20 грудня 2007 року відбулись чергові ХІV Загальні збори членів Всеукраїнської Асоціації ломбардів

Перед початком зборів виcтупив І Заступник Голови Держфінпослуг Литвин Андрій Володимирович.

Пан Литвин А.В. звернув увагу присутніх на тому, що Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг в цілому задоволена розвитком ломбардного ринку. Зауважив, що ломбарди займають важливу нишу і забезпечують певну стабільність у споживчому кредитуванні населення України.

При тому пан Литвин А.В. звернув увагу на те, що турбує регуляторний орган: чимала кількість порушень/не виконання вимог нормативно – правових актів з боку ломбардів щодо ведення фінансового моніторингу, поповнення власних капіталів, подання звітності.

Андрій Володимирович звернув увагу присутніх на існуючий законопроект, яким передбачено посилення нагляду за діяльністю на ринку фінансових послуг та положення проекту щодо зняття існуючих сьогодні обмежень (не більше 1% від статутного капіталу) при накладанні штрафних санкцій.

Пан Литвин А.В. висловив задоволення Держфінпослуг співпрацею з Всеукраїнською асоціацією ломбардів. Звернув увагу на наполегливість Асоціації у вирішенні питань, що стосуються діяльності та розвитку ломбардів, відстоюванні професійних інтересів своїх учасників. Зауважив, що вперше за діяльність Держфінпослуг на засіданні колегіального органу при розгляду проекту закону (про ломбарди і ломбардну діяльність) були запрошені представники об’єднань ринку і це були саме представники ВАЛ, які жваво обговорювали і відстоювали свої пропозиції та зауваження.

Пан Литвин А.В. запропонував Асоціації з метою систематизації нормативно – правових актів розробити методичні рекомендації щодо діяльності ломбардів на фінансовому ринку.

Відповідно порядку денного Загальних зборів
Учасники зборів заслухали і затвердили звіт про діяльність асоціації у 2007 році (звіт додається).

Учасники зборів заслухали звіт Ревізійної комісії Асоціації про фінансово – господарську діяльність Асоціації у період за 11 місяців 2007 року.

Зі звітом про виконання бюджету ВАЛ за 11 місяців 2007 року та звітом та Ревізійної комісії Асоціації про фінансово – господарську діяльність Асоціації у період за 11 місяців 2007 року присутніх ознайомив Голова Ревізійної комісії Є.В. Білаш.

Відповідно прийнятих учасниками зборів звіт про виконання бюджету Асоціації за 11 місяців 2007 року затверджено та Правлінню Асоціації доручено розглянути і затвердити у січні 2008 року звіт про виконання бюджету Асоціації за 12 місяців 2007 рік.

Учасники Загальних зборів заслухали Голову Правління ВАЛ з доповіддю про напрямки діяльності Асоціації на 2008 рік (додаються у матеріалах зборів)

Голова Правління  зауважив, що діяльність Асоціації у напрямку роботи з проектом закону про ломбарди і ломбардну діяльність та робота з проектом Податкового Кодексу у розрізі вирішення питань оподаткування ломбардних операцій (сплата податку за фізичну особу) є приоритетними на 2008 рік.
Прийнято рішення затвердити напрямки діяльності Асоціації на 2008 рік.

Учасники зборів розглянули запропонований проект бюджету Всеукраїнської Асоціації ломбардів, погоджений Членами Правління ВАЛ (протокол №5 від 14.11.2007) для схвалення учасниками Загальних зборів Асоціації.

Учасниками Зборів в ході обговорення проекту бюджету було запропоновано збільшити розмір членських внесків з урахуванням інфляційних процесів, що відбуваються та підвищенням цін на тарифи та послуги. Учасники зборів детально обговорили проект бюджету та різні пропозиції щодо розмірів членських внесків. Учасники зборів акцентували увагу на необхідності збереження усіх попередніх напрямків діяльності і запропонували у наступному році збільшити штат виконавчого органу Асоціації. Детально і постатейно обговоривши проект бюджету на 2008 рік Загальними зборами прийняті рішення:
– Встановити у 2008 році щомісячний членський внесок та вступний внесок до ВАЛ у розмірі 400 грн.
– Затвердити бюджет Всеукраїнської Асоціації ломбардів на 2008 рік.

Обговоривши поточні питання професійної діяльності, учасники Загальних зборів вирішили: в цілому підтримати запропонований Держфінпослуг проект закону про ломбарди і ломбардну діяльність. Повторно звернутися до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг з пропозицією надати Всеукраїнській Асоціації ломбардів статус та відповідні повноваження саморегулівної організації на ринку фінансових послуг.