Наказом від 05.12.2005 N 839 затверджується Форма N 1-СЛ звітності про обсяги дорогоцінних металів і діамантів у ювелірних та побутових виробах, а також у ювелірних та побутових виробах, що стали непридатними чи втратили експлуатаційну цінність, скуплених

Мінфін
Наказ
"Про затвердження Форми N 1-СЛ звітності про обсяги дорогоцінних металів і діамантів у ювелірних та побутових виробах, а також у ювелірних та побутових виробах, що стали непридатними чи втратили експлуатаційну цінність, скуплених у населення і не викуплених з-під застави, та Порядку надання звітності про обсяги дорогоцінних металів і діамантів у ювелірних та побутових виробах, а також у ювелірних та побутових виробах, що стали непридатними чи втратили експлуатаційну цінність, скуплених у населення і не викуплених з-під застави"
від 05.12.2005 N 839

Наказом від 05.12.2005 N 839 затверджується Форма N 1-СЛ звітності про обсяги дорогоцінних металів і діамантів у ювелірних та побутових виробах, а також у ювелірних та побутових виробах, що стали непридатними чи втратили експлуатаційну цінність, скуплених у населення і не викуплених з-під застави, та Порядок її надання.

Зазначену Форму подають скупники та ломбарди за 1 півріччя та рік з початку року наростаючим підсумком (станом на 1 січня та 1 липня) звітного року. Надсилається вона листом чи подається особисто до Мінфіну протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного періоду.

Наказ зареєстрований в Міністерстві юстиції 3 лютого 2006 р. за N 93/11967 та набирає чинності 14 лютого 2006 р.

(Витяг)
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 5 грудня 2005 р. N 839

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
3 лютого 2006 р. за N 93/11967 

ПОРЯДОК
надання звітності про обсяги дорогоцінних металів і діамантів у ювелірних та побутових виробах, а також у ювелірних та побутових виробах, що стали непридатними чи втратили експлуатаційну цінність, скуплених у населення і не викуплених з-під застави

1. Цей Порядок розроблено відповідно до вимог частини четвертої статті 4, статті 17 та частини першої статті 19 Закону України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" та пункту 12 Правил торгівлі дорогоцінними металами (крім банківських металів) і дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення та напівдорогоцінним камінням у сирому та обробленому вигляді і виробами з них, що належать суб’єктам підприємницької діяльності на праві власності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.98 N 802 (далі – Правила торгівлі), щодо здійснення Міністерством фінансів України державного контролю за обігом та обліком дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, формування та поповнення Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України.

2. Дія цього Порядку поширюється на скупників і ломбарди, які згідно з Правилами торгівлі здійснюють продаж дорогоцінних металів і діамантів у ювелірних та побутових виробах, а також у ювелірних та побутових виробах, що стали непридатними чи втратили експлуатаційну цінність, скуплених у населення і не викуплених з-під застави.

3. У цьому Порядку терміни "дорогоцінні метали" і "дорогоцінне каміння" вживаються відповідно до Закону України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними", а терміни "скупник" і "ломбард" – відповідно до Правил торгівлі.

4. Скупники і ломбарди на підставі даних бухгалтерського обліку подають Форму N 1-СЛ звітності про обсяги дорогоцінних металів і діамантів у ювелірних та побутових виробах, а також у ювелірних та побутових виробах, що стали непридатними чи втратили експлуатаційну цінність, скуплених у населення і не викуплених з-під застави (далі – Форма звітності), за 1 півріччя та рік з початку року наростаючим підсумком (станом на 1 січня та 1 липня) звітного року.

5. При внесенні інформації до Форми звітності суб’єкти господарювання враховують таке:

5.1. У графі 1 "Наявність на початок звітного року" наводяться обсяги дорогоцінних металів і діамантів у ювелірних та побутових виробах, а також у ювелірних та побутових виробах, що стали непридатними чи втратили експлуатаційну цінність, скуплених у населення і не викуплених з-під застави як перехідних залишків попереднього року на початок звітного року, які повинні дорівнювати показнику графи 6 звітності, що була надана після завершення попереднього звітного періоду.

5.1.1. Графа заповнюється на підставі даних інвентаризації дорогоцінних металів і діамантів в усіх місцях знаходження та зберігання ювелірних та побутових виробів, що звірені з даними поточного обліку. Інвентаризація дорогоцінних металів і діамантів проводиться відповідно до Інструкції про порядок одержання, використання, обліку та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 06.04.98 N 84 та зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 28.04.98 за N 271/2711 (далі – Інструкція).

5.2. У графі 2 "Скуплено та не викуплено з-під застави у звітному періоді" наводяться обсяги дорогоцінних металів і діамантів у ювелірних та побутових виробах, а також у ювелірних та побутових виробах, що стали непридатними чи втратили експлуатаційну цінність, скуплених у населення і не викуплених з-під застави після завершення її терміну у звітному періоді.

5.3. У графах 3, 4 і 5 "Продано дорогоцінних металів та діамантів" наводяться обсяги дорогоцінних металів і діамантів у ювелірних та побутових виробах, а також у ювелірних та побутових виробах, що стали непридатними чи втратили експлуатаційну цінність, скуплених у населення і не викуплених з-під застави, які продані відповідно Державному фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України (Державній установі "Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України" Міністерства фінансів України), для поповнення золотого запасу України (Державній скарбниці України Національного банку України), переробникам, афінажним підприємствам, промисловим споживачам на підставі договорів купівлі-продажу.

5.4. У графі 6 "Наявність на кінець звітного періоду" наводяться дані про обсяги дорогоцінних металів і діамантів у ювелірних та побутових виробах, а також у ювелірних та побутових виробах, що стали непридатними чи втратили експлуатаційну цінність, скуплених у населення і не викуплених з-під застави, що залишились непроданими на кінець звітного періоду, які визначаються на основі результатів інвентаризації та відповідно до даних бухгалтерського обліку.

6. У разі наявності у скупника чи ломбарду відокремлених підрозділів, узагальнення інформації від них та внесення її до Форми звітності здійснюється цими суб’єктами.

7. Усі дані до Форми звітності заносяться після перерахунку обсягів дорогоцінних металів на масу чистих металів за їх назвою з точністю до одного грама, а діаманти – на карати відповідно до вимог Інструкції.

8. Заповнена Форма звітності підписується керівником та головним бухгалтером (при його наявності за штатним розписом) суб’єкта господарювання, скріплюється печаткою, за її наявності, та протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного періоду, надсилається листом чи подається особисто до Міністерства фінансів України (01008, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2) та до Державної скарбниці України Національного банку України (02660, м. Київ, вул. Сабурова, 2).  

Начальник Управління з питань
державного регулювання
операцій з дорогоцінними металами
 та дорогоцінним камінням 
 
 
В. П. Мельник