Про оформлення довіреностей на підприємстві, де відсутня посада головного бухгалтера…

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ЛИСТ від 07.04.2006 р. N 31-34000-30-25/7186

Міністерство фінансів України на запит щодо оформлення довіреності повідомляє.

Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" передбачено самостійне обрання підприємством форми організації бухгалтерського обліку, у тому числі і ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку аудиторською фірмою.

Згідно зі статтею 8 зазначеного Закону відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах несе власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів.

Відповідно до Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року N 88, первинні документи – це також письмові свідоцтва, що фіксують та підтверджують розпорядження та дозволи адміністрації (власника) на проведення господарської операції, а керівник підприємства затверджує з числа працівників підприємства перелік осіб, яких наділяє правом дозволяти здійснення господарської операції.

Враховуючи наведене та відповідно до пункту 5 Інструкції про порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на одержання цінностей, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 16 травня 1996 року N 99, на підприємстві, де відсутня посада головного бухгалтера (бухгалтера), керівник підприємства має визначити особу, яку уповноважує підписувати довіреність на одержання цінностей та вести реєстрацію таких довіреностей.

Заступник Міністра
В. В. Регурецький