Порядок і умови зберігання ювелірних та інших побутових виробів із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінного каміння і перлів, а також лому і окремих частин таких виробів, на які накладено арешт, та внесення змін до окремих нормати

Про затвердження Положення про порядок і умови зберігання ювелірних та інших побутових виробів із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінного каміння і перлів, а також лому і окремих частин таких виробів, на які накладено арешт, та внесення змін до окремих нормативно-правових актів Національного банку України

Постанова Правління Національного банку України
від 2 листопада 2005 року N 409

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 грудня 2005 р. за N 1551/11831

Відповідно до частини восьмої статті 55, частини четвертої статті 58, частини другої статті 61 Закону України "Про виконавче провадження" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про порядок і умови зберігання ювелірних та інших побутових виробів із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінного каміння і перлів, а також лому і окремих частин таких виробів, на які накладено арешт, що додається.

2. У заголовку та в пункті 1 постанови Правління Національного банку України від 04.10.99 N 489 "Про затвердження Положення про порядок і умови зберігання та реалізації грошей, у тому числі іноземної валюти, цінних паперів, ювелірних та інших побутових виробів із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінних каменів і перлів, а також лому і окремих частин таких виробів, на які накладено арешт", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29.10.99 за N 740/4033 (із змінами), слова "та реалізації грошей, у тому числі іноземної валюти" та "ювелірних та інших побутових виробів із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінних каменів і перлів, а також лому і окремих частин таких виробів" виключити.

3. Унести до Положення про порядок і умови зберігання та реалізації грошей, у тому числі іноземної валюти, цінних паперів, ювелірних та інших побутових виробів із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінних каменів і перлів, а також лому і окремих частин таких виробів, на які накладено арешт, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.10.99 N 489 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.10.99 за N 740/4033 (із змінами), такі зміни:

у заголовку та в преамбулі слова "та реалізації грошей, у тому числі іноземної валюти" та "ювелірних та інших побутових виробів із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінних каменів і перлів, а також лому і окремих частин таких виробів" виключити;

у розділі 1:

у пункті 1.1 слова "та реалізації готівкових грошей, у тому числі іноземної валюти" та "ювелірних та інших побутових виробів із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінних каменів і перлів, а також лому і окремих частин таких виробів" виключити;

у пунктах 1.3, 1.4 слова "грошей, у тому числі іноземної валюти" та "ювелірних та інших побутових виробів із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінних каменів і перлів, а також лому і окремих частин таких виробів" виключити;

розділи 2, 3, 5 виключити.

У зв’язку з цим розділ 4 уважати розділом 2 та пункти 4.1, 4.2 уважати відповідно пунктами 2.1, 2.2;

у розділі 2:

заголовок викласти в такій редакції: "Розділ 2. Порядок і умови приймання на зберігання та зберігання цінних паперів, на які накладено арешт";

у пункті 2.1 слова та цифри "2.1. Порядок і умови зберігання цінних паперів" виключити.

У зв’язку з цим підпункти 2.1.1 – 2.1.13 пункту 2.1 уважати відповідно пунктами 2.1 – 2.13 з відповідною зміною посилання на них у тексті;

пункт 2.2 виключити.

4. Найменування послуги під номером 23 Переліку і тарифів з організаційних та інших видів послуг, що надаються Національним банком України, його територіальними управліннями та структурними одиницями клієнтам і банкам – кореспондентам Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 12.08.2003 N 333 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.09.2003 за N 785/8106 (із змінами), викласти в такій редакції:

"Приймання, зберігання та видача цінних паперів, ювелірних та інших побутових виробів із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінного каміння і перлів, а також лому і окремих частин таких виробів, на які накладено арешт, відповідно до частини восьмої статті 55 Закону України "Про виконавче провадження".

5. Директору Державної скарбниці України М. П. Фатєєву після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України для керівництва та використання в роботі.

