Про закупівельні ціни на дорогоцінні метали у брухті

Н А Ц І О Н А Л Ь Н И Й Б А Н К У К Р А Ї Н И

Д Е Р Ж А В Н А С К А Р Б Н И Ц Я У К Р А Ї Н И

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
02.06.2006 № 2/17
м. Київ

Про закупівельні ціни на дорогоцінні метали у брухті

Установити з 5 червня 2006 року такі ціни на дорогоцінні метали у брухті, що закуповуються в населення через територіальні управління Національного банку та у суб`єктів господарювання, які займаються ломбардною діяльністю або скуповують брухт дорогоцінних металів у населення:
гривень за грам металу (безПДВ)
Проба Назва металу
металу Золото Срібло Платина Паладій
333 33,00
375 37,16 0,66
500 49,55 0,88 23,90
583 57,78
585 57,97
750 74,33 1,32
800 1,41
850 40,63
875 1,54
900 89,19 1,58
916 90,78 1,61
925 1,63
950 173,19
958 94,94
960 1,69

Золото проб, не передбачених у таблиці, купувати за цінами, обчисленими виходячи із ціни 99,10 гривень, срібло – 1,76 гривень, платина – 182,30 гривень, паладій – 47,80 гривень за 1 грам металу в чистоті. Обчислення ціни проводити за формулою:
a*b/1000 ,
де a – проба металу; b – ціна металу в чистоті.
Зубні протези, що були у користуванні із вмістом золота 900/750-ї проб, елементи знімних протезів із сплаву ЗлПлСрМ 750-90-80 купувати за ціною 80,27 гривень за грам.
Брухт виробів, комбінований із золота і срібла, із вмістом срібла до 70 відсотків купувати за ціною 30,96 гривень за грам, понад 70 відсотків – за ціною срібла.
Предмети релігійного культу, медалі, монети, жетони тощо купувати за цінами відповідного металу і проби.
Вставки з дорогоцінного каміння, що містяться у виробах та їх брухті, купувати за цінами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 06.11.98 № 228.
З уведенням у дію нових закупівельних цін на дорогоцінні метали у брухті втрачають силу ціни, затверджені розпорядженням Державної скарбниці України від 23.05.2006 № 2/16.

Директор М.П.Фатєєв