Якщо відокремлений підрозділ не є уповноваженим підрозділом щодо сплати ПДФО, то за такий відокремлений підрозділ усі обов’язки податкового агента має виконувати…..

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 23.01.2008 р. N 566/6/17-0216

ДПАУ розглянула лист щодо перерахування до бюджету ПДФО та надання розрахунку форми N 1ДФ.

Відповідно до ст. 2 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" (далі – Закон) платниками ПДФО є резиденти, які отримують як доходи з джерелом їх походження з території України, так і іноземні доходи, та нерезиденти, які отримують доходи з джерелом їх походження з території України.

Обов’язки нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до бюджету відповідно до пп. 8.1.1 ст. 8 Закону покладено на податкового агента, який нараховує (виплачує) оподатковуваний дохід на користь платника податку, утримує податок від суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену у відповідних пунктах ст. 7 цього Закону.

Порядок сплати (перерахування) податку до бюджету визначено ст. 16 Закону і застосовується всіма юридичними особами, у тому числі такими, що мають філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, які розташовані на території іншої територіальної громади, ніж така юридична особа, а також відокремленими підрозділами юридичних осіб, яким в установленому порядку надано повноваження щодо нарахування, утримання і сплати (перерахування) до бюджету податку (далі – уповноважений підрозділ).

Відповідно до ст. 64 Бюджетного кодексу України ПДФО, який сплачується юридичною особою (працедавцем), зараховується до відповідного місцевого бюджету за її місцезнаходженням та місцезнаходженням її підрозділів.

При цьому сума податку за звітний місяць, яка підлягає перерахуванню до місцевого бюджету за місцезнаходженням таких відокремлених підрозділів, визначається юридичною особою або уповноваженим підрозділом самостійно (пп. 16.3.1 ст. 16 Закону).

Відповідно до ст. 11 та ст. 28 Закону України від 15 травня 2003 року N 755-IV "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців" відомості про відокремлені підрозділи юридичної особи залучаються до її реєстраційної справи та включаються до Єдиного державного реєстру. Виконавчий орган юридичної особи або уповноважена ним особа подають (надсилають рекомендованим листом з описом вкладення) державному реєстратору за місцезнаходженням юридичної особи заповнену реєстраційну картку про створення відокремленого підрозділу та рішення органу управління юридичної особи про створення відокремленого підрозділу або повідомлення встановленого зразка про закриття відокремленого підрозділу.

Якщо відокремлений підрозділ не є уповноваженим підрозділом щодо сплати ПДФО, то за такий відокремлений підрозділ усі обов’язки податкового агента має виконувати головне підприємство.

Стосовно надання до податкового органу звітності щодо суми нарахованого (сплаченого) доходу та суми утриманого податку, то відповідно до п. 5.3 розділу 5 Порядку заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (ф. N 1ДФ), затвердженого наказом ДПАУ від 29.09.2003 р. N 451 та зареєстрованого у Мін’юсті України 22.10.2003 р. за N 960/8281, у випадку, коли юридична особа має філію або інший відокремлений підрозділ, з окремим ідентифікаційним кодом за ЄДРПОУ та іншим місцезнаходженням ніж головне підприємство, які наділені повноваженнями нарахування і сплати ПДФО (далі уповноважена філія), податковий розрахунок за формою N 1ДФ філією подається до органу ДПС за своїм місцезнаходженням. У разі коли філія не є уповноваженим підрозділом, податковий розрахунок у вигляді окремої порції за філію подає головне підприємство до органу ДПС за своїм місцезнаходженням.

 

 

Заступник Голови 

С. Лекарь 

 


 

Надруковано:
"Бухгалтерія",
N 21, 26 травня 2008 р.