Держфінпослуг розглянула лист від 29.01.2008 щодо надання поворотної фінансової допомоги та діючи у межах повноважень, повідомляє наступне…

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 14.03.2008 р. N 2944/11-11

Головному редактору журналу "Строительный учет" (ТОВ "ДАЛІ-2001")
03062, м. Київ-62, а/с 60 


Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України (далі – Держфінпослуг) розглянула лист ТОВ "ДАЛІ-2001" від 29.01.2008 N 211 щодо надання поворотної фінансової допомоги та діючи у межах повноважень, визначених Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (далі – Закон), повідомляє наступне.

 

1. Відповідно до підпункту 1.22.2 пункту 1.22 статті 1 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" поворотною фінансовою допомогою є сума коштів, передана платнику податку в користування на визначений строк відповідно до договорів, які не передбачають нарахування процентів або надання інших видів компенсацій як плати за користування такими коштами.

Поворотна фінансова допомога за своєю цивільно-правовою природою є позикою.

Відповідно до статті 4 Закону надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, вважається фінансовою послугою.

Частиною першою статті 39 Закону встановлено, що у разі порушення законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність з надання фінансових послуг, Держфінпослуг застосовує заходи впливу відповідно до Закону.

Частиною першою статті 40 Закону визначено, що Держфінпослуг може застосовувати такі заходи впливу:

1) зобов’язати порушника вжити заходів для усунення порушення;

2) вимагати скликання позачергових зборів учасників фінансової установи;

3) накладати штрафи в розмірах, передбачених статтями 41 і 43 цього Закону;

4) тимчасово зупиняти або анулювати ліцензію на право здійснення діяльності з надання фінансових послуг;

5) відсторонювати керівництво від управління фінансовою установою та призначати тимчасову адміністрацію;

6) затверджувати план відновлення фінансової стабільності фінансової установи;

7) порушувати питання про ліквідацію установи.

Згідно із пунктом 3 частини першої статті 1 Закону фінансовий кредит – кошти, які надаються у позику юридичній або фізичній особі на визначений строк та під процент.

Відповідно до розпорядження Держфінпослуг від 31.03.2006 N 5555 "Про можливість надання юридичними особами – суб’єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, фінансових послуг з надання коштів у позику та надання поручительств", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.04.2006 за N 477/12351, юридичні особи – суб’єкти господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, надають фінансові послуги з надання коштів у позику (крім на умовах фінансового кредиту) та поручительств відповідно до вимог цивільного законодавства та з урахуванням вимог законодавства України щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

2. Частиною другою статті 3 Господарського кодексу України встановлено, що господарська діяльність, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку, є підприємництвом.

Якщо послуга з надання коштів у позику є систематичною, то фізичній особі потрібно зареєструватись як фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності.

Фінансові послуги, згідно з частиною першою статті 5 Закону, надаються фінансовими установами, а також, якщо це прямо передбачено законом, фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності.

Право надавати фізичним особам – суб’єктам підприємницької діяльності фінансові послуги з надання коштів у позику законом прямо не передбачено.

3. Обов’язковість подання звітності до Держфінпослуг передбачена відповідними нормативно-правовими актами для фінансових установ та юридичних осіб – суб’єктів господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу.

У випадку неподання або несвоєчасного подання звітності до фінансових установ та юридичних осіб – суб’єктів господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу, відповідно до пункту 2 частини першої статті 41 Закону Держфінпослуг застосовує штрафні санкції у розмірі до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, але не більше одного відсотка від розміру статутного (пайового) капіталу юридичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності, що вчинила правопорушення.

Крім того, Держфінпослуг відповідно до частини другої статті 43 Закону має право за неподання або несвоєчасне подання відомостей накласти на посадову особу суб’єкта підприємницької діяльності – юридичної особи адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

Голова 

В. Альошин 


 

Надруковано:
"Строительный учет",
N 4, 2008 р.