Госфинуслуг подкорректировал порядок предоставления финансовых услуг ломбардами №3981 редакция действует с 18.05.2008 (распоряжением от 10.04.2008 г. № 499).

Ломбардам до 1 червня 2009 року привести власний капітал у відповідність до вимог підпункту 2.1.11 пункту 2.1 розділу 2 Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 26.04.2005 N 3981

  Протокол засідання Комісії
від 10 квітня 2008 р. N 407

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 10 квітня 2008 р. N 499

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
7 травня 2008 р. за N 387/15078 


 

 

 

Зміни до Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами

1. У розділі 1:

1.1. Абзац третій пункту 1.2 викласти в такій редакції:

"залучені кошти ломбарду – це кошти, отримані на зворотній основі від фізичних осіб – учасників ломбарду, юридичних осіб, та кошти, отримані від кредитних установ за кредитними договорами".

1.2. Абзац шостий пункту 1.2 викласти в такій редакції:

"відокремлені підрозділи ломбарду – філії та відділення, що розташовані поза місцезнаходженням ломбарду та здійснюють усі або частину його функцій з надання фінансових та супутніх послуг ломбарду".

2. У розділі 2:

2.1. Пункт 2.1 доповнити підпунктами 2.1.10 та 2.1.11 такого змісту:

"2.1.10. Ломбард зобов’язаний формувати резервний фонд відповідно до статті 14 Закону України "Про господарські товариства" та страховий резерв відповідно до статті 12 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".

2.1.11. Мати власний капітал у розмірі не менше 200 тисяч гривень".

2.2. Доповнити розділ пунктами 2.2 та 2.3 такого змісту:

"2.2. Надання фінансових послуг може здійснюватися за місцезнаходженням ломбарду та/або його відокремлених підрозділів.

2.3. Відокремлені підрозділи ломбарду для надання фінансових послуг повинні відповідати таким вимогам:

2.3.1. Інформація про відокремлені підрозділи ломбарду повинна бути внесена до Державного реєстру фінансових установ.

2.3.2. Діяльність відокремлених підрозділів повинна відповідати вимогам законодавства про фінансові послуги.

2.3.3. Мати облікову та реєстраційну систему, що відповідає вимогам, установленим цим Положенням.

2.3.4. Положення про відокремлені підрозділи повинні містити вичерпний перелік видів фінансових послуг та супутніх послуг, які можуть надавати ці підрозділи.

2.3.5. У своїй діяльності дотримуватися вимог законодавства, зокрема про захист прав споживачів".

3. У розділі 3:

3.1. Абзац перший пункту 3.3 викласти в такій редакції:

"3.3. Договір про надання фінансового кредиту ломбардом повинен відповідати вимогам, установленим законодавством, та відповідно до статті 6 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" має містити:".

3.2. Підпункт 3.3.2 пункту 3.3 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Договір про надання фінансового кредиту та договір застави, що забезпечує зобов’язання за договором фінансового кредиту, можуть бути оформлені як один документ. Цей документ за формою і змістом повинен відповідати вимогам, установленим у цьому розділі".

 

Член Комісії –
директор департаменту нагляду
за фінансовими компаніями 

 
 
К. Отченаш 


 

(Розпорядження, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, від 10.04.2008, № 499 "Про затвердження Змін до Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами")