Щодо додержання норм чинного законодавства при виконанні операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням…

Щодо застосування положень Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" органами, підпорядкованими Міністерству фінансів, під час проведення контрольних заходів з перевірки суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння  

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 18.02.2008 р. N 31-33010-01-29/4726

Міністерство фінансів розглянуло Ваш лист стосовно питань застосування положень Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" органами, підпорядкованими Міністерству фінансів, під час проведення контрольних заходів з перевірки суб’єктів господарювання, які здійснюють виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, та з питань компетенції повідомляє.

Міністерство фінансів як орган ліцензування відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" здійснює ліцензування окремих видів господарської діяльності, у тому числі і такого виду діяльності як виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння.

Орган ліцензування здійснює контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов шляхом проведення планових та позапланових перевірок. Порушення ліцензійних умов є підставою для видачі органом державного нагляду розпорядження про усунення таких порушень. Невиконання розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень, виявлених під час здійснення заходу державного нагляду (контролю), тягне за собою анулювання ліцензії на здійснення певного виду господарської діяльності. Статтею 21 цього Закону визначені підстави для анулювання ліцензій.

Підпорядковані Міністерству фінансів органи, які здійснюють державний пробірний контроль, відповідно до Закону України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" уповноважені проводити перевірки суб’єктів господарювання щодо додержання ними норм чинного законодавства при виконанні операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням.

За результатами таких перевірок складаються акти, до яких у разі невиконання вимог законодавства вноситься детальний опис виявленого порушення з обов’язковим посиланням на відповідну вимогу законодавства.

На підставі акта складається припис, розпорядження або інший розпорядчий документ про усунення порушень, виявлених під час його здійснення, із зазначенням терміну усунення порушень вимог законодавства.

У разі невиконання суб’єктом господарювання приписів, розпоряджень та інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виявлених під час перевірок, частиною першою статті 12 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" передбачено застосування до суб’єкта господарювання штрафних санкцій у порядку, встановленому законом.

Розмір штрафу за порушення порядку видобутку, виробництва, використання та реалізації дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння визначений статтею 1891 Кодексу України про адміністративні правопорушення та становить від восьми до двадцяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Кодексом визначені обставини, що пом’якшують відповідальність за адміністративне правопорушення та обставини, що обтяжують її, і також встановлено, що при накладенні стягнення враховуються характер вчиненого правопорушення, особа порушника, ступінь його вини, майновий стан, обставини, що пом’якшують і обтяжують відповідальність. Орган (посадова особа), який вирішує справу про адміністративне правопорушення, може визнати пом’якшуючими і обставини, не зазначені в законі.

Крім того відповідно до статті 22 Закону України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" суб’єкти господарювання за торгівлю на території України ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів, які не мають відбитка державного пробірного клейма, сплачують штраф у розмірі 100 відсотків вартості зазначених виробів, що виявлені у місцях продажу.

Таким чином, норми Кодексу про адміністративні правопорушення та Закону України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" узгоджуються із нормами Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та не містять норм, які допускають неоднозначне тлумачення прав і обов’язків суб’єктів господарювання або органів державного нагляду (контролю).

Водночас пропонуємо з питань застосування або роз’яснення окремих норм Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" звернутися до Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва як головного розробника законодавчого акта або Міністерства юстиції України.

З повагою,

 

Заступник Міністра 

Д. О. Фудашкін