Лист ДПА щодо заповнення розрахунку по консолідованому податку на прибуток …

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 13.07.2006 р. N 13185/7/15-0517

Щодо заповнення розрахунку по консолідованому податку на прибуток

У зв’язку з чисельними запитами платників податків та органів державної податкової служби стосовно заповнення даних при складанні розрахунку податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства Державна податкова адміністрація України повідомляє.

Форму та порядок складання розрахунку податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства затверджено наказом Державної податкової адміністрації України від 10.02.2003 р. N 68, який зареєстровано у Міністерстві юстиції України 05.03.2003 р. за N 182/7503, із внесеними змінами та доповненнями (далі – Порядок складання розрахунку).

Порядок складання розрахунку розроблено з метою реалізації абзацу другого підпункту 2.1.3 пункту 2.1 статті 2 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" в редакції від 22.05.97 р. N 283/97, із внесеними змінами та доповненнями (далі – Закон), яким передбачено, що платник податку, який має філії, може прийняти рішення щодо сплати консолідованого податку та сплачувати податок до бюджетів територіальних громад за місцезнаходженням філій, а також до бюджету територіальної громади за своїм місцезнаходженням, визначений згідно з нормами цього Закону та зменшений на суму податку, сплаченого до бюджетів територіальних громад за місцезнаходженням філій.

Цим підпунктом Закону також встановлено, що відповідальність за своєчасне та повне внесення сум податку до бюджету територіальної громади за місцезнаходженням філії несе платник податку, у складі якого знаходиться така філія.

Відповідно до абзацу четвертого пункту 3 Порядку складання розрахунку починаючи з податкового періоду – перший квартал 2006 року, розрахунок заповнюється в гривнях, без копійок, з відповідним округленням за загальновстановленими правилами.

Загальновстановлене правило округлення чисел являє собою відкидання значущих цифр справа до певного розряду з можливою зміною цифри цього розряду.

Що стосується гр. 6 розрахунку податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства, де проставляється питома вага валових витрат і амортизаційних відрахувань філії у загальних валових витратах і амортизаційних відрахуваннях платника податку, то необхідно брати до уваги таку кількість знаків після коми, яка забезпечить підрахунок податкового зобов’язання з податку на прибуток філії (гр. 8) з точністю до гривні.

Прошу довести вищезазначене до підвідомчих державних податкових інспекцій.

Перший заступник Голови
Г. Оперенко

Надруковано:
"Баланс",
N 31, 31 липня 2006 р.