Про видачу ліцензії, копії ліцензії суб’єктам господарювання….

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
ЛИСТ
від 20.07.2007 р. N 5381
Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва розглянув ваш лист від 10.05.2007 N 373, наданий на розгляд листом Міністерства фінансів України від 05.06.2007 N 31-35010-02-13/11563, та за результатами розгляду повідомляє наступне.
Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (далі – Закон) визначає види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, порядок їх ліцензування, встановлює державний контроль у сфері ліцензування, відповідальність суб’єктів, господарювання та органів ліцензування за порушення законодавства у сфері ліцензування.
Згідно з частиною сьомою статті 14 Закону, засвідчена органом ліцензування копія ліцензії є документом, що підтверджує право філії або іншого структурного підрозділу ліцензіата на провадження певного виду господарської діяльності на підставі отриманої ліцензії.
Відповідно до статті 19 Закону ліцензування формує і веде ліцензійний реєстр з певного виду господарської діяльності. До ліцензійного реєстру заносяться, зокрема, відомості про видачу копій ліцензії.
Керуючись вимогами Закону, у разі наявності у заявника філій, інших відокремлених підрозділів, які провадитимуть господарську діяльність на підставі отриманої ліцензії, у заяві про видачу ліцензії суб’єкт господарювання зазначає їх місцезнаходження.
У Законі також передбачено, що у разі ліквідації філії, іншого відокремленого підрозділу ліцензіата, які провадили господарську діяльність згідно з отриманою ліцензією, або у разі припинення провадження філією, іншим відокремленим підрозділом ліцензіата господарської діяльності згідно з отриманою ліцензією, ліцензіат зобов’язаний протягом семи робочих днів з дати ліквідації такої філії або іншого відокремленого підрозділу або з дати припинення діяльності такою філією або іншим відокремленим підрозділом подати до органу ліцензування відповідне повідомлення в письмовій формі. Орган ліцензування повинен внести відповідні зміни до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня з дати надходження такого повідомлення.
У разі створення у ліцензіата нової філії, іншого нового відокремленого підрозділу, які провадитимуть вид господарської діяльності згідно з отриманою ліцензією, ліцензіат повинен подати до органу ліцензування заяву встановленого зразка про видачу копії ліцензії, у якій зазначає, зокрема, відомості про місцезнаходження нових відокремлених підрозділів, що провадитимуть діяльність на підставі отриманої ліцензіатом ліцензії.

В. о. Голови К. О. Ващенко