Уважаемые участники, принимая во внимание Ваши многочисленные вопросы по подаче Формы 1-СЛ повторяем информацию …

Наказ Міністерства фінансів України
від 5 грудня 2005 року N 839
ПОРЯДОК
надання звітності про обсяги дорогоцінних металів і діамантів у ювелірних та побутових виробах, а також у ювелірних та побутових виробах, що стали непридатними чи втратили експлуатаційну цінність, скуплених у населення і не викуплених з-під застави

1. Цей Порядок розроблено відповідно до вимог частини четвертої статті 4, статті 17 та частини першої статті 19 Закону України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" та пункту 12 Правил торгівлі дорогоцінними металами (крім банківських металів) і дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення та напівдорогоцінним камінням у сирому та обробленому вигляді і виробами з них, що належать суб’єктам підприємницької діяльності на праві власності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.98 N 802 (далі – Правила торгівлі), щодо здійснення Міністерством фінансів України державного контролю за обігом та обліком дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, формування та поповнення Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України.

2. Дія цього Порядку поширюється на скупників і ломбарди, які згідно з Правилами торгівлі здійснюють продаж дорогоцінних металів і діамантів у ювелірних та побутових виробах, а також у ювелірних та побутових виробах, що стали непридатними чи втратили експлуатаційну цінність, скуплених у населення і не викуплених з-під застави.

3. У цьому Порядку терміни "дорогоцінні метали" і "дорогоцінне каміння" вживаються відповідно до Закону України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними", а терміни "скупник" і "ломбард" – відповідно до Правил торгівлі.

4. Скупники і ломбарди на підставі даних бухгалтерського обліку подають Форму N 1-СЛ звітності про обсяги дорогоцінних металів і діамантів у ювелірних та побутових виробах, а також у ювелірних та побутових виробах, що стали непридатними чи втратили експлуатаційну цінність, скуплених у населення і не викуплених з-під застави (далі – Форма звітності), за 1 півріччя та рік з початку року наростаючим підсумком (станом на 1 січня та 1 липня) звітного року.

5. При внесенні інформації до Форми звітності суб’єкти господарювання враховують таке:

5.1. У графі 1 "Наявність на початок звітного року" наводяться обсяги дорогоцінних металів і діамантів у ювелірних та побутових виробах, а також у ювелірних та побутових виробах, що стали непридатними чи втратили експлуатаційну цінність, скуплених у населення і не викуплених з-під застави як перехідних залишків попереднього року на початок звітного року, які повинні дорівнювати показнику графи 6 звітності, що була надана після завершення попереднього звітного періоду.

5.1.1. Графа заповнюється на підставі даних інвентаризації дорогоцінних металів і діамантів в усіх місцях знаходження та зберігання ювелірних та побутових виробів, що звірені з даними поточного обліку. Інвентаризація дорогоцінних металів і діамантів проводиться відповідно до Інструкції про порядок одержання, використання, обліку та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 06.04.98 N 84 та зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 28.04.98 за N 271/2711 (далі – Інструкція).

5.2. У графі 2 "Скуплено та не викуплено з-під застави у звітному періоді" наводяться обсяги дорогоцінних металів і діамантів у ювелірних та побутових виробах, а також у ювелірних та побутових виробах, що стали непридатними чи втратили експлуатаційну цінність, скуплених у населення і не викуплених з-під застави після завершення її терміну у звітному періоді.

5.3. У графах 3, 4 і 5 "Продано дорогоцінних металів та діамантів" наводяться обсяги дорогоцінних металів і діамантів у ювелірних та побутових виробах, а також у ювелірних та побутових виробах, що стали непридатними чи втратили експлуатаційну цінність, скуплених у населення і не викуплених з-під застави, які продані відповідно Державному фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України (Державній установі "Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України" Міністерства фінансів України), для поповнення золотого запасу України (Державній скарбниці України Національного банку України), переробникам, афінажним підприємствам, промисловим споживачам на підставі договорів купівлі-продажу.

5.4. У графі 6 "Наявність на кінець звітного періоду" наводяться дані про обсяги дорогоцінних металів і діамантів у ювелірних та побутових виробах, а також у ювелірних та побутових виробах, що стали непридатними чи втратили експлуатаційну цінність, скуплених у населення і не викуплених з-під застави, що залишились непроданими на кінець звітного періоду, які визначаються на основі результатів інвентаризації та відповідно до даних бухгалтерського обліку.

6. У разі наявності у скупника чи ломбарду відокремлених підрозділів, узагальнення інформації від них та внесення її до Форми звітності здійснюється цими суб’єктами.

7. Усі дані до Форми звітності заносяться після перерахунку обсягів дорогоцінних металів на масу чистих металів за їх назвою з точністю до одного грама, а діаманти – на карати відповідно до вимог Інструкції.

8. Заповнена Форма звітності підписується керівником та головним бухгалтером (при його наявності за штатним розписом) суб’єкта господарювання, скріплюється печаткою, за її наявності, та протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного періоду, надсилається листом чи подається особисто до Міністерства фінансів України (01008, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2) та до Державної скарбниці України Національного банку України (02660, м. Київ, вул. Сабурова, 2).

ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства фінансів Українивід 5 грудня 2005 р. N 839 Піврічна (півріччя, рік). Поштова. Подається протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного періоду

Суб’єкт господарювання _____________________________________
Адреса, телефон _____________________________________
Ліцензія Міністерства фінансів _____________________________________
(серія, номер та дата видачі)

ФОРМА N 1-СЛ
ЗВІТНОСТІ ПРО ОБСЯГИ ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ І ДІАМАНТІВ У ЮВЕЛІРНИХ ТА ПОБУТОВИХ ВИРОБАХ, А ТАКОЖ У ЮВЕЛІРНИХ ТА ПОБУТОВИХ ВИРОБАХ, ЩО СТАЛИ НЕПРИДАТНИМИ ЧИ ВТРАТИЛИ ЕКСПЛУАТАЦІЙНУ ЦІННІСТЬ, СКУПЛЕНИХ У НАСЕЛЕННЯ І НЕ ВИКУПЛЕНИХ З-ПІД ЗАСТАВИ
січень – ____________ 200_ року
дорогоцінні метали – грам у перерахунку на чисті метали; діаманти – карат

Дорогоцінні метали та діаманти Наявність на початок звітного року Скуплено та не викуплено з-під застави у звітному періоді* Продано дорогоцінних металів та діамантів
до Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України (Державному сховищу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння Міністерства фінансів України)
Продано дорогоцінних металів та діамантів для поповнення золотого запасу України (Державній скарбниці України Національного банку України) Продано дорогоцінних металів та діамантів
переробникам, афінажним підприємствам, промисловим споживачам
Наявність на кінець звітного року
А 1 2 3 4 5 6
Золото
Срібло
Платина
Метали платинової групи
Діаманти

____________
* У графі 2 ломбарди наводять обсяги дорогоцінних металів і діамантів у ювелірних та побутових виробах, не викуплених з-під застави після завершення її терміну та набутих ними у власність.

Керівник__________(підпис)________________________(прізвище та ініціали)___________(дата)

М. П.

Головний бухгалтер__________(підпис)______________________(прізвище та ініціали)__________(дата)