ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ до Методичних рекомендацій щодо взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби України при організації документальних перевірок юридичних осіб, затверджених наказом ДПА України від 11.10.2005 р. N 441.

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 2 листопада 2005 року N 484

Про затвердження Змін та доповнень до Методичних рекомендацій щодо взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби України при організації документальних перевірок юридичних осіб, затверджених наказом ДПА України від 11.10.2005 р. N 441

(Витяг)

З метою підвищення ефективності взаємодії між підрозділами контрольно-перевірочної роботи та боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, а також у зв’язку із змінами в організаційній структурі органів державної податкової служби наказую:

1. Затвердити Зміни та доповнення до Методичних рекомендацій щодо взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби України при організації документальних перевірок юридичних осіб (далі – Методичні рекомендації), що додаються.

Голова
О. І. Кірєєв

Додаток 1
до наказу ДПА України
від 2 листопада 2005 р. N 484

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
до Методичних рекомендацій щодо взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби України при організації документальних перевірок юридичних осіб, затверджених наказом ДПА України від 11.10.2005 р. N 441

До розділу 1 "Взаємодія підрозділів при проведенні виїзних планових та позапланових перевірок"

1. Доповнити підпунктами 1.9, 1.10 та 1.11 такого змісту:

"1.9. При підготовці до проведення виїзних планових перевірок питання участі у перевірках регіональних управлінь (відділів) боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, вирішує голова регіональної ДПА не пізніше 3-денного терміну до початку перевірки, за письмовою пропозицією начальника ДПІ.

1.10. За 10 днів до початку періоду, на який планується до перевірки суб’єкт господарювання, підрозділи боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, повідомляють підрозділ, відповідальний за проведення виїзної планової перевірки, щодо участі в її проведенні.

1.11. Підрозділи боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, в обов’язковому порядку беруть участь у проведенні виїзних планових перевірок підприємств, які були включені до планів-графіків за їх пропозицією".

Підпункти 1.9 – 1.28 вважати відповідно підпунктами 1.12 – 1.31.

Заступник директора Департаменту
контрольно-перевірочної роботи

В. В. Черкашин

Надруковано:
"Вісник податкової служби України",
N 42, листопад, 2005 р.