Занявшись перерегистрацией учредительных договоров, многие ломбарды столкнулись с проблемой оплаты услуг нотариусам. Какая сумма и на основании чего при заверении у нотариуса платится юрлицом?…

Законом України «Про нотаріат» (2 вересня 1993 року N 3425-XII) наводиться:
Стаття 19. Оплата вчинюваних нотаріальних дій
„За вчинення нотаріальних дій державні нотаріуси справляють державне мито у розмірах, встановлених чинним законодавством.
За надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також технічного характеру справляється окрема плата у розмірах, що встановлюються управліннями юстиції Ради Міністрів Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. Кошти, одержані від надання таких додаткових послуг, спрямовуються до Державного бюджету України.
Стаття 31. Оплата вчинюваних нотаріальних дій
Приватні нотаріуси за вчинення нотаріальних дій справляють плату, розмір якої визначається за домовленістю між нотаріусом та громадянином або юридичною особою.
Оплата додаткових послуг правового характеру, що надаються приватними нотаріусами і не належать до вчинюваної нотаріальної дії, провадиться за домовленістю сторін.

Також, Міністерством юстиції України затверджена «Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України» (від 3.03.2004 N 20/5).

Глава II „Загальні правила вчинення нотаріальних дій” Інструкції наводить:
33. За вчинення нотаріальних дій державні нотаріуси справляють державне мито, а в передбачених законодавством випадках нараховують податок з доходів громадян у розмірах, установлених чинним законодавством.
За надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру (складання проектів правочинів, заяв, виготовлення копій (фотокопій) документів чи виписок з них тощо) справляється окрема плата. Перелік таких послуг та розмір плати за них установлюються Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласними, Київським чи Севастопольським міськими управліннями юстиції. Приватні нотаріуси за вчинення нотаріальних дій, а також за надання послуг технічного характеру справляють плату, розмір якої визначається за домовленістю між приватним нотаріусом та фізичною або юридичною особою, але не меншу від розміру ставок державного мита, яке справляється державними нотаріусами за аналогічні нотаріальні дії, а в передбачених законодавством випадках нараховують податок з доходів громадян. Оплата додаткових послуг правового характеру, що надаються приватними нотаріусами і не належать до вчинюваної нотаріальної дії, провадиться за домовленістю сторін.

Декрет Кабінету Міністрів України «Про державне мито» п. 3 ст. 3 Декрету № 7-93
Стаття 3.
Розміри ставок державного мита
д) за посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці
1 % суми договору, але не менше 1 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян
е) за посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці 0,05 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян
и) за посвідчення доручень на право
користування і розпорядження майном,
крім транспортних засобів, інших
самохідних машин і механізмів, та
здійснення кредитних операцій:
дітям, одному з подружжя, батькам 0,3 неоподатковуваного мінімуму доходів
громадян
о) за вчинення виконавчих написів 1 % суми, що стягується, або 1% вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і не більше 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
п) за засвідчення вірності копій документів та витягів з них 0,01 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (за сторінку)
р) за засвідчення справжності
кожного підпису на документах,
у тому числі справжності підпису
перекладача (за кожний документ) 0,02 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян
т) за видачу дублікатів нотаріально посвідчених документів 0,03 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян