Как заполнить форму 1 – СЛ.

Чи потрібно вказувати проби металів? Ні, дорогоцінні метали відображаються у перерахунку сумарно на масу чистого металу.

У яких одиницях відображати масу? У грамах.

Куди надсилати форму 1-СЛ? Протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного періоду (до 31 липня) форму необхідно надіслати листом чи подати особисто до Міністерства фінансів України (01008, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2) та до Державної скарбниці України Національного банку України (02660, м. Київ, вул. Сабурова, 2).

І ще одне питання: де кому з наших учасників вже прийшлось надавати представникам державних органів відповіді – пояснення щодо продажу не викупленого з під застави майна не Міністерству фінансів / Національному банку, а переробникам, афінажникам.
Шановні учасники, нагадуємо:

Розділом 2 ст.4. Закону України „ Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними наведено:
„4. Афіновані дорогоцінні метали у стандартному вигляді, а також видобуте з надр або рекупероване дорогоцінне каміння в розсортованому вигляді при продажу суб’єктами їх видобування і виробництва, скуплені у населення і не викуплені з-під застави ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння на умовах форвардного контракту першочергово пропонуються:
– Міністерству фінансів України для поповнення Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України;
– Національному банку України для поповнення золотого запасу України.

5. Суб’єкти підприємницької діяльності, незалежно від форми власності, та фізичні особи в установленому порядку набувають у власність дорогоцінні метали в зливках та виробах, дорогоцінне каміння, дорогоцінне каміння органогенного утворення та напівдорогоцінне каміння на ринках дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння за договорами купівлі-продажу, дарування, іншими цивільно-правовими договорами, а також за правом спадкоємства”.

Приймаючи до уваги відсутність форвардних контрактів – Ви у повній мірі маєте право користуватися п.5 зазначеного закону і за договорами купівлі – продажу продавати не викуплене з під застави і Мінфіну, і Нацбанку, і переробникам, і афінажникам – всім тим, хто має відповідну ліцензію Міністерства фінансів.