Про визнання нечинним направлення на проведення позапланової виїзної документальної перевірки (Судова практика)

 

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ  

ПОСТАНОВА

від 26 квітня 2007 року

(Витяг)

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України <…> розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Державної податкової інспекції <…> на постанову господарського суду Сумської області від 20 січня 2006 року та ухвалу Харківського апеляційного господарського суду від 4 квітня 2006 року у справі N <…> за позовом Малого приватного підприємства "Е" до Державної податкової інспекції <…> про визнання нечинними направлення N 3199 від 18 листопада 2005 року та наказу N 473 від 18 листопада 2005 року, встановила:

<…> 

18 листопада 2005 року начальник ДПІ <…> прийняв наказ N 473 "Про організацію виїзної позапланової документальної перевірки МПП "Е" та видав направлення N 3199 від 18 листопада 2005 року.

Наказ та направлення видані на підставі п. 7 ч. 6, ч. 13 ст. 111 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" та постанови старшого слідчого Ковпаківського ВМ СМУ УМВС в Сумській області майора міліції <…> від 1 листопада 2005 року з метою проведення виїзної позапланової документальної перевірки МПП "Е" з питань дотримання вимог податкового та валютного законодавства України за період з 1 січня 2004 року по 30 вересня 2005 року.

Крім того, судами встановлено те, що постанова старшого слідчого Ковпаківського ВМ СМУ УМВС в Сумській області майора міліції <…> від 1 листопада 2004 року прийнята підчас проведення ним досудового слідства по кримінальній справі, яка була порушена прокурором Ковпаківського району м. Суми постановою від 26 жовтня 2005 року за фактом підробки документів з боку працівників МПП "Е" за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 358 Кримінального кодексу України.

Суди першої та апеляційної інстанцій, задовольняючи позовні вимоги, виходили з того, що відповідачем не було представлено доказів наявності оперативно-розшукової справи відносно позивача, що свідчить про те, що у відповідача не було підстави проводити позапланову перевірку на підставі п. 7 ч. 6 ст. 111 Закону України "Про державну податкову службу в Україні". Крім того, неправомірним на думку суддів є посилання відповідача на ч. 13 ст. 111 Закону України "Про державну податкову службу в Україні", як на підставу проведення позапланової перевірки, оскільки відповідно до постанови прокурора Ковпаківського району м. Суми від 26 жовтня 2005 року кримінальна справа була порушена за фактом підробки документів з боку працівників МПП "Е" за ознаками злочину, передбаченого ст. 358 Кримінального кодексу України, тобто позивач в даному випадку розглядався не як платник податку, а його посадові особи не як посадові особи платника податку. Таким чином, посилаючись на те, що відповідач не довів наявність в провадженні податкової міліції оперативно-розшукових або кримінальних справ відносно позивача, як платника податку, суди попередніх інстанцій дійшли висновку про відсутність підстав для проведення позапланової перевірки.

Колегія суддів погоджується з рішеннями суддів попередніх інстанції з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 6 ст. 111 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" позаплановою виїзною перевіркою вважається перевірка, яка не передбачена в планах роботи органу державної податкової служби і проводиться за наявності хоча б однієї з обставин, визначених в цій статті.

Пунктом 7 ч. 6 ст. 111 цього ж Закону передбачено, що позапланова виїзна перевірка проводиться у випадку, коли стосовно платника податків (посадової особи платника податків) у порядку, встановленому законом, податковою міліцією заведено оперативно-розшукову справу, у зв’язку з чим є потреба у проведенні позапланової виїзної перевірки фінансово-господарської діяльності такого платника податків.

Відповідно до ст. 9 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" у кожному випадку наявності підстав для проведення оперативно-розшукової діяльності заводиться оперативно-розшукова справа. Постанова про заведення такої справи підлягає затвердженню начальником органу внутрішніх справ, служби безпеки, Державної прикордонної служби України, охорони вищих посадових осіб, оперативного підрозділу податкової міліції, органу, установи виконання покарань, розвідувального органу Міністерства оборони України або його уповноваженим заступником.