6. Департаменту перевезення цінностей та організації інкасації після набрання чинності цією постановою привести Інструкцію з організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів в установах банків України, затверджену постановою Правління Національного банку України від 03.12.2003 N 520 та зареєстровану в Міністерстві юстиції України 13.01.2004 за N 33/8632 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 15.12.2004 N 644, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 12.01.2005 за N 33/10313, із змінами), у відповідність до зазначеного Положення.

7. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

8. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України П. М. Сенища та директора Державної скарбниці України М. П. Фатєєва.

В. о. Голови
А. В. Шаповалов

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку

А. І. Балюк

Міністр фінансів України
В. М. Пинзеник

Директор Департаменту
державної виконавчої служби

О. Р. Кузь

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Правління Національного банку України
від 2 листопада 2005 р. N 409

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
22 грудня 2005 р. за N 1551/11831

Положення про порядок і умови зберігання ювелірних та інших побутових виробів із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінного каміння і перлів, а також лому і окремих частин таких виробів, на які накладено арешт

Положення про порядок і умови зберігання ювелірних та інших побутових виробів із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінного каміння і перлів, а також лому і окремих частин таких виробів, на які накладено арешт (далі – Положення) розроблено відповідно до вимог Законів України "Про виконавче провадження", "Про Національний банк України" та інших нормативно-правових актів України.

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок і умови зберігання ювелірних та інших побутових виробів із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінного каміння і перлів, а також лому і окремих частин таких виробів, на які накладено арешт і які підлягають обов’язковому вилученню (далі – цінності).

1.2. У цьому Положенні терміни використовуються в значеннях, визначених Законами України "Про Національний банк України", "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними", "Про виконавче провадження" та іншими нормативно-правовими актами.

1.3. Відповідальне зберігання цінностей здійснюється територіальними управліннями Національного банку України (далі – територіальні управління) за наявності договору, укладеного з відповідними органами державної виконавчої служби, у порядку та на підставі документів, визначених цим Положенням.

Договір про відповідальне зберігання цінностей має містити такі обов’язкові реквізити:

місце складання;

дату складання;

повне найменування сторін договору;

прізвище, ім’я, по батькові керівників або інших осіб, уповноважених підписати договір, реквізити документів, якими надано такі повноваження;

предмет договору;

права та обов’язки сторін відповідно до законодавства та цього Положення;

порядок обміну інформацією;

відповідальність сторін за неналежне виконання зобов’язань за договором;

розмір плати і порядок відшкодування витрат на зберігання цінностей;

строк зберігання цінностей;

строк дії договору, порядок унесення змін та розірвання договору;

місцезнаходження, платіжні реквізити та підписи сторін;

інші умови, що не суперечать законодавству України.

1.4. Доставка цінностей до територіального управління здійснюється органами державної виконавчої служби самостійно або службою інкасації Національного банку України на підставі окремих договорів, укладених з органами державної виконавчої служби.

2. Порядок і умови приймання на зберігання та зберігання цінностей

2.1. Оцінка цінностей здійснюється відповідно до вимог законодавства України.

2.2. Цінності, які передаються державним виконавцем на відповідальне зберігання, упаковуються в дерев’яний або картонний ящик (залежно від виду цінностей), який обшивається тканиною і опечатується відбитком печатки відповідного органу державної виконавчої служби. Монети з дорогоцінних металів дозволяється упаковувати в два мішки (один укладений в другий), які повинні бути прошиті та опечатані державним виконавцем. На посилці мають зазначатися повне найменування та адреса відправника, одержувача, вага брутто, оціночна вартість цінностей (сума зазначається цифрами та словами), якщо оцінка цінностей проведена, і ставитися позначка "на зберігання".

В одну посилку можуть бути упаковані цінності, що вилучені лише в одного боржника.

2.3. Державний виконавець для передавання посилки з цінностями на відповідальне зберігання до територіального управління складає акт опису й арешту майна та акт вкладень цінностей до посилки.

В актах опису й арешту майна та вкладень цінностей до посилки мають зазначатися повне найменування кожного описаного предмета, вид дорогоцінного металу, наявність каміння, що міститься у виробах, окремі характерні ознаки, проба дорогоцінного металу.

Акт вкладень цінностей до посилки підписується державним виконавцем та засвідчується відбитком печатки відповідного органу державної виконавчої служби.

2.4. Державний виконавець повинен укласти в посилку по одному примірнику акта опису й арешту майна та акта вкладень цінностей до посилки, а також повинен додати до супровідного листа по одному примірнику тих самих актів.

Додатково до вищезазначених актів у посилку з цінностями необхідно вкласти, а до супровідного листа додати по одному примірнику документа, що підтверджує факт проведення оцінки цінностей і визначає їх оціночну вартість, якщо оцінка цінностей проведена.

2.5. Приймання цінностей на відповідальне зберігання здійснюється в операційний час матеріально відповідальними особами територіального управління за наявності відповідного договору з органом державної виконавчої служби на підставі супровідного листа разом з примірниками акта опису й арешту майна, акта вкладень цінностей до посилки та документом, що підтверджує проведення оцінки цінностей (у разі її проведення). На підставі супровідного листа територіальне управління готує розпорядження про приймання цінностей на відповідальне зберігання до грошового сховища, яке засвідчується підписом керівника або його заступника. Приймання цінностей матеріально відповідальними особами до грошового сховища здійснюється на підставі розпорядження, прибуткового позабалансового ордера та акта про приймання-передавання цінностей на відповідальне зберігання.

2.6. В акті про приймання-передавання цінностей на відповідальне зберігання мають бути зазначені:

реквізити договору з відповідним органом державної виконавчої служби;

найменування територіального управління;

прізвище, ім’я та по батькові державного виконавця;

реквізити постанови про відкриття виконавчого провадження (номер та дата її прийняття);

місце проживання, прізвище, ім’я та по батькові боржника, на цінності якого накладено арешт;

реквізити акта опису й арешту майна та акта вкладень цінностей до посилки;

опис посилки, що приймається на зберігання, із зазначенням кількості печаток відповідного органу державної виконавчої служби та зразків їх відбитків;

оціночна вартість цінностей та реквізити документа, що підтверджує проведення оцінки цінностей (у разі її проведення);

напис: "Прийнято без перевірки вмісту";

дата складання акта.

Акт про приймання-передавання цінностей на відповідальне зберігання складається в чотирьох примірниках, які засвідчуються підписами державного виконавця, матеріально відповідальних осіб територіального управління та затверджуються керівником територіального управління або його заступником.

Перший примірник цього акта передається державному виконавцю, другий – залишається в територіальному управлінні для зберігання у документах дня за операціями в оборотній касі та грошовому сховищі, третій – у грошовому сховищі територіального управління разом з посилкою з цінностями, на які накладено арешт, четвертий – в уповноваженої особи територіального управління в справі разом із договором.

Розпорядження про приймання цінностей на відповідальне зберігання до грошового сховища, другий примірник акта про приймання-передавання цінностей на відповідальне зберігання разом з прибутковим позабалансовим ордером зберігаються в документах дня за операціями в оборотній касі та грошовому сховищі.

2.7. Матеріально відповідальні особи територіального управління, які приймають на відповідальне зберігання цінності, зобов’язані перевірити:

відповідність оформлення цінностей, що передаються на зберігання, вимогам пункту 2.2 цього Положення;

наявність договору з відповідним органом державної виконавчої служби;

документ, що посвідчує особу державного виконавця;

наявність відбитка печатки відповідного органу державної виконавчої служби на тарі (упаковці) та тотожність його зразку.

