Роз’яснення стосовно порядку складання державними податковими інспекціями протоколів про адміністративні правопорушення за матеріалами перевірок ….

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 19.09.2007 р. N 18612/7/10-1217/3325
Державній податковій адміністрації у місті Києві

Про надання роз’яснення
Державна податкова адміністрація України розглянула лист Державної податкової адміністрації у місті Києві від 17.08.2007 N 3650/8/10-203 щодо надання роз’яснення стосовно порядку складання державними податковими інспекціями протоколів про адміністративні правопорушення за матеріалами перевірок про порушення встановленого законом порядку проведення розрахунків у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг і у межах своєї компетенції повідомляє.
Статтею 7 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – Кодекс) встановлено, що ніхто не може бути підданий заходу впливу в зв’язку з адміністративним правопорушенням інакше як на підставах і в порядку, встановлених законом.
Провадження в справах про адміністративні правопорушення здійснюється на основі суворого додержання законності.
Застосування уповноваженими на те органами і посадовими особами заходів адміністративного впливу провадиться в межах їх компетенції, у точній відповідності з законом.
Додержання вимог закону при застосуванні заходів впливу за адміністративні правопорушення забезпечується систематичним контролем з боку вищестоящих органів і посадових осіб, прокурорським наглядом, правом оскарження, іншими встановленими законом способами.
Згідно із статтею 8 Кодексу особа, яка вчинила адміністративне правопорушення, підлягає відповідальності на підставі закону, що діє під час і за місцем вчинення правопорушення.
Провадження в справах про адміністративні правопорушення ведеться на підставі закону, що діє під час і за місцем розгляду справи про правопорушення.
Відповідно до статті 9 Кодексу адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність.
Статтею 14 Кодексу передбачено, що посадові особи підлягають адміністративній відповідальності за адміністративні правопорушення, зв’язані з недодержанням установлених правил у сфері охорони порядку управління, державного і громадського порядку, природи, здоров’я населення та інших правил, забезпечення виконання яких входить до їх службових обов’язків.
Згідно із частиною першою статті 1551 Кодексу порушення встановленого законом порядку проведення розрахунків у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг – тягне за собою накладення штрафу на осіб, які здійснюють розрахункові операції, від двох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Статтею 254 Кодексу визначено, що про вчинення адміністративного правопорушення складається протокол уповноваженими на те посадовою особою або представником громадської організації чи органу громадської самодіяльності.
Відповідно до статті 256 Кодексу у протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються: дата і місце його складення, посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу порушника; місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення; нормативний акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення; прізвища, адреси свідків і потерпілих, якщо вони є; пояснення порушника; інші відомості, необхідні для вирішення справи. Якщо правопорушенням заподіяно матеріальну шкоду, про це також зазначається в протоколі.
Протокол підписується особою, яка його склала, і особою, яка вчинила адміністративне правопорушення; при наявності свідків і потерпілих протокол може бути підписано також і цими особами.
У разі відмовлення особи, яка вчинила правопорушення, від підписання протоколу, в ньому робиться запис про це. Особа, яка вчинила правопорушення, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви свого відмовлення від його підписання.
При складенні протоколу порушникові роз’яснюються його права і обов’язки, передбачені статтею 268 цього Кодексу, про що робиться відмітка у протоколі.
Відповідно до статті 276 Кодексу справа про адміністративне правопорушення розглядається за місцем його вчинення.
Згідно із статтею 277 Кодексу справа про адміністративне правопорушення розглядається в п’ятнадцятиденний строк з дня одержання органом (посадовою особою), правомочним розглядати справу, протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи.
Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 1551 Кодексу, відповідно до статті 221 Кодексу розглядаються суддями районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів.
Враховуючи викладене, питання щодо притягнення до адміністративної відповідальності посадових осіб за порушення встановленого законом порядку проведення розрахунків у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, передбаченої статтею 1551 Кодексу, необхідно вирішувати з обов’язковим урахуванням вимог статей 9, 256, 258, 268 та 276 Кодексу.
Також повідомляємо, що Положенням про Департамент контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів Державної податкової адміністрації України, затвердженим наказом ДПА України від 10.02.2007 N 71, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.02.2007 за N 116/13383, не передбачена функція стосовно складання протоколів про адміністративні правопорушення за матеріалами перевірок регіональними управліннями вказаного департаменту.

Заступник Голови О. В. Матвєєв

Звірено з оригіналом.