На свій запит до Міністерства юстиції України Асоціація ломбардів отримала лист…

Как мы уже писали: по предложению наших участников, которые при перерегистрации уставных договоров столкнулись с требованиями нотариусов оплатить госпошлину в размере 1% от указанного в договоре оплаченного капитала, Ассоциация обратилась в Министерство юстиции Украины. В своем письме мы высказали свое мнение по данному вопросу (см. в разделе «Листування») и попросили урегулировать поднятый нами вопрос.
Предлагаем Вашему вниманию ответ, полученный нами из Министерства Юстиции Украины.

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

05.09.06 № 31-50-2260

Міністерством юстиції розглянуто Ваше звернення і повідомляється наступне.
Відповідно до статті 19 Закону України "Про нотаріат" (далі – Закон) за вчинення нотаріальних дій державні нотаріуси справляють державне мито у розмірах, встановлених чинним законодавством.
Приватні нотаріуси за вчинення нотаріальних дій справляють плату, розмір якої визначається за домовленістю між нотаріусом та громадянином або юридичною особою (стаття 31 Закону).
Указом Президента України "Про впорядкування справляння плати за вчинення нотаріальних дій" від 10 липня 1998 року №762/98 встановлено, що розмір плати, яка справляється за вчинення нотаріальних дій приватними нотаріусами, не може бути меншим від розміру ставок державного мита, яке справляється державними нотаріусами за аналогічні нотаріальні дії.
Відповідно до підпункту "д" пункту З статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито" за посвідчення договорів, що підлягають оцінці ставка державного мита встановлюється у розмірі 1 відсоток суми договору, але не менше 1 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян; за посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не піддягають оцінці – 0,05 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (підпункт "е" пункту 3 статті З
Декрету).
Додатково повідомляємо, що відповідно до статті 2 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов’язкових платежів), а також неподаткових доходів, установлених законодавством, роз’яснення законодавства з питань оподаткування серед платників належить до компетенції органів державної податкової служби.
В. о. директора Департаменту
нотаріату та реєстрації
адвокатських об’єднань Т.В. Базанова

От Ассоциации.
К сожалению, письмо не дает ответа на поставленный нами вопрос: на основании чего некоторые нотариусы приравнивают учредительные договора ломбардов к договорам оценки. Более того, по классификации Декрета КМУ учредительные договора ломбардов больше подходят под категорию договора раздела имущества, т.к. ломбард – полное общество и учредители несут ответственность всем своим имуществом и. И все равно учредительные договора – один из видов уставных документов, которые вообще не прописаны данным Декретом.
Исходя из полученного ответа и ссылки в последнем абзаце на компетенцию ГНАУ, можем сказать одно: настаивайте, чтобы нотариусы, заверяя учредительные договора, приравнивали их к категории «договоров раздела имущества, договоров поручительств и других договоров» с соответственной платой за заверение.

А в общении с нотариусами пользуйтесь такими аргументами:
Законом України від 12.07.2001 р. N 2658-III "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" наведено, що формування статутного фонду не віднесено до випадків обов’язкової оцінки майна, якщо при його формуванні не використовується державне майно або майно, що є у комунальній власності.
Статтею 8 Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” визначено:
„3. Установчі документи (установчий акт, статут або засновницький договір, положення) юридичної особи повинні містити відомості, передбачені законом.
4. У разі, коли законом встановлено вимоги щодо реєстрації установчих документів, такі документи подаються з відміткою про їх реєстрацію в органі, визначеному законом.
5. Установчі документи юридичної особи, а також зміни до них, викладаються письмово, прошиваються, пронумеровуються та підписуються засновниками (учасниками), якщо законом не встановлено інший порядок їх затвердження. Підписи засновників (учасників) на установчих документах повинні бути нотаріально посвідчені. У випадках, які передбачені законом, установчі документи повинні бути погоджені з відповідними органами державної влади”.
Державне мито за нотаріальне посвідчення підписів на установчому договорі має справлятись за ставкою, визначеною у підпункті "р" пункту 3 статті 3 Декрету КМ України "Про державне мито" у розмірі 0,02 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. (Така ж думка висловлена Державною податковою адміністрацією України – Лист від 04.04.2003 р. N 3530/6/17-0576 та у листі Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 04.03.2005 N1404).