Щодо проекту внесення змін до Ліцензійних умов провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами..

            
             05 червня 2009 року на офіційному сайті Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг було оприлюднено  проект розпорядження Держфінпослуг „Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами ” (далі – Проект)

Проект передбачає збільшення вимог до власного капіталу кредитних установ з 1 млн. грн. до 5 млн. грн. Застосування зазначених норм означатиме, що для отримання можливості провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитним установам необхідно сформувати власний капітал 5 млн. грн.

Крім того, у Проекті конкретизовано вимоги до провадження діяльності відокремленими підрозділами ліцензіата, зокрема встановлено чіткий  порядок засвідчення копій ліцензйі при здійсненні ліцензуємого виду діяльностиі через відокремлений підрозділ.

 

 

Текст  Проекту:

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ

ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

____________________________________________________________

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ


 

м. Київ                                       

 

Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами

 

 

Відповідно до підпунктів 2 та 10 пункту 6  Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 04.04.2003 № 292, статті 28 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та враховуючи пропозиції членів Комісії, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України постановила:

 

1. Унести до Ліцензійних умов провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами, затверджених розпорядженням Держфінпослуг від 18.10.2005 №4802, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06.12.2005 за №1459/11739, такі зміни:

 

1.1.  У главі 2:

 

у підпункті 4 пункту 2.1 слова та цифру „у розмірі 1 млн. грн.” замінити словами та цифрою „у розмірі 5 млн. грн.”;

 

у пункті 2.5 слова „копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів Держфінпослуг та підписом відповідальної особи Держфінпослуг” виключити;

 

пункти 2.16 та 2.17 виключити.

 

У зв’язку з цим пункти 2.18 – 2.19 уважати відповідно пунктами 2.16 – 2.17.

 

1.2 У главі 4:

 

підпункт 4 пункту 4.1 викласти в такій редакції:

 

„4) наявності копії ліцензії, завіреної підписом керівника та печаткою ліцензіата, із зазначенням на копії ліцензії назви відокремленого підрозділу, для якого вона видана”.

 

2. Департаменту нагляду за кредитними установами разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

 

3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника забезпечити опублікування цього розпорядження у засобах масової інформації після його державної реєстрації.

 

4.    Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена Комісії – директора департаменту нагляду за кредитними установами.

 

5.   Розпорядження набирає чинності через 10 днів після його державної реєстрації, але не раніше дня його офіційного опублікування.

 

 

 

Голова Комісії                                                    В. Суслов

 

 

_________________