Щодо об’єкта оподаткування податком на додану вартість при передачі активів та зобов’язань підприємства щодо розділового балансу при його реорганізації за допомогою виділення…

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 02.03.2007 р. N 2070/6/16-1515-26
Щодо окремих питань оподаткування ПДВ
(Витяг)
За дорученням <…> Державна податкова адміністрація України розглянула лист <…> щодо окремих питань оподаткування і повідомляє.
(Лист від 2007.03.02, "Щодо окремих питань оподаткування ПДВ")
3. Щодо об’єкта оподаткування податком на додану вартість при передачі активів та зобов’язань підприємства щодо розділового балансу при його реорганізації за допомогою виділення, то відповідно до частини першої та третьої статті 59 Господарського кодексу України, у разі поділу суб’єкта господарювання усі його майнові права і обов’язки переходять за роздільним актом (балансом) у відповідних частках до кожного з нових суб’єктів господарювання, що утворені внаслідок цього поділу. У разі виділення одного або кільках нових суб’єктів господарювання до кожного з них переходять за роздільним актом (балансом) у відповідних частках майнові права та обов’язки реорганізованого суб’єкта.
Статтею 109 Цивільного кодексу України передбачено, що при процедурі припинення юридичної особи шляхом виділення після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог комісія з припинення юридичної особи складає передавальний акт, який має містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов’язань юридичної особи, що припиняється, стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов’язання, які оспорюються сторонами.
Таким чином, якщо в результаті реорганізації майнові права та обов’язки підприємства у певній частині переходять до його правонаступника, активи та пасиви балансу такого підприємства в такій самій частині приєднуються до активів та пасивів цього правонаступника, у тому числі з урахуванням від’ємного значення об’єкта оподаткування, і враховуються правонаступником при визначенні об’єкта оподаткування.
Водночас повідомляємо, що пунктом 7.5 статті 7 Закону України "Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" забороняється будь-яка поступка податкового зобов’язання або податкового боргу платника податків третім особам. А тому для проведення реорганізації підприємством повинні бути проведені розрахунки з бюджетом за податковими зобов’язаннями та податковим боргом.
Відповідно до підпункту 3.1.1 пункту 3.1 статті 3 Закону України "Про податок на додану вартість" об’єктом оподаткування податком на додану вартість є операції платників з поставки товарів та послуг, місце надання яких знаходиться на митній території України.
Поставкою товарів відповідно до пункту 1.4 статті 1 Закону визначаються будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на такі товари за компенсацію незалежно від строків її надання, а також операції з безоплатної поставки товарів (результатів робіт) та операції з передачі майна орендодавцем (лізингодавцем) на баланс орендаря (лізингоотримувача) згідно з договорами фінансової оренди (лізингу) або поставки майна згідно з будь-якими іншими договорами, умови яких передбачають відстрочення оплати та передачу права власності на таке майно не пізніше дати останнього платежу.
Виходячи з вищевикладеного, передача активів підприємства відповідно до розподільного акта при його реорганізації за допомогою виділення не може розглядатися як операція з поставки товарів та послуг, тобто не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість.
<…>

Заступник Голови Л. Боєнко

Надруковано:
"Податки та бухгалтерський облік",
N 33, 23 квітня 2007 р.
(Лист від 2007.03.02, "Щодо окремих питань оподаткування ПДВ")