Щодо оподаткування доходів, одержаних фізичними особами – підприємцями

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
ЛИСТ від 05.10.07 №4851/В/17-0715

Про розгляд листа

Державна податкова адміністрація України розглянула Ваш лист від 07.09.07р. щодо оподаткування доходів, одержаних фізичними особами – підприємцями, і повідомляє.

Згідно із п. 9.12 ст.9 Закону України від 22.05.03р. №889 „Про податок з доходів фізичних осіб” (далі – Закон) оподаткування доходів, отриманих фізичною особою від продажу нею товарів (надання послуг, виконання робіт) у межах її підприємницької діяльності без створення юридичної особи, здійснюється за правилами, встановленими спеціальним законодавством з цих питань, з урахуванням норм цього пункту.

Таким спеціальним законодавством на даний час є розділ IV Декрету Кабінету Міністрів України від 26.12.92 р. №13-92 “Про прибутковий податок з громадян” (далі – Декрет), який регулює здійснення підприємницької діяльності за загальною системою оподаткування і фіксованим розміром оподаткування, та Указ Президента України від 3 липня 1998 року №727 “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва” в редакції Указу Президента України від 28 червня 1999 року №746/99 (далі – Указ).

Згідно із ст.2 Указу суб’єкти малого підприємництва – фізичні особи мають право самостійно обрати спосіб оподаткування доходів за єдиним податком шляхом отримання Свідоцтва про сплату єдиного податку.

Порядок видачі Свідоцтва про сплату єдиного податку затверджено наказом ДПА України від 29.10.99р. №599, зареєстрованим у Мінюсті України 2.11.99р. за №752/4045. Згідно з цим Порядком для одержання такого Свідоцтва фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності подає до податкового органу заяву, у якій зазначає види діяльності, якими передбачає займатися, і які зазначаються в виданому Свідоцтві.

Саме до цих видів діяльності і застосовується спрощена система оподаткування і по них сплачується єдиний податок. Доходи платника єдиного податку, одержані ним від провадження саме зазначених у Свідоцтві видів підприємницької діяльності, не включаються до складу його загального річного оподатковуваного доходу і з них не сплачується податок з доходів фізичних осіб.

Якщо фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності отримує інші доходи, ніж визначені у підпункті 9.12.1 цього пункту, то такі доходи оподатковуються за загальними правилами, встановленими цим Законом для платників податку, що не є суб’єктами підприємницької діяльності (пп. 9.12.2 п.9.12 ст. 9 Закону).

Як видно з Вашого листа, Ви маєте намір продати належні Вам на праві власності об’єкти нерухомого майна

Відповідно до ст.325 Цивільного кодексу України суб’єктом права приватної власності є саме фізична особа. Цивільний кодекс не встановлює такого суб’єкта права приватної власності як фізична особа – підприємець.

Відповідно до Тимчасового положення про порядок державної реєстрації прав власності на нерухоме майно, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 7 лютого 2002 р. №7/5(у редакції наказу Міністерства юстиції України від 28 січня 2003 р. №6/5) Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 лютого 2002 р. за №157/6445, обов’язковій реєстрації прав підлягає право власності на нерухоме майно фізичних та юридичних осіб, у тому числі іноземців та осіб без громадянства, іноземних юридичних осіб, міжнародних організацій, іноземних держав, а також територіальних громад в особі органів місцевого самоврядування та держави в особі органів, уповноважених управляти державним майном.

При цьому записи про право власності на нерухоме майно для власників (співвласників) – фізичних осіб – громадян України містять: прізвище, ім’я та по батькові, дату та місце народження, адресу постійного місця проживання, ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів (крім осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера та офіційно повідомляють про це відповідні державні органи), дані документа, що посвідчує особу; для іноземних громадян – прізвище, ім’я та по батькові (за наявності останнього), адреса постійного місця проживання за межами України, дані документа, що посвідчує особу.

Отже, реєстрація права власності на нерухоме майно за фізичною особою – суб’єктом підприємницької діяльності чинним законодавством не передбачено.

Оподаткування операцій з продажу нерухомого майна, що належить на праві власності фізичній особі, регламентується ст. 11 Закону, відповідно до якої особою, відповідальною за нарахування та сплату податку з доходу, одержаного від продажу нерухомості, є платник податку – продавець, який повинен самостійно сплатити сума податку до нотаріального посвідчення договору через установи банків. При цьому нотаріус, який посвідчує відповідний договір купівлі-продажу такого нерухомого майна, зобов’язаний перевірити наявність документа про сплату продавцем податку з суми договору, а також надіслати інформацію про такий договір податковому органу за податковою адресою платника податку у строки, встановлені законом для податкового кварталу.

Заступник Голови С. І. Лекарь