2.8. Територіальне управління не несе відповідальності за якість і кількість прийнятих на відповідальне зберігання цінностей, якщо вони після закінчення строку зберігання повернуті державному виконавцю або за його розпорядженням відправлені іншим фізичним чи юридичним особам у непошкодженій тарі (упаковці) з непошкодженими відбитками печаток.

2.9. Часткове вилучення цінностей з посилки не дозволяється.

2.10. За розпорядженням державного виконавця цінності, що надійшли на відповідальне зберігання до територіального управління, можуть бути повернуті державному виконавцю в порядку, передбаченому пунктами 2.6, 2.15 цього Положення.

Видача цінностей державному виконавцю здійснюється матеріально відповідальними особами на підставі розпорядження про вилучення цінностей із грошового сховища та їх видачу, засвідченого підписом керівника територіального управління або його заступника, акта про приймання-передавання цінностей та видаткового позабалансового ордера.

Розпорядження, примірник акта про приймання-передавання цінностей разом з видатковим позабалансовим ордером зберігаються у документах дня за операціями в оборотній касі та грошовому сховищі територіального управління.

2.11. Облік цінностей, що прийняті на відповідальне зберігання територіальним управлінням, здійснюється за позабалансовим рахунком 9709 "Інші активи на зберіганні" за оціночною вартістю.

Аналітичний облік цінностей здійснюється в розрізі договорів із відповідними органами державної виконавчої служби та постанов про відкриття виконавчого провадження.

2.12. Реалізація цінностей, які зберігаються в територіальному управлінні, здійснюється Державним сховищем дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України (далі – Держсховище) у порядку, визначеному Міністерством фінансів України за погодженням з Національним банком України.

2.13. Рішення про передавання цінностей до Держсховища для реалізації приймається державним виконавцем у встановленому законодавством порядку.

2.14. Видача цінностей з територіального управління з метою їх передавання до Держсховища для реалізації здійснюється на підставі розпорядження державного виконавця та розпорядження керівника територіального управління або його заступника про вилучення цінностей із грошового сховища та передавання їх до Держсховища.

2.15. У розпорядженні державного виконавця про передавання цінностей до Держсховища для реалізації мають бути зазначені:

реквізити договору з територіальним управлінням;

найменування територіального управління;

прізвище, ім’я та по батькові державного виконавця;

реквізити постанови про відкриття виконавчого провадження (номер та дата її прийняття);

місце проживання, прізвище, ім’я та по батькові боржника, на цінності якого накладено арешт;

реквізити акта опису й арешту майна та акта вкладень цінностей до посилки;

опис посилки, що надійшла на відповідальне зберігання та підлягає видачі, із зазначенням кількості печаток і зразків їх відбитків;

оціночна вартість цінностей та реквізити документа, що підтверджує проведення оцінки цінностей (у разі її проведення);

дата складання акта про приймання-передавання цінностей до територіального управління на відповідальне зберігання.

2.16. Цінності перевозяться і передаються Держсховищу для реалізації службою інкасації Національного банку України відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України з оформленням акта про приймання-передавання цінностей.

2.17. Видачу цінностей, що надійшли на відповідальне зберігання до грошового сховища, інкасаторам служби інкасації Національного банку України здійснюють матеріально відповідальні особи на підставі відповідного розпорядження, акта про приймання-передавання цінностей та видаткового позабалансового ордера.

Розпорядження, примірник акта про приймання-передавання цінностей разом із видатковим позабалансовим ордером зберігаються у документах дня за операціями в оборотній касі та грошовому сховищі територіального управління.

Пересилання цінностей до Держсховища поштою і в паперових пакетах не дозволяється.

2.18. Акт про приймання-передавання цінностей до Держсховища обов’язково повинен зберігатися в територіальному управлінні разом з договором про відповідальне зберігання цінностей.

2.19. Держсховище здійснює приймання цінностей в порядку, установленому нормативно-правовими актами Міністерства фінансів України.

Директор
Державної скарбниці України

М. П. Фатєєв