"Щодо порядку укладення та дії трудового договору у формі контракту з певними категоріями працівників"

 

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ


ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ НАГЛЯДУ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ

ЛИСТ

від 20.06.2007 р. N 013-Ш0721/20-43

 

 

Державний департамент нагляду за додержанням законодавства про працю розглянув Ваше звернення та повідомляє наступне.

Частиною третьою статті 21 КЗпП України передбачено, що особливою формою трудового договору є контракт, в якому строк його дії, права, обов’язки і відповідальність сторін (в тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання договору. Крім підстав визначених контрактом, трудовий договір може бути розірвано з підстав, визначених законодавством.

Таким чином, після закінчення терміну дії контракту він має бути або розірваний, або подовжений. Підстави, для розірвання або подовження контракту має бути визначено у самому контракті, у т. ч. й за згодою сторін.

Останній день роботи за контрактом є днем закінчення його терміну, у Вашому випадку це 30.03.2007 року.

Відповідно до статті 39-1 КЗпП України, якщо після закінчення строку трудового договору (пункти 2 і 3 статті 23) трудові відносини фактично тривають і жодна із сторін не вимагає їх припинення, дія цього договору вважається продовженою на невизначений строк.

Таким чином, на нашу думку, якщо після закінчення терміну контракту працівник залишився на роботі, а власник підприємства не вимагає його звільнення, то працівник у подальшому на підставі статті 39-1 КЗпП України вважається таким, що працює за безстроковим трудовим договором і, у цьому випадку, нарахування заробітної плати працівнику, є правомірним.

Частиною третьою статті 21 визначено, що сфера застосування контракту визначається законами України. Перелік законів, якими передбачено укладення трудового договору у формі контракту з певними категоріями працівників додається. (див. окремо в базі).

Начальник відділу контролю за
додержанням законодавства про працю

 
І. Василенко