21 квітня Всеукраїнська Асоціація ломбардів звернулась до Держфінпослуг з пропозиціями щодо внесення змін та доповнень до Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами від 5.08.2003 N 25

Всеукраїнська Асоціація ломбардів звернулась до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України з пропозицією щодо внесення змін до Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 5 серпня 2003 р. N 25.
Пунктом 2.3.3. Розділу 2.3. „Навчання та підвищення кваліфікації працівників установ щодо здійснення заходів з фінансового моніторингу” зазначено: „Навчання або підвищення кваліфікації працівників установи з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, проводиться не менше одного разу на рік.”
На нашу думку, у фінансовій установі повинен бути працівник, призначений відповідальним за ведення фінансового моніторингу, який пройшов курс підвищення кваліфікації з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом і отримав відповідне кваліфікаційне свідоцтво державного зразка.
В той же час, вважаємо, що щорічне навчання, підвищення кваліфікації працівників, відповідальних за ведення фінансового моніторингу – не є необхідним, більш того – потребує чималих затрат часу (в тому числі декілька діб на відрядження на навчання) і коштів.
Приймаючи до уваги той факт, що у разі внесення будь – яких змін у нормативних актах, всі вони висвітлюються, доводяться до відома учасників ринку Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, Комітетом з питань Державного фінансового моніторингу, Асоціаціями учасників ринку,
Всеукраїнська Асоціація ломбардів пропонує п.2.3.3. викласти у такій редакції „Проходження навчання або підвищення кваліфікації працівників установи з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та отримання відповідного кваліфікаційного свідоцтво державного зразка є обов’язковим для працівника, відповідального за фінансовий моніторинг.”