Враховуючи те, що підставою для проведення позапланової виїзної документальної перевірки МПП "Е" в наказі та направленні було зазначено п. 7 ч. 6 ст. 111 Закону України "Про державну податкову службу в Україні", відповідач по даній справі відповідно до положень ч. 2 ст. 71 Кодексу адміністративного судочинства України повинен був довести наявність оперативно-розшукової справи стосовно платника податків (посадової особи платника податків), а саме постанови про заведення такої справи, затвердженої начальником відповідного органу.

Зазначивши, що відповідачем не було доведено наявність оперативно-розшукової справи стосовно позивача як платника податків (посадової особи платника податків), а саме постанови про заведення такої справи, затвердженої начальником відповідного органу, суди дійшли вірного висновку про неправомірність посилання на п. 7 ч. 6 ст. 111 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" в наказі та в направленні на проведення позапланової виїзної документальної перевірки МПП "Е".

При цьому суди попередніх інстанцій, спростовуючи посилання відповідача на те, що інформація відносно оперативно-розшукової справи є таємною, правильно виходили з положень ч. 13 ст. 9 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність", відповідно до яких не підлягають передачі і розголошенню результати оперативно-розшукової діяльності, які відповідно до законодавства України становлять державну таємницю, а також відомості, що стосуються особистого життя, честі, гідності людини, та тієї обставини, що постанова про заведення оперативно-розшукової справи не є результатом оперативно-розшукової діяльності і на неї не розповсюджується заборона на розголошення самого факту її наявності.

Колегія суддів також погоджується з висновками суддів попередніх інстанцій відносно неправомірності посилання в спірних наказі та направленні на постанову старшого слідчого

Ковпаківського ВМ СМУ УМВС в Сумській області майора міліції <…> від 1 листопада 2004 року та на ч. 13 ст. 111 Закону України "Про державну податкову службу в Україні", як на ще одну підставу проведення виїзної документальної перевірки МПП "Е", оскільки положеннями ч. 13 ст. 111 вищезазначеного Закону передбачено, що обмеження у підставах проведення перевірок платників податків, визначені цим Законом, не поширюються на перевірки, що проводяться на звернення такого платника податків, або перевірки, що проводяться після порушення кримінальної справи проти платника податків (посадових осіб платника податків), що перевіряється, відповідно до кримінально-процесуального законодавства.

В даному випадку, постанова старшого слідчого Ковпаківського ВМ СМУ УМВС в Сумській області майора міліції <…> від 1 листопада 2004 року прийнята під час проведення ним досудового слідства по кримінальній справі, яка була порушена прокурором Ковпаківського району м. Суми постановою від 26 жовтня 2005 року за фактом підробки документів з боку працівників МПП "Е" за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 358 Кримінального кодексу України, не може слугувати підтвердженням факту порушення кримінальної справи відносно МПП "Е" (посадових осіб платника податків), як платника податку в розумінні податкового законодавства, оскільки ст. 358 Кримінального кодексу України розкриває кваліфікаційні ознаки складу злочину щодо підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів, що не пов’язано безпосередньо зі сплатою позивачем податків та інших обов’язкових платежів.

Таким чином, суди дійшли обґрунтованого висновку про протиправність направлення N 3199 від 18 листопада 2005 року та наказу N 473 від 18 листопада 2005 року "Про організацію виїзної позапланової документальної перевірки МПП "Е", прийняті ДПІ <…>.

<…> 

Враховуючи вищевикладене та межі касаційної скарги, касаційна скарга ДПІ <…> підлягає частковому задоволенню, постанову господарського суду Сумської області від 20 січня 2006 року та ухвалу Харківського апеляційного господарського суду від 4 квітня 2006 року підлягає зміні в частині стягнення з ДПІ <…> 85,00 грн. державного мита.

Керуючись ст. 160, 167, 220, 221, 223, 224, 225, 230, 232, ч. 5 ст. 254 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія постановила:

Касаційну скаргу Державної податкової інспекції <…> задовольнити частково.

<…>

Постанова набирає законної сили з моменту проголошення і може бути оскаржена до Верховного Суду України за винятковими обставинами протягом одного місяця з дня відкриття таких обставин.

____________