На колективний лист ломбардних установ, направлений до органів державної влади щодо внесення змін до вимог, що висуваються суб’єктам первинного фінансового моніторингу ломбардам, Асоціація отримала відповідь Державного комітету фінансового моніторингу Укр

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ
Державний комітет фінансового моніторингу України розглянув лист представників Асоціації „Всеукраїнська асоціація ломбардів" №1 від 28.10.05 р. стосовно питань, пов’язаних з проведенням фінансового моніторингу, та щодо необхідності внесення змін до Закону України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", і повідомляє наступне.
Однією із найнебезпечніших загроз для економічного та соціального розвитку країн світу є міжнародна ескалація таких тяжких злочинів для людства як легалізація злочинних доходів та фінансування тероризму.
Відмивання „брудних" грошей тягне за собою потенційно руйнівні наслідки в області фінансів, економіки, національної безпеки та у соціальній сфері. Воно забезпечує наркодільцям, терористам, нелегальним торгівцям зброєю, корумпованим чиновникам, іншим кримінальним елементам додаткові стимули для того, щоб підтримувати і розширювати свій злочинний бізнес.
Створення досконалої системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму сприяє становленню та розвитку країни як демократичної, правової держави, забезпеченню її національних інтересів, удосконаленню соціально-економічних відносин та формуванню засад громадського суспільства, прискорює процеси інтеграції держави до світової спільноти.
У зв’язку з зазначеним, Урядом України розроблено проект Закону України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", який 28 листопада 2002 року прийнятий со Верховною Радою України.
Прийняття цього Закону було визначальним кроком у розбудові національної системи боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму.
Відповідно до 40 Рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) основним елементом в боротьбі проти відмивання грошей і фінансування тероризму є необхідність моніторингу систем країн на предмет їх відповідності вимогам міжнародних стандартів.
Тому, у зазначеному Законі враховано норми міжнародних стандартів.
Також відповідно до Директиви 91/308/ЄЕС Ради Європейських Співтовариств щодо запобігання використанню фінансової системи для цілей відмивання грошей від 10.06.1991 р. кредитні установи (до яких відносяться ломбарди) є установами з високим ступенем ризику, які можуть використовуватися для відмивання доходів, отриманих від кримінальної діяльності.
Зокрема у вказаній Директиві зазначено, що:
– держави-члени повинні забезпечувати, щоб установи і особи, яких
стосується ця Директива створили адекватні процедури внутрішнього контролю
та зв’язку для упередження і недопущення операцій, пов’язаних з відмиванням грошей;
– держави-члени мають забезпечити, щоб установи та особи, які
підпадають під дію цієї Директиви, і також їх директори та працівники повністю
співпрацювали із владними органами, відповідальними за боротьбу з
відмиванням грошей;
– держави-члени забезпечують, щоб установи та особи, які підпадають під
дію цієї Директиви, особливо уважно досліджували кожну операцію, яка, як
вони вважають, за своїм характером може бути пов’язана з відмиванням грошей.
Держави-члени забезпечують, щоб установи та особи, які підпадають під дію цієї Директиви, зберігали для використання як доказ в розслідуваннях щодо відмивання грошей таке:
– у разі ідентифікації – копію необхідного доказу чи довідки про доказ, що
вимагається, протягом щонайменше п’яти років з часу припинення відносин з
клієнтом,
– у разі операцій – підтверджуючий доказ та записи, що складаються з
оригіналів документів або копій, прийнятних в судовому розгляді за
національним законодавством, що застосовується, протягом щонайменше п’яти
років з часу здійснення цих операцій.
Відповідно до статті 4 Закону України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" ломбарди є суб’єктами первинного фінансового моніторингу.
Статтями 11 та 12 цього Закону визначений перелік ознак фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, тобто ознак з високим ризиком, що можуть бути пов’язані з відмиванням доходів та фінансуванням тероризму, серед яких і ті, що можуть здійснювати ломбарди.
Статтею 5 вищевказаного Закону визначені обов’язки суб’єктів первинного фінансового моніторингу, які відповідають положенням вищевказаної Директиви.
Крім того, аналіз інформації, наданої до Держфінмоніторингу України суб’єктами первинного фінансового моніторингу, які відносяться до сфери регулювання та нагляду Держфінпослуг показує, що повідомлення від ломбардів про фінансові операції, які підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу, займають друге місце із загальної кількості повідомлень.
Тільки у період з 1 січня по 21 листопада 2005 року до Держфінмоніторингу України від ломбардів надійшло 678 повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.
З огляду на викладене, вважаємо недоцільним внесення змін до зазначеного Закону, запропонованих Асоціацією „Всеукраїнська асоціація ломбардів".
Запорукою успішної боротьби з відмиванням „брудних" коштів, та фінансуванням тероризму є налагодження співпраці та взаємоузгодженні дії компетентних органів.
З цією метою Держфінмоніторинг України звертається до Асоціації „Всеукраїнська асоціація ломбардів" з пропозицією щодо підписання спільного Меморандуму про загальні засади співробітництва в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (додається).
Вказаний Меморандум має на меті поєднання зусиль Держфінмоніторингу України та Асоціації „Всеукраїнська асоціація ломбардів" для проведення дієвих заходів, які повинні сприяти реалізації державної політики у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.
Сподіваємося на Ваше розуміння, підтримку та згоду на підписання відповідного Меморандуму.
З повагою та надією на подальшу плідну співпрацю.

УВАГА! 22 грудня 2005 р. в рамках роботи практикуму учасникам будуть надані розроблені фахівцями Дерфінмоніторингу Рекомендації щодо здійснення фінансового моніторингу ломбардами.