Всеукраинская ассоциация ломбардов направила в Госфинуслуг письмо с предложением создать рабочую группу для урегулирования отдельных вопросов деятельности ломбардов…

Всеукраинская ассоциация ломбардов направила в Госфинуслуг письмо с предложением создать рабочую группу для урегулирования отдельных вопросов деятельности ломбардов.

В 2005 году Госфинуслуг "Положением о предоставлении финансовых услуг ломбардами" (N3981) разрешила «реализацию имущества, не выкупленного из залога».
Дальнейшая практика показала, что хозяйственные операции с драгметаллами (привычные и отработанные ломбардами) не только не воспринимаются, Госфинуслуг стала настаивать на исключении из учредительных договоров ломбардов таких видов хозяйственной деятельности, как покупка, изготовление, переработка, комиссионная продажа ювелирных изделий, предусмотренных лицензионными условиями Минфина.
Мы не видим оснований для таких ограничений хозяйственной деятельности, потому предложили Госфинуслуг сесть за стол переговоров с привлечением представителей Минфина и самих участников рынка

Текст письма – обращения:

За умови відсутності закону про ломбарди і ломбардну діяльність, учасники ринку фінансових послуг ломбарди у своїй діяльності керуються багатою кількістю нормативно – правових актів, серед яких особливе місце займають Положення про надання фінансових послуг ломбардами, затверджене Розпорядженням Держфінпослуг від 26.04.2005 N3981 (надалі Положення N3981) та Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, торгівлі виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, затверджені наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства фінансів України від 26.12.2000 N82/350 (надалі Ліцензійні умови N82/350).
Вищевказані нормативні акти висувають вимоги до одних й тих самих суб’єктів, при тому в окремих питаннях не кореспондуються між собою.
Так, при складанні засновницького договору ломбарду, чітко дотримавшись вимог Держфінпослуг, виникає проблема отримання Ліцензії Міністерства фінансів, яка є необхідною складовою у ломбардній діяльності.
На теперішній час Держфінпослуг наполягає на виключенні з засновницьких договорів ломбардів певних видів господарської діяльності, передбачених вимогами Ліцензійних умов N82/350 і, за багато років запровадження ломбардної діяльності, звичних та зрозумілих ломбардам.
Приймаючи до уваги те, що до компетенції Держфінпослуг належить здійснення державного регулювання та нагляду за наданням фінансових послуг, а певні види господарської діяльності, належать до компетенції інших державних органів (у даному випадку: до компетенції Міністерства фінансів України), вважаємо за необхідне врегулювати та чітко визначити питання регулювання.
З метою вирішення вищенаведених питань Всеукраїнська Асоціація ломбардів пропонує створити робочу групу з залученням представників Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, Міністерства фінансів України та учасників ринку ломбардних послуг.