Щодо порядку одержання ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності…..

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
ЛИСТ
від 03.09.2007 р. N 6567
Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва розглянув ваш лист від 27.07.2007 N 03.02-02/390 та повідомляє наступне.
Відповідно до частини третьої статті 14 Господарського кодексу України відносини, пов’язані з ліцензуванням певних видів господарської діяльності, регулюються законом.
Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (далі – Закон) визначає види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, порядок їх ліцензування, встановлює державний контроль у сфері ліцензування, відповідальність суб’єктів господарювання та органів ліцензування за порушення законодавства у сфері ліцензування.
Статтею 1 Закону передбачено, зокрема, що господарська діяльність – це будь-яка діяльність, у тому числі підприємницька, юридичних осіб, а також фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язана з виробництвом (виготовленням) продукції, торгівлею, наданням послуг, виконанням робіт.
Керуючись вимогами Закону, ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, може одержати суб’єкт господарювання – зареєстрована в установленому законодавством порядку юридична особа незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності, яка провадить господарську діяльність, крім органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності.

В. о. Голови К. О. Ващенко