"Про затвердження Ліцензійних умов здійснення переказу коштів небанківськими фінансовими установами"(небанківськими фінансовими установами)

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
Розпорядження
"Про затвердження Ліцензійних умов здійснення переказу коштів небанківськими фінансовими установами"
від 23.03.2006 N 5523

Затвердженими Ліцензійними умовами встановлюється порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на здійснення переказу коштів, її переоформлення, видачі дубліката, копії, а також вимоги, обов’язкові для виконання установою як на момент отримання ліцензії, так і протягом усього строку її дії.

Поширюються Ліцензійні умови на небанківські фінансові установи, які мають намір стати платіжними організаціями (у разі переказу ними коштів) або членами внутрішньодержавних платіжних систем, укласти договір про участь або членство з платіжними організаціями міжнародних платіжних систем для здійснення переказу коштів засобами цих платіжних систем.

Видачу ліцензій здійснює Держфінпослуг на підставі заяви та відповідного пакета документів, які подаються заявником особисто або через уповноважену ним особу чи орган.

На підставі ліцензії ліцензіат протягом трьох років (строк дії ліцензії) має право здійснювати переказ коштів у національній валюті на всій території України, а для здійснення переказу коштів в іноземній валюті необхідно додатково отримати генеральну ліцензію Нацбанку на здійснення валютних операцій.

Відокремлені підрозділи небанківської фінансової установи мають право здійснювати переказ коштів на підставі ліцензії, виданої цій установі, після отримання ними засвідченої Держфінпослуг копії ліцензії.

Фінансові установи, які надавали відповідні послуги з переказу коштів засобами платіжних систем до набрання чинності цими Ліцензійними умовами, зобов’язані протягом шести місяців після набрання чинності цими Ліцензійними умовами отримати відповідну ліцензію.

Розпорядження зареєстроване в Міністерстві юстиції 12 квітня 2006 р. за N 419/12293 та набирає чинності 23 квітня 2006 р.