Мораторий на создание новых финучреждений…

 
Госфинуслуг предлагает на время кризиса ввести мораторий на создание новых финучреждений

Госфинуслуг разработала проект Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины" (прилагается ниже)  с целью создания предпосылок для минимизации негативного влияния кризиса на рынок финансовых услуг. Разработан проект Госфинуслуг по собственной инициативе.


Проект Закона предусматривает внесение изменений в законы Украины "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг", "Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности". Изменения к первому из законов предоставят право органам, осуществляющим регулирование деятельности финансовых учреждений и рынков финансовых услуг (Нацбанк, ГКЦБФР, Госфинуслуг), в случае возникновения "системных явлений" устанавливать на время существования таких явлений, то есть временно, на период до одного года, мораторий на внесение в соответствующие государственные реестры финансовых учреждений записей о новых финансовых учреждениях относительно всех или отдельных видов финансовых учреждений и/или на выдачу лицензий на осуществление определенных видов хозяйственной деятельности по предоставлению финуслуг финансовым учреждениям, не имеющим лицензий на соответствующие виды хозяйственной деятельности, а также на возобновление временно приостановленных лицензий. Изменения ко второму закону помогут обеспечить возможность оперативного принятия нормативно-правовых актов, направленных на преодоление кризисных явлений.

Источник: "www.ligazakon.ua" , также использованы материалы сайта http://www.investfunds.com.ua/ (автор: Анна ВОЕВОДИНА)

 

 Текст документа:

Проект

 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

 Про внесення змін до деяких законів України

 

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 1, ст. 1) частину другу статті 5 доповнити абзацами другим та третім такого змісту:

«Національний банк України, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Уповноважений орган відповідно до їх компетенції, визначеної статтею 21 цього Закону, у разі виникнення системних явищ на ринках фінансових послуг, які становлять загрозу нормальному функціонуванню ринків фінансових послуг та інтересам учасників ринків фінансових послуг, мають право встановлювати на час існування таких явищ тимчасово на період до одного року заборону (мораторій) на внесення до відповідних державних реєстрів фінансових установ записів про нові фінансові установи щодо усіх або окремих видів фінансових установ та/або на видачу ліцензій на здійснення певних видів господарської діяльності з надання фінансових послуг фінансовим установам, які не мали перед цим ліцензій на відповідні види господарської діяльності, а також на поновлення тимчасово зупинених ліцензій».

2. У Законі України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 9, ст. 79) частину другу статті 3 доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

«актів Національного банку України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг, спрямованих на здійснення ними повноважень, передбачених абзацом другим частини другої статті 5 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

У зв’язку з цим абзаци четвертий-десятий вважати відповідно абзацами п’ятим-одинадцятим.

3. У Законі України «Про захист економічної конкуренції» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 12, ст. 64; 2005 р., № 26, ст. 348) у абзаці першому частини другої статті 15 слово «визнаються» замінити словами «визнаються, якщо інше прямо не встановлено законом».

ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування