Держфінпослуг оприлюднила проект розпорядження „Про внесення змін до Положення про порядок навчання працівників та керівників підрозділів фінансових установ, відповідальних за проведення внутрішнього фінансового моніторингу”

 

Зазначеним проектом, запропоновано внести зміни до підпункту 9.2 пункту 9 Положення про порядок навчання працівників та керівників підрозділів фінансових установ, відповідальних за проведення внутрішнього фінансового моніторингу, затвердженого  розпорядженням Держфінпослуг від 16.09.2003 № 55, у відповідності до яких буде  установлено:

що Навчально-методичний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму, утворений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2004 року N 899-р (далі – Центр), має право на навчання працівників фінансових установ, відповідальних за проведення внутрішнього фінансового моніторингу, відповідно до порядку, визначеному спільним актом Держфінпослуг та Держфінмоніторингу України.

Прийняття регуляторного акту дозволить Держфінпослуг та Держфінмоніторингу України прийняти спільний акт, яким будуть встановлені умови та порядок проведення Центром навчання працівників, відповідальних за проведення внутрішнього фінансового моніторингу у фінансовій установі, у тому числі порядок взаємодії Держфінпослуг,  Держфінмоніторингу України та Центру.

З текстом проекту регуляторного акта  можна ознайомитись у файлі, що додається.

Зауваження та пропозиції до проекту регуляторного акта можна надати у письмовій та/або електронній формі протягом одного місяця від дня оприлюднення проекту  на адресу Держфінпослуг:

поштову – 01001, м.Київ, вул. Б.Грінченка, 3; електронну – info@dfp.gov.ua

Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва:

поштову – 01011, м.Київ, вул.Арсенальна,9/11; електронну – mail@dkrp.gov.ua