Про терміни подання інформації щодо змін в діяльності ломбардів та їх відокремлених підрозділів.

Ломбарду необхідно протягом десяти робочих днів після виникнення змін та/або доповнень до інформації, яка міститься у документах, поданих для внесення інформації щодо фінансової компанії та/або її відокремлені підрозділи до Реєстру, надіслати до Держфінпослуг письмове повідомлення згідно додатку 8 до цього Положення про ці зміни та надати відповідні реєстраційні картки (в паперовому та електронному вигляді) з відповідними документами, які підтверджують такі зміни та/або доповнення.

У разі зміни найменування або місцезнаходження відокремленого підрозділу фінансова компанія має подати до Держфінпослуг протягом 10 робочих днів з моменту прийняття, згідно з установчими документами заявника, відповідного рішення такі документи:
1) реєстраційну картку з інформацією про відокремлений підрозділ юридичної особи (згідно додатку 5 Положення про реєстр) в паперовому та електронному вигляді в форматі встановленому Держфінпослуг;
2) копію документа, що засвідчує рішення фінансової компанії про зміну найменування або місцезнаходження відокремленого підрозділу, завірену підписом керівника заявника та печаткою заявника;
3) оригінал Довідки про внесення відокремленого підрозділу фінансової компанії до Державного реєстру фінансових установ.

У разі ліквідації відокремленого підрозділу фінансова компанія зобов’язана повідомити Держфінпослуг протягом десяти робочих днів з дати прийняття рішення про його ліквідацію та подати для внесення інформації до Реєстру документи:
– заяву довільної форми про виключення відокремленого підрозділу заявника з Реєстру, завірену підписом керівника заявника та печаткою заявника;
– копію документа, що підтверджує рішення заявника про ліквідацію свого відокремленого підрозділу, завірену підписом керівника заявника та печаткою заявника.

Які документи надаються при відкритті нового відокремленого підрозділу?
Інформація про новий відокремлений підрозділ вноситься до державного Реєстру фінансових установ.
Для внесення інформації про відокремлений підрозділ фінансової компанії до Реєстру фінансова компанія – заявник має подати до Держфінпослуг такі документи:
– заяву про внесення інформації про відокремлений підрозділ юридичної особи до Реєстру (додаток 6 Положення про реєстр);
– реєстраційну картку з інформацією про відокремлений підрозділ юридичної особи (додаток 5 Положення про реєстр) у паперовій та електронній формах у форматі, який встановлюється Держфінпослуг;
– копію документа, що засвідчує рішення заявника про створення відокремленого підрозділу, завірену підписом керівника заявника та печаткою заявника;
– довідку про відповідний фаховий рівень керівника підрозділу та наявність кваліфікованих кадрів, що безпосередньо здійснюють діяльність з надання фінансових послуг, згідно з додатком 3 цього Положення;
– засвідчені підписом керівника та печаткою заявника відомості про наявність у відокремленого підрозділу фінансової компанії приміщення, обладнання, техніки, засобів зв’язку та програмного забезпечення, технічні можливості яких забезпечують постійне формування поточної інформації про надання фінансових послуг клієнтам та надання звітності до уповноважених органів державної влади, у довільній формі.