Щодо документів органів державної податкової служби, які подаються для проведення державної реєстрації припинення суб’єкта господарювання…

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 16.11.2006 р. N 12986/5/29-/0

Щодо документів органів державної податкової служби, які подаються для проведення державної реєстрації припинення суб’єкта господарювання

Відповідно до статей 36, 37, 38 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" (далі – Закон) для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, злиття, приєднання або поділу голова комісії з припинення або уповноважена ним особа після закінчення процедури ліквідації, яка передбачена законом, але не раніше двох місяців з дати публікації повідомлення у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації, повинен подати (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) державному реєстратору документи для проведення державної реєстрації припинення, у тому числі довідку відповідного органу державної податкової служби про відсутність заборгованості по податках, зборах (обов’язкових платежах). Вимоги щодо надання такої довідки містять і норми статей 47 та 49 Закону щодо припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця.

Форма довідки про відсутність заборгованості по податках, зборах (обов’язкових платежах) (форма N 22-ОПП) визначена додатком 16 до Порядку обліку платників податків, зборів (обов’язкових платежів), затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 19.02.98 N 80, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 16.03.98 за N 172/2612 (у редакції наказу Державної податкової адміністрації України від 17.11.98 N 552), із змінами (далі – Порядок обліку), а видача такої довідки здійснюється відповідно до розділу 8 Порядку обліку.

Слід зауважити, що органами державної податкової служби можуть бути видані інші документи, що стосуються розрахунків з бюджетом по податках (наприклад, довідка про податкову заборгованість (з нульовими показниками), довідка про сплату податку з доходів фізичних осіб платником податку – резидентом, який виїжджає за кордон, акти звірок по картках особових рахунків тощо). Однак такі документи видаються не для проведення державної реєстрації припинення суб’єкта господарювання згідно із Законом, а відповідно до інших нормативно-правових актів та за процедурами іншими, ніж визначені у розділі 8 Порядку обліку. Зокрема, як правило такі документи формуються та видаються без проведення перевірки щодо повноти сплати податків та достовірності податкових декларацій та проведення інших процедур, визначених Порядком обліку та нормативно-правовими актами Державної податкової адміністрації України, наприклад, виключення суб’єкта господарювання із податкових реєстрів, повернення ним документів до органу державної податкової служби тощо.

Враховуючи викладене, Державна податкова адміністрація України звертає Вашу увагу та просить довести до відома державних реєстраторів, що довідка за формою N 22-ОПП є єдиним документом встановленої форми, що засвідчує відсутність заборгованості по податках, зборах (обов’язкових платежах), та може бути прийнятим державним реєстратором для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця.

Одночасно із цим Державна податкова адміністрація України інформує, що у разі наявності заборгованості по податках, зборах (обов’язкових платежах) у юридичної особи, яка реорганізується, довідка за формою N 22-ОПП органами державної податкової служби не видається. У цьому випадку проводяться процедури узгодження плану реорганізації, що визначені пунктом 8.7 розділу 8 Порядку обліку, за результатами яких для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її реорганізації органами державної податкової служби видається документ про узгодження плану реорганізації. Форма такого документа Порядком обліку не установлена.

Державна податкова адміністрація України просить зазначене врахувати у своїй роботі та довести до державних реєстраторів з метою недопущення ухилення від сплати податків.

Додатки: зразок довідки за формою N 22-ОПП на 1 арк. у 1 прим., витяг з Порядку обліку (розділ 8) на 13 арк. у 1 прим (див. окремо в базі).

 

Заступник Голови 
Л. Є. Боєнко 

 

З інформаційних ресурсів Інтернету.