До відома.. ДПА щодо включення до валових витрат платника податку витрат зі страхування власного заставного майна на користь кредитора і повідомляє…

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ У М. КИЄВІ

ЛИСТ

від 26.09.2006 р. N 734/10/31-106

Державна податкова адміністрація у м. Києві на виконання доручення ДПАУ від 15.09.2006 р. N 17265/7/15-0517 розглянула лист ТОВ щодо включення до валових витрат платника податку витрат зі страхування власного заставного майна на користь кредитора і повідомляє.

Підпунктом 5.4.6 п. 5.6 ст. 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 28 грудня 1994 р. N 334/94-ВР (в редакції Закону України від 22 травня 1997 р. N 283/97-ВР, далі – Закон N 334) передбачено, що до складу валових витрат підприємства включаються будь-які витрати зі страхування ризиків загибелі врожаю, транспортування продукції платника податку; цивільної відповідальності, пов’язаної з експлуатацією транспортних засобів, що перебувають у складі основних фондів платника податку; екологічної та ядерної шкоди, що може бути завдана платником податку іншим особам; майна платника податку; кредитних та інших ризиків платника податку, пов’язаних із здійсненням ним господарської діяльності, у межах звичайної ціни страхового тарифу відповідного виду страхування, діючого на момент укладення такого страхового договору, за винятком страхування життя, здоров’я або інших ризиків, пов’язаних з діяльністю фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з платником податку, обов’язковість якого не передбачена законодавством, або будь-які витрати зі страхування сторонніх фізичних чи юридичних осіб.

Тобто зазначені витрати у вигляді страхових внесків відносяться до валових витрат страхувальника у разі, якщо вони безпосередньо пов’язані з його власною господарською діяльністю відповідно до п. 5.1 ст. 5 Закону N 334, під якою згідно з п. 1.32 ст. 1 зазначеного Закону розуміється будь-яка діяльність особи, направлена на отримання доходу в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, у разі коли безпосередня участь такої особи в організації такої діяльності є регулярною, постійною та суттєвою.

З огляду на викладене, оскільки страхові ризики, пов’язані з наданням кредиту, є страховими ризиками сторонніх юридичних осіб (банку) та не пов’язані безпосередньо з власною господарською діяльністю платника податку в контексті Закону N 334, витрати у вигляді страхових внесків зі страхування заставного майна незалежно від того, на користь якої особи укладений договір страхування, до валових витрат платника податку не включаються.

Заступник Голови О. Онищенко

Надруковано:
"Бухгалтерія",
N 47, 20 листопада 2006 р.