Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва в межах компетенції розглянув лист щодо роз’яснення законодавства з питань організації перевірок органами державної податкової служби та повідомляє таке…

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

ЛИСТ

від 01.07.2005 р. N 5271

Про розгляд листа

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва в межах компетенції розглянув Ваш лист від 30.05.2005 р. щодо роз’яснення законодавства з питань організації перевірок органами державної податкової служби та повідомляє таке.

Відповідно до Указу Президента України від 25.05.2000 р. N 721 "Питання Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва" видання роз’яснень законодавства з питань організації перевірок не входить до компетенції Комітету.

Разом з тим вважаємо за необхідне надати правову консультацію з порушених у зверненні питань.

Щодо першого питання за текстом звернення повідомляємо, що будь-яка перевірка (планова або позапланова) суб’єкта господарської діяльності повинна проводитися лише за наявності підстав для такої перевірки та посвідчення (припису) на проведення перевірки, яке видається на підставі розпорядчого документа.

Відповідно до частини восьмої статті 15 Закону України від 04.12.90 р. N 509-XII "Про державну податкову службу в Україні" (далі – Закон N 509) посадовим особам і працівникам органів державної податкової служби видається службове посвідчення, яке друкується на бланку податкового органу, завіряється гербовою печаткою і підписується: на планову перевірку – керівником податкового органу або його заступником, якому підпорядкований підрозділ, що очолює перевірку; на позапланову перевірку – керівником податкового органу (особою, яка виконує його обов’язки).

Згідно зі статтею 11-2 Закону N 509 посадові особи органу державної податкової служби вправі приступити до проведення планової або позапланової виїзної перевірки за наявності підстав для їх проведення, визначених цим та іншими законами України, та за умови надання платнику податків під розписку:

1) направлення на перевірку, в якому зазначаються дата його видачі, назва органу державної податкової служби, мета, вид (планова або позапланова), підстави, дата початку та дата закінчення перевірки, посади, звання та прізвища посадових осіб органу державної податкової служби, які проводитимуть перевірку. Направлення на перевірку є дійсним за умови наявності підпису керівника органу державної податкової служби, скріпленого печаткою органу державної податкової служби;

2) копії наказу керівника податкового органу про проведення позапланової виїзної перевірки, в якому зазначаються підстави проведення позапланової виїзної перевірки, дата її початку та дата закінчення.

Ненадання цих документів платнику податків або їх надання з порушенням вимог, встановлених частиною першою цієї статті, є підставою для недопущення посадових осіб органу державної податкової служби до проведення планової або позапланової виїзної перевірки.

Щодо другого питання за текстом звернення повідомляємо, що чинним законодавством не передбачено складання протоколу про адміністративне правопорушення, передбаченого ст. 155-1 КУпАП, на місці вчинення правопорушення та в день виявлення самого факту правопорушення.

Керівник органу державної податкової служби або його заступник за наслідками розгляду матеріалів перевірки приймає рішення про притягнення до адміністративної відповідальності господарюючого суб’єкта у разі порушення ним вимог Закону України від 06.07.95 р. N 265 "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (далі – Закон N 265).

При цьому складається податкове повідомлення-рішення про застосування штрафів, яке вручається суб’єкту підприємницької діяльності згідно з вимогами, установленими Порядком направлення органами державної податкової служби України податкових повідомлень платникам податків, затвердженим наказом Державної податкової адміністрації України від 21.06.2001 р. N 253.

Щодо третього питання за текстом звернення повідомляємо, що фінансова санкція (штраф) за порушення вимог Закону N 265 застосовується саме до суб’єкта підприємницької діяльності.

Щодо четвертого питання за текстом звернення повідомляємо, що згідно зі статтею 11 Закону N 509 органи державної податкової служби мають право запрошувати суб’єкта підприємницької діяльності для підписання протоколу про адміністративне правопорушення. Письмові повідомлення про такі запрошення направляються не пізніше ніж за десять робочих днів до дня запрошення рекомендованими листами, в яких зазначаються підстави запрошення, дата і час, на які запрошується платник податків (посадова особа платника податків).

Щодо п’ятого питання за текстом звернення повідомляємо, що невиконання господарюючим суб’єктом законних вимог посадових осіб органів державної податкової служби тягне за собою відповідальність, передбачену ст. 163-3 КупАП, у вигляді адміністративного стягнення (попередження або накладення штрафу).

Щодо шостого питання за текстом звернення повідомляємо, що чинним законодавством не врегульовано питання щодо визнання податкового повідомлення-рішення недійсним за наявності граматичних помилок.

Насамкінець зазначаємо, що згідно зі статтею 14 Закону N 509 рішення, дії або бездіяльність органів державної податкової служби та їх посадових осіб можуть бути оскаржені у встановленому законом порядку.

У разі заподіяння шкоди внаслідок порушення працівниками органів державної податкової служби прав платників податків, установлених Законом N 509 та іншими законами України, а також вимог щодо проведення перевірок платник податків може звернутися до суду із заявою про відшкодування матеріальної та моральної шкоди. При цьому суб’єкти малого підприємництва звільняються від сплати державного мита.

Відшкодування шкоди здійснюється відповідно до закону. Працівники органів державної податкової служби несуть матеріальну відповідальність за шкоду, завдану незаконними діями або бездіяльністю, в межах, установлених законом.

Заступник Голови
О. Сахненко

Надруковано:
"Галицькі контракти – Дебет-Кредит",
N 40, 3 жовтня 2005 р.