Міністерство фінансів України у зв’язку з пропозицією щодо кола осіб, які мають застосовувати ПБО-29, повідомляє….

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 15.12.2005 р. N 31-34000-20-27/27295

Міністерство фінансів України у зв’язку з пропозицією щодо кола осіб, які мають застосовувати ПБО-29, повідомляє.

У передмові до Міжнародних стандартів фінансової звітності зазначається, що останні не домінують над національними положеннями (стандартами), що затверджуються регулювальними органами кожної країни і за якими складається звітність в країні.

Відповідно до Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 року N 1706, реформування бухгалтерського обліку в Україні має забезпечувати зв’язок з основними тенденціями гармонізації стандартів на міжнародному рівні та станом економічно-правового середовища і ринкових відносин в Україні з метою створення належних умов для послідовного і раціонального здійснення притаманних бухгалтерському обліку функцій у конкретному економічно-правовому середовищі.

Вдосконалення (зміни) зазначеного ПБО буде здійснено з урахуванням статті 14 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" і Законів України "Про природні монополії" та "Про ціни і ціноутворення". 

Заступник Міністра 
В. Лісовенко 
 
Надруковано:
"Бухгалтерія",
N 5, 30 січня 2006 р.