Всеукраинская Ассоциация ломбардов совместно с объединениями кредитных союзов, направила обращение в Кабинет Министров Украины (о приходных и расходных ордерах)…..

Всеукраинская Ассоциация ломбардов совместно с объединениями кредитных союзов, направила обращение в Кабинет Министров Украины с предложением пересмотреть Постановление КМУ от 06.06.2007 N809, которым кассовые ордера (приходные и расходные) отнесены к категории бланков документации строгой отчетности…

Текст обращения:

Кабінет Міністрів України

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 6 червня 2007 року N809 «Про доповнення додатка до Постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. N283» ордери касові (прибуткові та видаткові) віднесено до категорії бланків документів суворого обліку.

1 січня 2008 року Постанова КМУ набрала чинності, але типова форма бланку документів суворого обліку касового ордеру не затверджена; відсутня жодна інструкція щодо правильного заповнення та використання касових ордерів як бланків суворого обліку; у продажу бланки, виготовлені за формами 1996 року, які не були реалізовані і сьогодні не співставлені з автоматизованим програмним забезпеченням бухгалтерського обліку.

Протягом майже 10 років українські підприємства, установи автоматизували свої облікові системи, перейшли на використання програмних продуктів, які відповідають міжнародним стандартам ведення бухгалтерського обліку.

В той час, коли в проекті Програми діяльності Уряду записуються такі напрямки розвитку як «забезпечення гарантованого доступу до кредитів для малих і середніх підприємств через розвиток ринку фінансових послуг, формування мережі регіональних фондів підтримки підприємництва та кредитно-гарантійних установ, запровадження ефективного механізму мікрокредитування суб’єктів малого підприємництва»; спрощення системи бухгалтерського обліку та приведення її у відповідність до світових стандартів, рішення прийнятті у Постанові КМУ (від 06.06.2007 р. N809) про належність до складу бланків документів суворого обліку не тільки прибуткових касових ордерів (форма N КО-1), а й видаткових (форма N КО-2), не можна вважати нічим іншим, ніж кроком в минуле тисячоліття.

Слід згадати, що ще у 1998 році Державним Комітетом Статистики України (Наказ від 27.07.98 р. N263) було затверджено Інструкцію про порядок виготовлення, зберігання і застосування типових форм первинного обліку N КО-1 і N М-20, відповідно до якої форма прибуткового касового ордера N КО-1 була визначена бланком суворої звітності (обліку).

Проте, Державний комітет України з питань розвитку підприємництва, керуючись Указом Президента України від 03.02.98 р. за N79/98 «Про усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності», з метою запобігання надмірного та необгрунтованого державного втручання у підприємницьку діяльність, довів необхідність скасування цього Наказу Держкомстату.

На думку небанківських фінансових установ прийняття подібного рішення
– гальмує розвиток підприємництва;
– тягне за собою необхідність внесення змін до програмних продуктів, які приведені у відповідність до міжнародних стандартів;
– викликає непорозумілість та хаос щодо обліку та використання бланків;
– створює нерівні умови для кредитних установ, оскільки на банки дія цієї постанови не поширюється, в зв’язку з тим, що Національний банк не зобов’язав їх використовувати касові ордери в своїй діяльності.

За попередніми розрахунками витрати кредитних спілок та ломбардів на придбання ордерів можуть скласти близько 800 тис. грн. на рік. Далі, необхідність внесення змін до програмних продуктів та технічного обладнання безумовно потягне за собою чималих затрат підприємства. До речі, сьогодні, враховуючи те, що відповідні зміни до програмних продуктів не розроблені, підприємства змушені, як 20 років тому, у ручному режимі виписувати ордери, викликаючи багаточисельні черги та незадоволення споживачів.

Окремо увагу слід звернути на те, що кредитні спілки позбавляються можливості формувати резервний капітал, який є гарантією для вкладників кредитних спілок, а у випадку ліквідації кредитної спілки спрямовується до державного бюджету.

Виникає певна думка: витрати зазнають установи та споживачі, прибутки отримають виключно виробники бланків (аналогічно запровадженню подібного рішення з накліюванням гербових марок на договорах підприємств), а от надходження до державного бюджету навряд чи збільшаться.
Вважаємо віднесення касових ордерів до бланків документів суворого обліку недоцільним та необгрунтованим.

Пропонуємо скасувати Постанову Кабінету Міністрів від 6 червня 2007 року N809 «Про доповнення додатка до Постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. N283» як таку, що не відповідає принципам міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та взагалі принципам сучасних облікових систем; тягне за собою необгрунтоване фінансове навантаження на підприємства; негативно відобразиться на споживачах і є таким, що стримує розвиток підприємницької діяльності в цілому.

Від імені учасників фінансового ринку України
Всеукраїнська Асоціація ломбардів Директор В. Волковська

Об’єднання кредитних спілок
“Програма захисту вкладів” Голова Правління І. Вишневський
Всеукраїнська Асоціація кредитних спілок Виконавчий директор В. Ільїна