Відповідь Держфінпослуг на лист асоціації ломбардів щодо надання ліцензій ломбардам на провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів…

УКРАЇНА
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3, тел. 234-39-46, факс 234-02-24
Всеукраїнська асоціація ломбардів
01601, м. Київ,
вул. Воровського, 22, офіс 405
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України (далі – Держфінпослуг) розглянула лист Всеукраїнської асоціації ломбардів від 27.06.06 № 01-61 щодо надання ліцензій ломбардам на провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів і
повідомляє.
Розпорядженням Держфінпослуг від 18.10.05 № 4802, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06.12.05 за № 1459/11739, були затверджені Ліцензійні умови провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами (далі – Ліцензійні умови). Ліцензійні умови набули чинності 17 грудня 2005 року.
Станом на 26.06.2006 р. ліцензію Держфінпослуг на провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів отримали ТОВ "Фінансова компанія "БТА-іпотека Україна", Німецько-Український фонд та ТОВ "ПростоФінанс".
Діяльність ломбардів регулюється Положенням про порядок надання фінансових послуг ломбардами, затвердженим розпорядженням Держфінпослуг від 26.04.05 № 3981, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.05.05 за № 565/10845 (далі – Положення № 3981), у підпункті 2.1.3 пункту 2.1 розділу 2 якого зазначено, що у разі необхідності ломбард повинен мати ліцензію на надання певних видів фінансових послуг. Крім того, згідно із положеннями абзацу п’ятого пункту 3.2 розділу З Положення № 3981 діяльність з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів підлягає ліцензуванню згідно із законодавством.
Одночасно зазначаємо, що Держфінпослуг розробила та оприлюднила проект розпорядження "Про затвердження змін до Ліцензійних умов провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 18.10.2005 № 4802" а також розробила проект розпорядження "Про зміни до Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 26.04.2005 № 3981". Зазначеними проектами змін у тому числі передбачено уточнення поняття залучених коштів ломбарду, а також вилучення із пункту 3.2 розділу З Положення № 3981 абзацу п’ятого.
Проект розпорядження "Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 18.10.2005 № 4802" направлений на погодження до Антимонопольного комітету України (вих. № 6600/07-5 від 11.07.06) та Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва (вих. № 6599/07-5 від 11.07.06).

Перший заступник Голови А.Литвин