ЗВІТ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ ЛОМБАРДІВ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ У 2007 РОЦІ.

ЗВІТ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АСОЦІАЦІЇ ЛОМБАРДІВ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ У 2007 РОЦІ.

Станом на кінець 2007 року ВАЛ об’єднує 107 ломбардів – учасників ринку фінансових послуг.
ВАЛ є добровільною недержавною неурядовою некомерційною організацією, заснованою на засадах рівноправності й спільності інтересів своїх членів.
Головні цілі ВАЛ:
– Сприяння створенню і розвитку інфраструктури ринку фінансових послуг, ефективної діяльності ломбардів, ломбардної галузі в цілому.
– Участь в розробці нормативно – правової бази, що стосується діяльності ломбардів. Сприяння вирішенню питань, що стосуються діяльності ломбардів у правовому полі.
– Сприяння підвищенню кваліфікації і професіоналізму персоналу, що здійснює ломбардну діяльність на ринку фінансових послуг.
– Захист прав та професійних інтересів компаній – учасників асоціації. Формування позитивного іміджу ломбардів на ринку фінансових послуг, в органах влади, а також серед клієнтів – споживачів.
У 2007 році Асоціація планувала прийняти до своїх членів 20 компаній і протягом року статусу членства Асоціації набули 24 компанії. Поряд з цим, у зв`язку із не сплатою членських внесків та порушенням обов`язків членства, передбачених статутом Асоціації, з членів Асоціації виключено 10 компаній.
У 2007 році фахівцями Асоціації були напрацьовані:
1. Примірний пакет документів, необхідних для отримання ліцензії на право провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, а саме:
– Примірне внутрішнє Положення ломбарду про умови та порядок залучення коштів;
– Примірне внутрішнє Положення ломбарду про порядок надання фінансових кредитів та ідентифікації осіб, яким надаються кредити;
– Примірне внутрішнє Положення ломбарду про порядок зберігання договорів, а також інших документів, пов’язаних з наданням фінансових кредитів,
– Примірне внутрішнє Положення ломбарду про порядок внутрішнього контролю;
– Примірне внутрішнє Положення ломбарду про порядок доступу до документів та іншої інформації, систему захисту інформації;
– Примірне внутрішнє Положення ломбарду про порядок моніторингу наданих кредитів, управління ризиками, притаманними здійсненню такої діяльності (кредитними, ліквідності, операційними тощо) та супроводження прострочених кредитів;
– Примірне внутрішнє Положення ломбарду про порядок ведення обліку договорів, який здійснюється шляхом ведення реєстру договорів в електронній та паперовій формах;
– Примірне внутрішнє Положення ломбарду про порядок створення та використання резервів для покриття ризиків.
2. Методичні рекомендації щодо реєстрації змін в інформації про ломбард, що міститься у Державному реєстрі фінансових установ.
3. Типові документи: апеляційна скарга, позовна заява з питань оскарження рішень ДПІ щодо патентування ломбардної діяльності.
4. Позовна заява про відшкодування шкоди, завданої злочином (після проведення в ломбарді виїмки предмета закладу).

Юридичною службою ВАЛ, відповідно до письмових та усних запитів членів асоціації опрацьовувалися питання провадження діяльності ломбардами на ринку фінансових послуг.
За результатами роботи Асоціації з питання надання юридичних консультацій та роз`яснень членам Асоціації:
1. Надано письмові відповіді на запити членів Асоціації:
– з питання оподаткування доходів фізичних осіб та набуття ломбардом статусу податкового агента;
– з питання податкового обліку ломбардних операцій;
– щодо сплати членських внесків та актів виконаних робіт.
2. Протягом року надано близько 900 усних консультацій та роз`яснень у тому числі засобами електронної пошти. Найбільш поширеними є консультації з питань:
– оформлення документів при здійсненні реєстрації змін в Державній комісії з врегулювання ринків фінансових послуг;
– переліку документів та порядку їх оформлення для отримання копій ліцензій Міністерства фінансів України при створенні нових відокремлених підрозділів;
– порядок заповнення реєстраційних карток,
– питання з фінансового моніторингу,
– порядок та строки подання звітності,
– консультації з питань проведення перевірок податковими органами,
– питання оподаткування (ломбард, як податковий агент),
– питання нарахування та сплати ломбардом податку з доходів фізичних осіб;
– питання бухгалтерського обліку , каси;
– поповнення статутного капіталу;
– інші.
З метою врегулювання проблемних питань впровадження ломбардної діяльності на фінансовому ринку Асоціацією були підготовлені та направлені листи – запити:
До Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України:

