Внесені зміни до нормативних документів з питань фінансового моніторингу…

Наказом Державного комітету фінансового моніторингу України від 16.01.2007р. №6 внесені зміни та доповнення до наказу Державного департаменту фінансового моніторингу від 24.04.2003 №40, яким затверджені Вимоги до організації фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.

Згідно наказу 16.01.2007р. №6 належним чином засвідченими копіями документів, на підставі яких здійснюється ідентифікація осіб є засвідчені нотаріально чи підприємством (установою, організацією), яке їх видало.

Також вказаним наказом дещо доповнений Орієнтовний перелік критеріїв оцінки ризику проведення клієнтом операцій з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Наказ набуває чинності через 10 днів після його реєстрації в Мін’юсті, але не раніше дня офіційного опублікування.