ОБСТАВИНИ, при настанні яких, фінансова установа зобов‘язана повідомляти / інформувати Держфінпослуг…

ОБСТАВИНИ, при настанні яких, фінансова установа зобов‘язана повідомляти / інформувати Держфінпослуг.

На прохання членів Асоціації, юридичною службою ВАЛ узагальнено вимоги нормативних актів Держфінпослуг щодо обов’язків надання інформації.

фінансова установа зобов‘язана повідомляти / інформувати Держфінпослуг у випадках:

1.Виникнення змін у інформації, яка міститься у документах, поданих для внесення інформації про ломбард та/або його відокремлені підрозділи до Реєстру.
Повідомляється протягом 10 робочих днів після виникнення змін надіслати до Держфінпослуг відповідне письмове повідомлення про ці зміни та документи, які підтверджують такі зміни (Положення №170 від 2003.12.18, "Про порядок внесення інформації про ломбарди до Державного реєстру фінансових установ")
Коментар:Мова йде про будь – які зміни у інформації, яка при реєстрації була зазначена у реєстраційній картці Вашого ломбарду (зміни у розмірі капіталу, зміна керівника, головного бухгалтера, зміна місцезнаходження, ін. зміни.

2.У разі наявності підстав для переоформлення Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи:
1.)зміна найменування фінансової установи, якщо ця зміна не пов’язана з її реорганізацією;
2.)зміна місцезнаходження фінансової установи.
Повідомляється протягом 15 робочих днів з дати реєстрації в установленому порядку відповідних змін подати до Держфінпослуг документи, необхідні для переоформлення свідоцтва про реєстрацію фінансової установи (Положення №41 від 2003.08.28, "Положення про Державний реєстр фінансових установ")

3. У разі ліквідації відокремленого підрозділу, що надаватиме фінансові послуги
Повідомляється протягом 10 робочих днів з дати прийняття рішення про ліквідацію. (Положення №170)

4.У разі створення нового відокремленого підрозділу, що надаватиме фінансові послуги
Повдомляється протягом 15 днів після прийняття рішення про створення відокремленого підрозділу (Положення №41)

5.У разі зміни найменування відокремленого підрозділу.
Повідомляється протягом 10 робочих днів з моменту прийняття згідно з установчими документами ломбарду відповідного рішення (Положення №170)

6.У разі зміни місцезнаходження відокремленого підрозділу
Повідомляється протягом 10 робочих днів з моменту прийняття згідно з установчими документами ломбарду відповідного рішення (Положення №170)
7. У разі застосування санкцій до фінансової установи іншими органами державної влади.
Повідомляється протягом п’ятнадцяти робочих днів з моменту застосування санкцій (Положення №41)
Коментар: Наприклад, в ході проведення планової /позапланової перевірки податковою інспекцією (будь яким іншим державним органом, у випадках передбачених законодавством), в наслідок виявлення порушень до ломбарду застосовані санкції у вигляді штрафу, або за наслідками перевірки винесено вимогу перевіряю чого органу усунути виявлені порушення в установлений строк, інше в інформативному порядку подається до Держфінпослуг.Зазначена вимога не поширюється на випадки, коли в ході перевірки порушень не було виявлено.

8.У разі отримання (переоформлення, анулювання) ломбардом згідно із законодавством ліцензій на провадження певного виду господарської діяльності.
Повідомляється протягом 10 робочих днів (Положення №170)

ЗАХОДИ ВПЛИВУ/ ШТРАФНІ САНКЦІЇ:
за ненадання, несвоєчасне надання або надання завідомо недостовірної інформації – штраф у розмірі до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, але не більше одного відсотка від розміру статутного (пайового) капіталу ломбарду (Стаття 41. Закон "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг")