2-ФМ “Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу” на фінансові операції, повідомлення про які були подані Держфінмоніторингу суб’єктом первинного фінансового моніторингу ­раніше.”

1.3. Пункт 5 викласти в такій редакції:

“5. Установити, що форми обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, використовуються суб’єктами первинного фінансового моніторингу та їх відокремленими підрозділами (крім представництв), які не є банками, у таких випадках:

Форма № 1-ФМ “Картка реєстрації суб’єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) та відповідальних осіб” та форма № 4-ФМ “Повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу” при поданні інформації до Держфінмоніторингу на паперових носіях та в інших випадках, установлених Держфінмоніторингом.

Форма № 2-ФМ “Реєстр фінансових операцій, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів”:

при реєстрації фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, якщо реєстр ведеться в паперовій формі;

при роздрукуванні реєстру фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, якщо реєстр ведеться в електронній формі;

при поданні інформації до Держфінмоніторингу на паперових носіях.

Форма № 3-ФМ “Повідомлення про результати обробки картки реєстрації суб’єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) та відповідальних осіб”, форма № 5-ФМ “Повідомлення про взяття інформації на облік або відмову від взяття на облік Держфінмоніторингом” при поданні інформації суб’єктами первинного фінансового моніторингу на паперових носіях Держфінмоніторингу”.

1.4. Пункти 6-9 викласти в такій редакції:

“6. Департаменту інформаційних технологій (Давидюк В.С.) забезпечити до 20.10.2005 розробку та розміщення на веб-сайті Державного комітету фінансового моніторингу України http://www.sdfm.gov.ua файлів у форматі PDF із зразками бланків паперових форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу.

7. Департаменту інформаційних технологій (Давидюк В.С.) до 01.11.2005 привести у відповідність до вимог цього наказу програмне забезпечення з обробки інформації, отриманої від суб’єктів первинного фінансового моніторингу (їх відокремлених підрозділів), які не є банками.

8. Форми http://www.sdfm.gov.ua/content/File/pdf/forms161.pdf , пов’язані із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкція http://www.sdfm.gov.ua/content/File/pdf/Istruction161.pdf щодо їх заповнення набирають чинності з 01.11.2005.

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державного комітету фінансового моніторингу України Кірсанова В.М.”.

2. Унести зміни до Інструкції щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, затвердженої наказом Державного департаменту фінансового моніторингу від 13.05.2003 № 48, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 23.05.2003 за № 394/7715, виклавши її в новій редакції, що додається.

3. Юридичному управлінню (Журавська Л.В.) спільно з Департаментом взаємодії та методичного забезпечення системи фінансового моніторингу (Підгородецька Л.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державного комітету фінансового моніторингу України Кірсанова В.М.

В.о. Голови В.П. Зубрій