Щодо подання в електронному вигляді суб’єктами первинного фінансового моніторингу до Держфінмоніторингу України інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.

Несколько последних месяцев Госфинмониторинг настаивал на переходе на электронную форму при взаимодействии с участниками финансового рынка(подаче информации). Ассоциации ломбардов пришлось настойчиво отстаивать возможность подачи информации в бумажной форме. Мы не раз сообщали своим участникам о своей работе в группах Госфинмониторинга. 1 ноября 2007 на сайте Госфинмониторинга появилось разъяснение, которое, учитывая интересы небольших ломбардов, предусматривает обмен информацией в бумажной форме, если только таких операций не более 4 в году.

Щодо подання в електронному вигляді суб’єктами первинного фінансового моніторингу до Держфінмоніторингу України інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.

Відповідно до абзацу четвертого статті 5 Закону СПФМ зобов’язаний забезпечувати виявлення і реєстрацію фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та надавати Держфінмоніторингу України інформацію про фінансову операцію, що підлягає обов’язковому фінансовому моніторингу, не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з моменту її реєстрації.

Згідно із абзацом першим статті 8 Закону порядок надання Держфінмоніторингу України інформації про фінансову операцію, що підлягає обов’язковому фінансовому моніторингу, встановлюється Кабінетом Міністрів України для (небанківських фінансових установ) суб’єктів первинного фінансового моніторингу.

Пунктом 10 Порядку реєстрації фінансових операцій суб’єктів первинного фінансового моніторингу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 644 встановлено, що інформація подається Держфінмоніторингу в електронній формі каналами зв’язку чи на магнітному носії або за згодою Держфінмоніторингу в паперовій формі.

Разом з тим, відповідно до пункту 4 наказу Держфінмоніторингу України затвердженого 13.05.2003 за № 48 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.05.2003 за № 394/7715, СПФМ (крім банків) дозволено, у разі, якщо суб’єкт первинного фінансового моніторингу подає повідомлення несистематично, передавати до Держфінмоніторингу України інформацію про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу або можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму, на паперових носіях поштою з повідомленням про вручення.

Подання повідомлень про фінансові операції вважається несистематичним у разі, якщо СПФМ подає Держфінмоніторингу України повідомлення, які не є пов’язаними між собою, у кількості не більше чотирьох щорічно (протягом календарного року).

У разі необхідності подання п’ятого та наступних повідомлень у паперовій формі суб’єкт первинного фінансового моніторингу в місячний строк з моменту подання п’ятого повідомлення в подальшому забезпечує подання інформації до Держфінмоніторингу України в електронному вигляді.

Тобто, на виконання пункту 4 наказу Держфінмоніторингу України затвердженого 13.05.2003 за № 48, у разі переходу суб’єктом первинного фінансового моніторингу на електронну форму надання до Держфінмоніторингу України інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, суб’єкт первинного фінансового моніторингу в подальшому, зокрема, у поточному та у наступних роках забезпечує подання інформації до Держфінмоніторингу України в електронному вигляді.