З грудня 2005 року Асоціація ломбардів пропонувала Держфінпослуг переглянути вимоги Ліцензійних умов впровадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, особливу увагу приділяючи коштам, залученим ломбардами від банків та за

Раді повідомити, що 21 квiтня 2006 Держфінпослуг оприлюднено проект розпорядження про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами. Проект наводить:
Зміни
до Ліцензійних умов провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами
1. Поняття „залучені кошти” та „заявник” в пункті 1.1 розділу 1 викласти в такій редакції:
„залучені кошти – кошти, прямо або опосередковано отримані на зворотній основі від фізичних осіб та/або юридичних осіб, крім коштів, отриманих від кредитних установ за кредитними договорами, та коштів, отриманих юридичною особою від пов’язаних осіб або від своїх засновників;
заявник – фінансова установа (у тому числі іпотечний кредитор), яка внесена до Державного реєстру фінансових установ (далі – Реєстр) і подає заяву для отримання ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, та яка відповідно до законів України „Про іпотечні облігації”, „Про іпотечне кредитування операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати”, „Про страхування” має право за рахунок залучених коштів надавати фінансові кредити на власний ризик, у тому числі здійснювати іпотечне кредитування, або є юридичною особою публічного права, яка створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування й уповноважена за рахунок залучених коштів надавати фінансові кредити на власний ризик, у тому числі здійснювати іпотечне кредитування;”.
В пункті 1.1. розділу 1 додати поняття „пов’язана особа юридичної особи” та „здійснення контролю” в такій редакції:
„пов’язана особа юридичної особи (пов’язана особа):
юридична особа, що здійснює контроль за відповідною юридичною особою або контролюється відповідною юридичною особою, чи перебуває під спільним контролем з такою юридичною особою;
фізична особа або члени її сім’ї, які здійснюють контроль за відповідною юридичною особою (членами сім’ї фізичної особи вважаються її чоловік (дружина), діти або батьки як фізичної особи, так і її чоловіка (дружини), а також чоловіка (дружини) будь-кого з дітей або батьків фізичної особи);
посадова особа відповідної юридичної особи, яка уповноважена виконувати від імені такої юридичної особи юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або припинення правових відносин, а також члени сім’ї такої посадової особи;
здійснення контролю – володіння безпосередньо або через пов’язаних фізичних чи юридичних осіб найбільшою часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 20 відсотків статутного капіталу юридичної особи, або управління найбільшою кількістю голосів у органі управління юридичної особи. Для фізичної особи загальна сума володіння часткою статутного капіталу юридичної особи (голосів у органі управління) визначається як загальний обсяг корпоративних прав, що належать такій фізичній особі, членам її сім’ї та юридичним особам, які контролюються такою фізичною особою або членами її сім’ї;”