УВАГА! КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ…

Увага! У відповідності до „Положення про навчання, перепідготовку, підвищення кваліфікації та складання екзаменів особами, які провадять діяльність на ринках фінансових послуг„, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 25 грудня 2003 року N 183:

„1.6. У випадках, передбачених законодавством, Держфінпослуг установлює для окремих категорій фахівців кваліфікаційний мінімум, відповідність якому підтверджується складанням екзамену. При успішному складанні екзамену особі видається кваліфікаційне свідоцтво або сертифікат. „

 

„Складання екзамену є обов’язковим для осіб, для яких установлені вимоги щодо наявності кваліфікаційного мінімуму. „

 

„З метою підготовки до складання екзамену на відповідність кваліфікаційному мінімуму особи можуть пройти навчання (якщо обов’язковість не передбачена законодавством) за навчальними програмами підготовки відповідної категорії фахівців, складеними вищим навчальним закладом (далі – навчальний заклад) згідно з відповідним кваліфікаційним мінімумом (далі – навчальна програма). Навчальні програми підготовки відповідних категорій фахівців розробляються навчальним закладом та узгоджуються з Держфінпослуг.”

 

ОТЖЕ , враховуючи вищевикладене, керівники та головні бухгалтери ломбардів, які вже проходили навчання та отримували раніше кваліфікаційне свідоцтво про проходження зазначених курсів:

         можуть (за бажанням, проте не зобов`язані) пройти навчання;

         зобов`язані скласти екзамен, за результатами складання якого  отримати кваліфікаційне свідоцтво або сертифікат.

 

Заявка на участь в екзамені надається у вложеному файлі.

 

Курси підвищення кваліфікації працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу.

Відбудуться 11-13 листопада 2008 року.

Навчальний заклад: Міжнародна академія фінансів та інвестицій Торгово-промислової палати України.

Адреса: м. Київ, вул. Велика Житомирська, 33 .

Телефон: 279-80-33 (контактна особа Наталія Іванівна)

 

Курси підвищення кваліфікації керівників та головних бухгалтерів фінансових установ (ломбардів).

Відбудуться  з початок листопада 2008 року. (інформація потребує уточнення).

Навчальний заклад: Міжнародна академія фінансів та інвестицій Торгово-промислової палати України.

Адреса: м. Київ, вул. Велика Житомирська, 33 .

Телефон: 279-80-33 (контактна особа Наталія Іванівна)

 

ІСПИТ за результатами навчання по підвищенню кваліфікації керівників та головних бухгалтерів фінансових установ (ломбардів).

Відбудуться 07 листопада 2008 року. (інформація потребує уточнення).

Навчальний заклад: Міжнародна академія фінансів та інвестицій Торгово-промислової палати України.

Адреса: м. Київ, вул. Велика Житомирська, 33 .

Телефон: 279-80-33 (контактна особа Наталія Іванівна)

Вартість навчання – 1020 грн. (у тому числі ПДВ). Членам Всеукраїнської Асоціації ломбардів надається 10% знижка.