Після багато чисельних звернень Асоціації Держфінпослуг схвалено проект рішення про внесення змін щодо розмірів плати за видачу ліцензії.

Після багато чисельних звернень Асоціації про необхідність внесення змін до Ліцензійних умов провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами та Розпорядження Держфінпослуг про встановлення плати за видачу ліцензії, Держфінпослуг розглянуто та схвалено проект рішення про внесення змін щодо розмірів плати за видачу ліцензії.
Проект направлено до Держпідприємництва та Мінекономіки на погодження.

ПРОЕКТ
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
______________________
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
_____ 2006 року м. Київ № _______

Про внесення змін до розпорядження
Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України від 29.12.2003

Відповідно до Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” та Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 04.04.2003 № 292, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ПОСТАНОВИЛА:

1. Унести до розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 29.12.2003 № 188 “Про встановлення плати за видачу ліцензій”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.02.2004 за № 240/8839 (із змінами), такі зміни:
1.1. У графі “Вид діяльності з надання фінансових послуг” позиції 6 додатку 1 слова в дужках після слів “крім кредитних спілок” доповнити словами “та ломбардів”.
1.2. Додаток 1 доповнити новою позицією 7 такого змісту:
7. Діяльність ломбарду з надання фінансових кредитів за рахунок
залучених коштів 400”
У зв’язку з цим позицію 7 додатку 1 вважати відповідно позицією 8
1.3. У графі “Вид діяльності з надання фінансових послуг” позиції 7 додатку 2 слова в дужках після слів “крім кредитних спілок” доповнити словами “та ломбардів”.
1.4. Додаток 2 доповнити новою позицією 8 такого змісту:
«8. Діяльність ломбарду з надання фінансових кредитів за рахунок
залучених коштів 200”
У зв’язку з цим позицію 8 додатку 2 вважати відповідно позицією 9.

2. Департаменту нагляду за фінансовими компаніями разом з Юридичним департаментом забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника забезпечити опублікування цього розпорядження у засобах масової інформації після його державної реєстрації.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Комісії – директора Департаменту нагляду за фінансовими компаніями.

Голова Комісії В. Альошин

Аналіз регуляторного впливу
розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України “Про внесення змін до розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 29.12.2003 № 188”

Розпорядження “Про внесення змін до розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 29.12.2003 № 188” (далі – Розпорядження) розроблено Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України (далі – Держфінпослуг).

1. Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання
Відповідно до статті 34 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” (далі – Закон) Держфінпослуг видає ліцензії для здійснення фінансовими установами діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів.
Відповідно до статті 1 Закону до фінансових установ належать у тому числі ломбарди.
Розпорядженням Держфінпослуг від 29.12.2003 № 188 “Про встановлення плати за видачу ліцензій” (далі – розпорядження Держфінпослуг № 188) були встановлені розміри плати за кожний рік користування ліцензією на провадження певного виду фінансових послуг та за переоформлення і видачу дубліката ліцензії. Зокрема, розмір плати за здійснення діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів для фінансових установ (крім кредитних спілок) встановлено у сумі 10 тис. грн. за рік.
Аналіз звітності ломбардів за 2005 рік свідчить, що при такому розмірі плати для 81 відсотка загальної кількості ломбардів вона складає понад 4 % від обсягу нарахованих процентів по кредитах за рік, а для 52 відсотків економічно активних ломбардів – понад 13 %. Це надто переобтяжливо для більшості ломбардів.
З питань встановлення для ломбардів обґрунтованого розміру плати за видачу ліцензії на здійснення діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, переоформлення та видачу дубліката ліцензії до Держфінпослуг неодноразово зверталась Всеукраїнська асоціація ломбардів.
Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом прийняття регуляторного акта, – це встановлення обґрунтованого розміру плати ломбардам за кожний рік користування ліцензією на провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів.

2. Визначення цілей державного регулювання
Ціллю державного регулювання є встановлення обґрунтованого розміру плати за кожний рік користування ліцензією на провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів для окремого виду

фінансових установ – ломбардів з урахуванням специфіки їх створення та діяльності.

3. Альтернативні способи досягнення зазначених цілей, аргументи щодо переваги обраного способу
Альтернативним способом є збереження існуючого стану справ, що фактично позбавляє 81 відсоток існуючих в Україні ломбардів можливості отримати ліцензію та залучати додаткові кошти для здійснення своєї діяльності.

4. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми, і відповідні заходи
Для розв’язання існуючої проблеми пропонується прийняти розпорядження, яким передбачено внесення змін до розпорядження Держфінпослуг № 188.
Розпорядження передбачає внесення змін до Додатку 1 “Розмір плати за кожний рік користування ліцензією на провадження певного виду фінансових послуг” та Додатку 2 “Розмір плати за переоформлення ліцензії та за видачу дубліката ліцензії” до розпорядження Держфінпослуг № 188 шляхом їх доповнення новими позиціями із встановленням в них розміру плати за користування ломбардом ліцензією на провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів у розмірі 400,00 грн за один рік та за переоформлення або видачу дубліката цієї ліцензії у розмірі 200,00 грн, що у відношенні до обсягу нарахованих процентів за 2005 рік для 81 відсотка існуючих в Україні ломбардів не перевищуватиме рівня 0,2 – 3,3 відсотка.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта
У разі прийняття розпорядження буде врегульоване питання щодо встановлення обґрунтованого розміру плати за видачу ліцензії на здійснення діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів для окремого виду фінансових установ – ломбардів.
На можливість досягнення визначених цілей можуть вплинути такі чинники:
1) невідповідність ломбардів, що подаватимуть заяву про видачу ліцензії на здійснення діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів вимогам Ліцензійних умов;
2) порушення ломбардами вимог Ліцензійних умов при здійсненні діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів.
Державний контроль за дотриманням ломбардами вимог цього регуляторного акта здійснюватиметься Департаментом нагляду за фінансовими компаніями Держфінпослуг відповідно до законодавства України. У разі виявлення порушень при здійсненні контролю за дотриманням вимог регуляторного акта застосовуватимуться заходи впливу, передбачені законодавством України.
Реалізація запропонованого Розпорядження не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат із Державного бюджету.