Відокремлений підрозділ ломбарду необхідно включити до ЄДРПОУ.

Шановні колеги! Згідно вимог чинного законодавства відокремлені підрозділи ломбардів потребують включення до ЄДРПОУ.
Пропонуємо Вашій увазі докладний коментар ДПА України

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

ЛИСТ

від 09.02.2005 р. N 734

Про відокремлені підрозділи юридичної особи

(Витяг)

<…>

Відповідно до статті 95 Цивільного кодексу України, філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій. Представництвом є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи.

Філії та представництва юридичної особи не є юридичними особами, але вони наділяються майном юридичної особи, що їх створила, і діють на підставі затвердженого нею положення.

Крім того, слід зазначити, що відповідно до частини четвертої статті 64 Господарського кодексу України питання про розміщення відокремлених підрозділів юридичної особи повинно погоджуватися з відповідними органами місцевого самоврядування в установленому законодавством порядку.

Відповідно до статті 28 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" відокремлений підрозділ юридичної особи не підлягає державній реєстрації, але відомості про такий підрозділ включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Виконавчий орган юридичної особи або уповноважена ним особа зобов’язані подати (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) державному реєстратору за місцезнаходженням юридичної особи рішення органу управління юридичної особи про створення відокремленого підрозділу та заповнену реєстраційну картку про створення відокремленого підрозділу (форма N 5) або рішення юридичної особи про закриття відокремленого підрозділу та повідомлення встановленого зразка про закриття відокремленого підрозділу, відповідно до форми, затвердженої наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 09.06.2004 р. N 67.

Враховуючи вищевикладене, Держпідприємництво вважає, що юридична особа, яка створює відокремлений підрозділ, у положенні про нього може наділити такий підрозділ правами та обов’язками користувачів земельних ресурсів, якими володіє сама юридична особа.

Заступник Голови
С. Третьяков

Надруковано:
"Галицькі контракти – Дебет-Кредит",
N 24, 13 червня 2005 р.

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
ЛИСТ від 20.07.2001 р. N 4816/6/29-0116

Про створення філії та взяття її на податковий облік

Державна податкова адміністрація України <…> щодо проведення реєстрації філії цього підприємства та постановлення її на облік в органах державної податкової служби повідомляє.

Як вказано у листі, названим підприємством, що розташоване у м. Одесі, здійснюється діяльність на території м. Миколаєва, для чого у м. Миколаєві підприємство орендує приміщення та має підрозділ, основним завданням якого є первинна обробка результатів інспектування. Але листом не повідомляється, який статус має підрозділ, створений у м. Миколаєві, яка його організаційна форма, які права та функції йому делеговані чи надані підприємством відповідно до статусу підприємства та положення про підрозділ.

Відповідно до Закону України "Про підприємства в Україні" цей підрозділ може бути або структурним підрозділом підприємства, або відокремленим підрозділом підприємства.

До структурних підрозділів відносяться виробництво, цех, відділ, відділення, дільниця, ферма, інші аналогічні підрозділи підприємства. Такі підрозділи підприємства є часткою підприємства, входять до його структури, здійснюють діяльність на підставі положення, затвердженого директором підприємства, і очолюються керівниками, які призначаються (затверджуються) на посаду директором підприємства (пункт 4 статті 16 Закону України "Про підприємства в Україні").

До відокремлених підрозділів відносяться філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи. Законом України "Про підприємства в Україні" (стаття 7) і Цивільним кодексом України (стаття 31) визначено, що підприємство має право створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи з правом відкриття поточних і розрахункових рахунків і затверджує положення про них. Керівник відокремленого підрозділу діє на підставі довіреності, одержаної від відповідної юридичної особи.

Усі підрозділи підприємства відповідно до абзацу третього пункту 1 статті 1 Закону України "Про підприємства в Україні" не є юридичними особами. Чинним законодавством України структурні підрозділи підприємства не розглядаються як самостійні суб’єкти господарської діяльності. Відокремлені ж підрозділи, як правило, є самостійними суб’єктами господарської діяльності. Дані про відокремлені підрозділи підприємств включаються до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (далі – ЄДРПОУ) відповідно до Положення про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.96 р. N 118. Відокремлені ж підрозділи, як правило, є платниками податків (пункт 1.1 статті 1 Закону України "Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами"). Відповідно до пункту 2 статті 3 та пункту 5 статті 8 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" відокремлені підрозділи, що виділені підприємством на окремий баланс, зобов’язані вести бухгалтерський облік, на даних якого грунтуються фінансова, податкова, статистична та інші види звітності таких підрозділів. Що стосується податку на прибуток, то відповідно до пункту 2.1.3 статті 2 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" платниками податку на прибуток є філії, відділення та інші відокремлені підрозділи платників податку, що розташовані на території іншої, ніж такий платник податку, територіальної громади.