– Щодо права ломбардів надання приміщень в оренду/суборенду;
– Запрошення на участь у семінарі „Актуальні питання здійснення діяльності на ринку фінансових послуг ломбардами”
– Щодо Проекту розпорядження Держфінпослуг про внесення змін до Професійних вимог керівників та головних бухгалтерів фінансових установ (Розпорядження Держфінпослуг від 13.07.2004 року, № 1590)
– Щодо реєстрації/перереєстрації змін , які відбуваються у фінансових установах.
– Щодо внесення змін та доповнень до Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами (розпорядження Держфінпослуг від 26.04.2005 № 3981) з таблицею пропозицій.
– Щодо оприлюднення проекту Закону України „Про ломбарди і ломбарду діяльність"
– Щодо розгляду проекту методичних рекомендацій по оформленню та поданню документів для внесення до Державного реєстру фінансових установ;
– Щодо внесення змін та доповнень до положення про порядок навчання працівників та керівників підрозділів фінансових установ, відповідальних за проведення внутрішнього фінансового моніторингу від 16.09.2003 року, №55;
– Щодо надання роз`яснення з питання переліку документів, необхідних для ідентифікації осіб, при укладанні клієнтом договору про надання фінансового кредиту ;
До Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва
– Щодо оприлюднення проекту Закону України „Про ломбарди і ломбарду діяльність"
До Антимонопольного комітету України:
– відповідь на лист про надання інформації
До Державної скарбниці НБУ:
– Про надання інформації про закупівельні ціни на дорогоцінні метали.
До Міністерства фінансів України:
– Пропозиції Всеукраїнської асоціації ломбардів щодо провадження ліцензування окремих видів діяльності
До Державної податкової адміністрації України:
– Щодо перевірок ломбардів на наявність та придбання торгових патентів
До Державного комітету фінансового моніторингу України:
– Запрошення на участь у семінарі „Актуальні питання здійснення діяльності на ринку фінансових послуг ломбардами”
З метою підтримки професійних інтересів членів ВАЛ Асоціацією були напрацьовані пропозиції щодо змін та доповнень до:
– Положення про надання фінансових послуг ломбардами;
– Ліцензійних умов надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами;
– Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів ломбардів;
– Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами.
Асоціація взяла активну участь у підготовці нової редакції навчального посібника «Професійна діяльність ломбардів на ринку фінансових послуг України».
Протягом року щомісячно напрацьовувався, видавався та надсилався усім членам Асоціації інформаційно – консультаційний «Вісник Асоціації ломбардів».
У 2007 році Асоціацією було ініційовано та проведено близько 20 робочих зустрічей – нарад з представниками Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг, Державного комітету з питань фінансового моніторингу, тощо.
Допомогою Асоціації при складанні пакетів документів на реєстрацію та перереєстрацію скористувалося 30 ломбардів.
Близько 30 компаній щоквартально користуються допомогою фахівців ВАЛ при складанні квартальної фінансової звітності до Держфінпослуг.
Близько 10 компаній членів ВАЛ скористалися консультаційно – методичною допомогою Асоціації при проходженні планових перевірок.

Підсумовуючи, можемо сказати: нам вдалося відстояти інтереси своїх учасників у наступних питаннях:
За ініціативою Асоціації знижено плату за отримання Ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів з 10 000 гривень до 400 гривень.
Внесено зміни до Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ. Відповідно внесених змін подовжено термін отримання вищої освіти для керівників та головних бухгалтерів, які були призначені на посади не маючи вищої освіти.
У 2007 році нам вдалося встановити конструктивний діалог із представниками Держфінпослуг і домогтися перегляду багатьох нормативних актів, що стосуються діяльності ломбардів. Покращилися наші стосунки і з представниками ДПАУ, якими були сприйняті деякі пропозиції учасників ринку, їх аргументи та доводи.
Протягом року про нашу діяльність, наші проблеми та побажання чимало писали засоби масової інформації «Экономические известия», «Деловая столица», «Україна – бізнес», газета «Дело», «Коммерсант», «Ліга – аспект» та «Ліга -інформ».
Можемо сказати, що 2007 рік був присвячений роботі над проектом закону про ломбарди і ломбардну діяльність: участь у розробці проекту на початку року, його обговорення, напрацювання зауважень, пропозицій; обговорення його положень з державними органами влади; потім активна участь у обговоренні іншої редакції, унесення чималої кількості пропозицій, висловлених учасниками ринку та донесених Асоціацією до регуляторних органів.
Сподіваємось, що кількість споживачів ломбардних послуг, яка збільшується кожного року доводить, що ломбардний бізнес розвивається і все більш становиться комфортним і зручним.