На практиці непоодинокими є випадки, коли підприємства не роблять або не розуміють різниці між структурними та відокремленими підрозділами, коли після реорганізації підприємства чи його підрозділів не вносяться відомості до ЄДРПОУ або не повідомляється орган державної реєстрації про проведену реорганізацію, коли структура підприємства багаторівнева та побудована за географічним принципом тощо. Внаслідок цього підрозділи, які відповідно до статуту підприємства та положення про них є фактично структурними (цеховими) підрозділами підприємства, можуть бути внесені до ЄДРПОУ як відокремлені підрозділи підприємства. Відносно таких підрозділів і виникають питання щодо реєстрації їх як самостійних платників податків. Саме про це йдеться у листі Державної податкової адміністрації України від 18.05.2001 р. N 224/4/15-1110. Листом пояснюється, що підрозділи, які фактично є структурними (невідокремленими, цеховими), не повинні реєструватись як платники податку на прибуток, а підрозділи, які мають ознаки відокремлених підрозділів (філії) та розташовані на території іншої, ніж підприємство, територіальної громади, зобов’язані перебувати на обліку в органі державної податкової служби як платники податків, що і визначено Інструкцією про порядок обліку платників податків, затвердженою наказом Державної податкової адміністрації України від 19.02.98 р. N 80 (в редакції наказу Державної податкової адміністрації України від 17.11.98 р. N 552) та зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 16.03.98 р. за N 172/2612.

З іншого боку, підрозділам, що розміщені на значній відстані від керівного органу юридичної особи, доцільно надавати певної самостійності. Інакше виникає необхідність у постійному прийманні/передачі всіх документів; відсутність права у керівника віддаленого підрозділу на самостійне укладення договорів призводить до втрати часу та коштів як при розробці та узгодженні пунктів договорів, так і при їх підписанні; постають питання забезпечення безперебійного зв’язку; здійснення заходів для оперативного прийняття рішень; з’являються транспортні та інші проблеми при виконанні функцій, покладених на підрозділ підприємством. Тому, як правило, підрозділи, що розміщені на території іншої адміністративно-територіальної одиниці, є відокремленими підрозділами.

З урахуванням сказаного, перш ніж визначитись із тим, чи є підрозділ <…> на території м. Миколаєва платником податків, зокрема, платником податку на прибуток, необхідно відповідно до статуту підприємства та положення про підрозділ у м. Миколаєві визначитись зі статусом цього підрозділу, а саме, є він структурним підрозділом підприємства чи відокремленим підрозділом підприємства.

Якщо підрозділ у м. Миколаєві є тільки структурним підрозділом підприємства, то податки, збори, інші платежі, які відповідно до Закону України "Про бюджетну систему України" та інших законодавчих актів підлягають внесенню до відповідних бюджетів за місцезнаходженням цього структурного підрозділу, повинні сплачуватись до Державного бюджету України та бюджетів територіальних громад безпосередньо підприємством. При цьому підприємство зобов’язане стати на облік у відповідальних територіальних органах державної податкової служби як платник окремих податків.

Якщо підрозділ у м. Миколаєві підпадає під визначення філії чи іншого відокремленого підрозділу, то у такому випадку підприємству необхідно здійснити всі заходи, пов’язані зі створенням такої філії чи відокремленого підрозділу. При цьому слід врахувати, що відповідно до статті 8 Закону України "Про підприємництво" створення підприємством відокремлених підрозділів не потребує їх державної реєстрації. Суб’єкт підприємницької діяльності повідомляє про відкриття філії (відділення), представництва орган державної реєстрації шляхом внесення додаткової інформації до своєї реєстраційної картки. Порядок надання таких відомостей визначений пунктом 18 Положення про державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.98 р. N 740. На підставі відомостей про створення філій, відділень, представництв (без створення юридичної особи) суб’єктів підприємницької діяльності відокремлені підрозділи вносяться до ЄДРПОУ з присвоєнням їм ідентифікаційного коду. А потім відокремлені підрозділи повинні в 20-денний термін після включення до ЄДРПОУ звернутися до органів державної податкової служби за своїм місцезнаходженням для взяття на податковий облік, яке здійснюється у порядку, що визначений зазначеною Інструкцією про порядок обліку платників податків.

Додатково повідомляємо, що при підготовці цієї відповіді виникло питання щодо місцезнаходження дочірнього підприємства (адресата), оскільки на листі вказано дві адреси у м. Одесі, одна з яких названа як фактична. Разом з тим місцем знаходження юридичної особи визначається місцезнаходження її постійно діючого органу (стаття 30 Цивільного кодексу Української РСР). Місцезнаходження юридичної особи зазначається у свідоцтві про державну реєстрацію такої особи. У разі зміни свого місцезнаходження суб’єкт підприємницької діяльності в семиденний термін повинен повідомити про це орган державної реєстрації. Невиконання цієї вимоги дає право органам державної реєстрації звернутися до суду (арбітражного суду) з позовом про скасування державної реєстрації (стаття 8 Закону України "Про підприємництво"). Після подання підприємством відповідних документів відомості про зміну його місцезнаходження вносяться органом державної реєстрації до свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності із зазначенням дати внесення зміни та нового місцезнаходження підприємства у порядку, визначеному вже названим Положенням про порядок державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності.

Тому <…> зобов’язане невідкладно належним чином зареєструвати зміну свого місцезнаходження в органі державної реєстрації, після чого надати відповідні документи до органу(ів) державної податкової служби для внесення відповідних змін стосовно підприємства до Єдиного банку даних про платників податків – юридичних осіб, реєстрів платників податків, свідоцтв, довідок, патентів та інших документів, виданих підприємству органами державної податкової служби.

Заступник Голови
В. Росоловський

Надруковано: "Податки та бухгалтерський облік",
N 64, серпень, 2001 р.